Nieuwe VN-resolutie eist Israël inspectie toe te laten omwille van vermeend bezit van kernwapens

dimona5De sterk verouderde Israëlische kerncentrale in Dimona, die in 1958 in dienst werd genomen, is dringend aan vervanging toe

De Algemene Vergadering van de V.N. heeft maandag 3 november 2012 met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen waarin Israël wordt aangemaand om snel zijn kernprogramma voor inspectie te openen en een conferentie op hoog niveau te steunen voor een verbod aan atoomwapens in het Midden-Oosten die zonet werd geannuleerd.

Alle Arabische naties en Iran waren van plan geweest om de conferentie bij te wonen die midden december in Helsinki, Finland, zou plaatsvinden, maar de Verenigde Staten kondigden op 23 november aan dat die niét zou plaatsvinden, omwille van de huidige politieke onrust in het gebied en de uitdagende houding van Iran omtrent de nonproliferatie. [Zoals bekend weigert Iran elke inspectie van zijn nucleaire installaties. Maar het is niet Iran dat wordt geviseerd, enkel Israël; Brabosh.com] Sommige Arabische naties beweren dat de echte reden voor de annulering de weigering was van Israël om op die geplande conferentie aanwezig te zijn.

De resolutie, die werd goedgekeurd met 174 stemmen tegen 6 onthoudingen, roept Israël op om zich “zonder verder uitstel” aan te sluiten bij het Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) en zijn kernenergiefaciliteiten te openen voor inspectie door het Internationale Atoom Agentschap (IAEA).

De zes landen die zich onthielden van de stemming waren Israël, de Verenigde Staten, Canada, de Marshall Eilanden, Micronesië en Palau. De resoluties die door de 193 leden tellende Algemene Vergadering worden aangenomen; zijn juridisch niet-bindend maar zij weerspiegelen de wereldopinie en dragen een moreel en politiek gewicht.

unDe voortdurende heisa die de Arabische landen maken over het vermeende bezit van atoomwapens van Israël, bevestigt het Israëlcomplex van de Verenigde Naties. De VN hebben meer anti-Israël resoluties uitgevaardigd dan voor alle andere landen in de wereld samen!

Israël weigert te bevestigen of te ontkennen of het atoombommen heeft, hoewel algemeen verondersteld wordt dat het een kernarsenaal zou hebben. Het heeft geweigerd om zich aan te sluiten bij het Nuclear Nonproliferation Treaty, of NPT, samen met drie bewezen atoomwapenstaten met name India, Pakistan en Noord-Korea.

Het Arabische voorstel om een atoomwapenvrij gebied te maken in het Midden-Oosten en Israël te dwingen om zijn niet aangegeven wapenarsenaal van misschien 80 kernkoppen op te geven, werd onderschreven op een NPT conferentie in 1995 maar ging nooit verder dan dat. In 2010, verzochten de 189 partijen van het verdrag van 1970, tot het bijeenroepen van een conferentie in 2012 over de totstandbrenging van een Atoomwapen=vrije streek in het Midden-Oosten.

De resolutie, die door de de ontwapeningscommissie van de Algemene Vergadering werd goedgekeurd vóór de conferentie werd geannuleerd, sprak “met tevredenheid” over de op til staande conferentie. Maar Israël heeft reeds lang gezegd dat er eerst een vredesakkoord moet komen in het Midden-Oosten vooraleer een atoomwapenvrije zone in het Midden-Oosten moet ingesteld worden. De moslimnaties van het gebied argumenteren dan op hun beurt weer dat het niet-aangegeven kernarsenaal van Israël de grootste bedreiging vormt voor vrede in het gebied.

Vlak vóór de stemming van maandag, vertelde de Iraanse diplomaat Khodadad Seifi tegenover de Algemene Vergadering “de waarheid is dat het Israëlische regime de enige partij is die de voorwaarden voor een conferentie verwierp.” Hij verzocht “sterke druk op dat regime uit te oefenen om aan de conferentie zonder enige pre-condities deel te nemen.”

De Israëlische diplomaat Isi Yanouka zei dat zijn land voortdurend heeft gewezen op het gevaar van een kernenergie proliferatie in het Midden-Oosten, daarbij Iran en Syrië bij naam noemende. “Al deze gevallen zijn een bedreiging voor de veiligheid van Israël en werpen een donkere schaduw op het perspectief om zinvol regionaal proces omtrent veiligheid op gang te brengen,” zei hij. “Het feit dat de sponsors van deze anti-Israëlische resolutietaal verwijst naar de (aanstaande) conferentie van december 2012, bewijst vooral de ziekelijke intenties van de Arabische staten met betrekking tot deze conferentie,” voegde Yanouka eraan toe.

De Syrische diplomaat Abdullah Hallak vertelde de Algemene Vergadering dat zijn regering boos was dat de conferentie niet door kan gaan omwille van “de grillen van één enkele partij, een partij die kernkoppen bezit. Wij roepen de internationale gemeenschap op om druk te zetten op Israël om het NPT goed te keuren, zijn arsenaal en lanceerinstallaties van de hand doen, om aldus vrede en stabiliteit in ons gebied mogelijk te maken.”

