Internationaal jurist Dr. Alan Baker: ‘Joden mogen zich vestigen op de West Bank’ [Israel Today]

har-ararDe ‘nederzetting’ Har Arar nabij Jeruzalem waar dr. Alan Baker zijn woonplaats heeft.

Dr. Alan Baker (plaatje rechts), een expert in internationaal recht, heeft uitgelegd dat zelfs vanuit seculier standpunt Israël het recht heeft om de vestiging van Joden toe te staan in Judea en Samaria, gebieden die we de West Bank noemen en die de Palestijnen als hun soevereine thuisland claimen.

Alan BakerDr. Alan Baker heeft er op gewezen, dat tal van internationale documenten, vooral de Balfour Verklaring en het originele Brits Mandaat voor Palestina, ondubbelzinnig aan Joden het recht toekende om zich te vestigen in alle betreffende gebieden. Deze documenten zijn nooit herroepen of gewijzigd.

Dan is er de kwestie van de geschiedenis. Voor iedereen die bereid is even kennis te nemen van het archeologische bewijs is het pijnlijk duidelijk dat de Joden een lange geschiedenis hebben in deze gebieden. Zouden eeuwen van gedwongen ballingschap hun recht blokkeren om terug te keren en zich in het land te vestigen?

Voor Bijbelgelovigen is de zaak natuurlijk veel eenvoudiger. In zijn Woord heeft God dit land aan de kinderen van Israël verleend, en door zijn profeten verklaard dat de Joden na hun straffen zouden terugkeren. En dat hebben ze gedaan.

Alan Baker heeft zijn land gediend in tal van juridische functies, o.a. als ambassadeur in Canada. Hij was lid van de commissie die het Levy-rapport opstelde, over de wettigheid van Joodse nederzettingen op de Westbank. Hij werkt nu voor een advocatenkantoor en is directeur van het Institute for Contemporary Affairs van het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA).

door Israel Today Nederland


Bronnen:

  1. Israel Today Nederland: Internationaal jurist: Vestigen op Westbank toegestaan [lezen]
  2. JCPA: The Legal Basis of Israel’s Rights in the Disputed Territories door Alan Baker [lezen]
  3. Crethi Plethi: The Big Lie: ‘1967 Borders’ is a Fallacy door Tzvi Ben Gedalyahu [lezen]