Hamas: Er komt geen verzoening met Abbas’ Al Fatah zonder behoud van onze gewapende vleugel

Mahmoud Abbas, baas van Al Fatah en president van de P.A., hier samen met zijn collega van Hamas in de Verenigde Naties:
De twijfelaars: “… Doen jullie op zo’n manier een formele aanvraag voor erkenning van Palestijnse Onafhankelijkheid??”
Mahmoud Abbas: “Nou zeg? Wat is het probleem? We dragen toch beiden een stropdas?”

Hamas zal niet instemmen met het ontmantelen van de Al Qassam Brigades als deel van een verzoeningsakkoord met de rivaliserende beweging van Al Fatah (de partij van de ‘gematigde’ leider Mahmoud Abbas), zei woensdag j.l. een regeringsambtenaar van Hamas.

Moussa Abu Marzouq, afgevaardigd hoofd van de politieke dienst van Hamas, vertelde aan de krant al-Resalah dat verzoening met Al Fatah valt of staat met de kwestie van de “veiligheid”, eraan toevoegend dat Hamas nooit akkoord zal gaan om zijn gewapende vleugel weg te nemen van “de gelijkwaardige confrontatie tegenover de bezetting” [“the equation of confrontation with the occupation.”]

Palestijnse bronnen vertelden aan het in Londen gevestigde dagblad al-Quds Al-Arabi op zondag dat Al Fatah van Hamas eist dat het zijn gewapende vleugel zou ontmantelen als voorwaarde voor verzoening. Egypte, berichtte de krant, vreest dat de onderhandelingen tussen de twee rivaliserende bewegingen kunnen instorten, volgend op de nadrukkelijke eis van Hamas om de Qassam Brigades intact te houden en hen te integreren in de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit.

Lees verder “Hamas: Er komt geen verzoening met Abbas’ Al Fatah zonder behoud van onze gewapende vleugel”

Abbas: Liever Palestijnse vluchtelingen in Syrië laten wegrotten dan verzaken aan recht op terugkeer naar Israël

jarmoek3aPalestijnse vluchtelingen tussen hamer en aanbeeld in de vluchtelingenkampen van Syrië

De opiniepeiling die eerder door Rick Richman werd aangehaald, aantonend dat 56 procent van de Palestijnen zich verzet tegen de door “iedereen gekende” parameters van een tweestatenoplossing, moet als een verrassing aankomen voor iemand die de voorbije 13 jaren heeft liggen slapen, waarin de Palestijnse leiders herhaaldelijk Israëlische aanbiedingen volgens die regels verwierpen.

Maar waar opiniepeilingen geen antwoord op kunnen geven is aan de diepgewortelde tegenstand en verzet tegen verandering, of het oppervlakkige en het makkelijk omkeerbare, indien Israël slechts akkoord zou gaan met een bouwstop in de nederzettingen, of om het even welke Palestijnse eis-van-de-dag het ook mag zijn voor het hervatten van de onderhandelingen.

Echter, vorige week beantwoordde de Palestijnse Autoriteit die vraag erg zelfverzekerd. De PA verkondigde dat het eerder honderdduizenden Palestijnen liet wegrotten in de hel van het door de burgeroorlog verscheurde Syrië, dan hen toe te laten te vluchten naar de West Bank, omdat de prijs die moest betaald worden om die specifieke vluchtelingen toe te laten in de PA, het terugdraaien zou betekenen voor hun vermeende “recht op terugkeer” naar Israël.

Lees verder “Abbas: Liever Palestijnse vluchtelingen in Syrië laten wegrotten dan verzaken aan recht op terugkeer naar Israël”

Palestijnse ambassadeur in Brits Parlement: ‘Er bestaat geen tweestatenoplossing’

pal-ambassadeur2

In een controversiële voordracht in het Britse parlement, op uitnodiging van het virulente anti-Israël parlementslid Jeremy Corbyn, heeft de Palestijnse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk Manuel Hassassian naar verluidt verklaard tegenover een gehoor van ca. 100 mensen, dat het zijn persoonlijke overtuiging is dat Israël de vrede weigert en “het conflict voedt” en dat “er geen tweestatenoplossing bestaat.”

Het evenement was georganiseerd door de controversiële Palestine Solidarity Campaign en onder de hoede van de ‘schaduwminister’ voor Justitie van de Labourpartij Andy Slaughter, alsmede door het liberaal-democratische parlementslid en voormalig regeringsminister Sarah Teather.

De Palestijnse afgevaardigde merkte naar verluidt tevens het volgende op:

“Wij, de Palestijnen, het meest hoogst opgeleide en intellectuele [volk] in het Midden-Oosten, worstelen nog steeds voor de fundamentele rechten van zelfbeschikking… U weet dat ik verwijs naar de conclusie dat de Joden de kinderen van God zijn, de enige kinderen van God en dat het Beloofde Land wordt betaald door God! Ik ben dit beginnen geloven omdat niemand Israël tegenhoudt te bouwen aan zijn Messiaanse droom van Eretz Israël tot aan het punt dat ik geloof dat God misschien wel aan hun kant staat. Misschien maakt God deel uit van deze kwestie.”

Lees verder “Palestijnse ambassadeur in Brits Parlement: ‘Er bestaat geen tweestatenoplossing’”

Europa heeft een traditie van onnozelheid tegenover de Moslimbroeders [Carel Brendel]

morsi02

Europa helpt het Egyptische regime van president Morsi met miljarden euro’s. Het gaat om steun voor democratie zonder zekerheid of de democratie daadwerkelijk dichterbij komt. Wellicht is de Westerse hulp eerder nodig om geopolitieke redenen. De naïeve onderbouwing ervan stemt echter somber. Te meer daar Europa een traditie van onnozelheid heeft als het gaat om de Brusselse lobby van de Moslimbroederschap.

Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese raad, twitterde er vrolijk op los tijdens zijn bezoek aan Caïro, ondertussen met gulle hand euro’s uitdelend aan zijn Egyptische gastheren. De Europese Unie ondersteunt het armlastige Arabische land met giften en leningen tot een bedrag van 5 miljard euro. De Europese vrijgevigheid, aldus de Belg, is ook bedoeld als ruggesteuntje voor de prille democratie in Egypte. “U kunt er zeker van zijn dat op de weg naar het verankeren van de democratie de EU aan uw zijde zal staan als een vriend, een buur en een partner.”

Lees verder “Europa heeft een traditie van onnozelheid tegenover de Moslimbroeders [Carel Brendel]”

Portret van de Palestijnse democratie anno 2013 [Rick Richman]

mahmoud-abbas_liegt

Vandaag begint de bijna 78-jarige Mahmoud Abbas aan zijn negende jaar van zijn vierjarige ambtstermijn, die hij oorspronkelijk aanvatte op 15 januari 2005, nadat hij zijn kantoor betrok via een korte verkiezing, die een paar weken werd gehouden nadat Yasser Arafat was overleden in eveneens het negende jaar van zijn vierjarige ambtstermijn. Of zoals Amos Daled opmerkte: “het is een mooie baan als je ze kan krijgen.”

De Palestijnse democratie is er een van teleurstellingen geweest: elk van de vredespartner presidenten kreeg een staat aangeboden over vrijwel geheel de West Bank en Gaza met Jeruzalem als hoofdstad, en elk van hen verwierp het aanbod en liep er telkens van weg.

Lees verder “Portret van de Palestijnse democratie anno 2013 [Rick Richman]”