De belangrijkste sponsors van de conferentie zijn de V.S., Rusland en Groot-Brittannië. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Alistair Burt heeft gezegd dat het wordt uitgesteld, niet geannuleerd. Terwijl de Verenigde Staten tegen de resolutie stemden, stemde het ten gunste van twee paragrafen die daarin stonden waarover afzonderlijk kon gestemd worden. Met name de universele verplichting tegenover het NPT, alsmede de vraag aan die landen die geen lid zijn van het NPT om het Verdrag zo snel mogelijk te ratificeren. De enige “NEEN” stemmen kwamen van Israël en Indië.

Israël heeft [geen] atoomwapens door Brabosh.com
Tot het tegendeel is bewezen heeft Israël wat mij betreft [geen] atoomwapens. De enige die er ooit wat heeft over ‘gezegd’ maar het nooit heeft  kunnen bewijzen, is ene Mordechai Vanunu (°1954), een labiele fantast die eind 1986 door de Mossad werd opgepakt, veroordeeld en opgesloten, wegens schending van de wet op fabrieksgeheimen omdat hij foto’s had genomen en vrijgegeven van de binnenkant van de kerncentrale in Dimona, waar hij een tijdje als technicus had gewerkt. Zijn loslippigheid en een interview met The Sunday Times kwamen hem uiteindelijk duur te staan.

Indien iemand hetzelfde zou proberen bij de kerncentrale van Doel (België) zou eveneens achter de tralies verdwijnen. Echter, hier gaat het om Israël, de Joodse staat dus, en als het om Joden gaat is alles per definitie verdacht en slecht.  Sommigen – met veel verbeeldingskracht en de zakken vol complottheorieën – menen dat Israël atoomwapens zou geproduceerd hebben. De grootste fantasten onder hen beweren zelfs dat Israël 200 atoomkoppen zou bezitten.

De UFO’s die soms ‘s nachts over uw huis vliegen? Niet verder zoeken, dat zijn allemaal vliegende Israëlische atoombommen die ooit tot ontploffing zullen worden gebracht wanneer de Joden straks de wereld veroveren. Jawadde! Het feit dat Israël nooit het non-proliferatieverdrag heeft getekend [net zomin als Pakistan, Noord-Korea en Indië dat ook niet deden, maar van die landen ligt blijkbaar niemand wakker], is natuurlijk koren op de molen van de complotbelievers.

atoombom3Plaatje links: Typisch voor de complotbelievers omtrent Israël's vermeend atoomwapenarsenaal is het verzamelen van zogenaamde "echte bewijzen" die hun stelling moeten ondersteunen. Zo bijvoorbeeld wordt er in het artikel The History of the Israeli Nuclear Bomb op de Hub Pages een foto getoond van een Israëlische kernbom. In werkelijkheid is dit een foto van de Amerikaanse atoombom 'Little Boy', die door de Amerikaanse Luchtmacht op 6 augustus 1945 boven het Japanse Hiroshima werd afgeworpen.

Mordechai Vanunu (plaatje rechtsonder), een Marokkaanse Jood en Israëli die zich in 1985 nadat hij ontslagen werd in Dimona voor ‘labiel’ gedrag, tot het christelijk geloof bekeerde, werd na zijn ‘onthullingen‘ aan de Britse The Sunday Times, op 28 december 1986 in Rome opgepakt en zal pas op 21 april 2004 weer vrijkomen. Af en toe vliegt hij weer achter de tralies omdat hij blijkbaar moeite heeft zich te gedragen volgens de wetten van zijn land.

Wie interesse heeft kan het hele verhaal lezen zoals Vanunu dat tegenover The Sunday Times ‘onthulde’: Mordechai Vanunu: The Sunday Times articles. Wie natuurlijk op zoek is naar betrouwbare feiten doet dat nooit door de Sunday Times te lezen, die kan beter de Fabeltjeskrant lezen. ;).

Israël antwoordt tot op vandaag nooit bevestigend of ontkennend op de vraag of het land al dan niet kernwapens bezit. Wat mij betreft vind ik dat een goede tactiek. Tenslotte wordt Israël al bijna 65 jaar belaagd door de moslimwereld, de Arabische wereld en Iran. Dan is het altijd verstandig om iets achter de hand te houden waarvan niemand met zekerheid kan zeggen wat het is en hoeveel hij ervan heeft. Een militaire truuk als een ander met als enige doel: de vijand afschrikken.

De voortdurende heisa die de Arabische landen maken over het vermeende bezit van atoomwapens van Israël, bevestigt het Israëlcomplex van de Verenigde Naties. De VN hebben meer anti-Israël resoluties uitgevaardigd dan voor alle andere landen in de wereld samen!

In feite is die heisa bedoeld als bliksemafleider om Iran de kans te geven te doen wat het wil doen – kernwapens ontwikkelen – en wat het al jaren luidop aankondigt te zullen doen namelijk: Israël van de wereldkaart vegen. De VN resolutie die beoogt dat Israël haar geheimen prijsgeeft kan ze dan ook maar beter bij al die andere andere  anti-Israëlresoluties in de prullenmand kieperen. Zolang de antidemocratische Verenigde Naties worden gegijzeld door de moslimnaties, door de Arabische Liga èn door Iran is er toch nooit geen doorkomen aan.


Bronnen:

 1. Ynet News: UN calls on Israel to open nuclear facilities [meer]
 2. Wikipedia: List of United Nations resolutions concerning Israel 1947-1991 [meer]
  “The following is a list of United Nations resolutions that concern Israel and bordering states such as Lebanon. The Human Rights Council has adopted more resolutions condemning Israel than it has all other states combined.”

Gerelateerd:

 • Wat de wereld weigert te aanvaarden: de bewapening van de Jood door Giulio Meotti [meer]
 • De politieke vete tussen het Internationaal Atoomagentschap en Israël [meer]
 • Iran: Wij kunnen kerncentrales Israël raken [meer]
 • Operatie Opera 30 jaar geleden: vernietiging van Iraakse nucleaire installaties [meer]
 • Het wordt tijd om Israëlische reactor in Dimona te vervangen [meer]
 • Arabische Liga wil van Israëlische atoombommen af door Israel Today [meer]

6 gedachtes over “Nieuwe VN-resolutie eist Israël inspectie toe te laten omwille van vermeend bezit van kernwapens

 1. Nee, volstrekte onzin. Op basis van de ‘bewijzen’ maak je evenveel kans dat Israël geen atoomwapens heeft. En die bronnen? De ene ‘bron’ put uit de gegevens van die andere ‘bron’ en zo gaat dat maar door.

  De ene leugenaar steelt de leugens van de ander, borduurt er zelf wat bij en je krijg weer een ander complotachtig verhaal. Nogmaals: voor die atoomwapens bestaat geen enkel bewijs dan alleen maar holle woorden. Net zoals de Protocollen van de Wijzen van Zion ook maar enkel uit woorden bestaat.

  De oorsprong tot die wilde cowboyverhalen omtrent Israël’s vermeende atoomwapens hoef je niet verder te zoeken dan puur antisemitisme. Joden worden al eeuwen beschuldigd aan de bron van alle kwaad te liggen, dus waarom zouden ze dan ook niet beschikken over de grootste allesvernietigende bom? Angst en antisemitisme is de belangrijkste voedingsbodem voor dit soort broodje-aap verhaal.

  Israël heeft geen bom, totdat het tegendeel bewezen is en niét andersom. Het dient helemaal tot niets om de bewijslast te willen omkeren. Laat ons het dus maar houden bij wat we zeker weten en dromen en wensen voorbehouden aan waarzeggers en kwakzalvers. Die verdienen er goed geld aan.

  Like

 2. Er zijn talloze betrouwbare bronnen, Israëlische, als Amerikaanse, als Nederlandse die aangeven dat Israel kernwapens heeft. Al jaren. Nmi is dat in dezelfde tijd toen NL F16s aan Israel leverde.
  Alleen is het niet officeel, en toch is het oublieksgeheim. Vandaar dat de VN helaas nu naadje van de kous wilt weten… Ze zoeken alles op ons te kunnen pakken.

  We maken in de wandelgang niet voor niets de grap ‘een kernbommetje’ ‘daar’ te droppen 😉

  Israël heeft ze, dat is een feit. En terecht toch? We kunnen in uitzinderlijk geval terugschieten.

  Like

 3. Je citeert hier een artikel uit het Duitse links antisemitische blad Der Spiegel, niet echt een geschikte bron.

  Ik heb omtrent hetzelfde artikel in Arutz-7 op deze blog staan. Daar staat letterlijk in:

  “Rapporten beweren dat Israëlische experts de Dolphin onderzeeër hebben aangepast met 650 mm lanceerbuizen waardoor het mogelijk wordt om missiles te lanceren die uitgerust zijn met kernkoppen. Dergelijke missiles zouden Israël – dat een tweeslachtig beleid handhaaft inzake nucleaire capaciteit – de capaciteit geven van een tweede aanval ter afschrikking.”

  Met andere woorden, die missiles kunnen uitgerust worden met kernkoppen, maar nergens wordt vermeld dat dit ook daadwerkelijk het geval is, en ook nergens dat als dit al zo zou zijn dit kernkoppen zouden zijn van Israëlische makelij.

  Israël brengt gloednieuwe vierde gesofisticeerde onderzeeër INS Tanin in de vaart
  https://brabosh.com/2012/05/04/pqpct-hdw/#more-67798

  Like

 4. Zelfs Iran komt niet eens in aanmerking. Ondanks: “Internationaal Atoomagentschap bevestigt: Iran bouwt aan 3 x sterker atoomwapen dan Hiroshimabom” https://brabosh.com/2012/12/04/pqpct-lit/

  Zelfs de Syrische diplomaat Abdullah Hallak krijgt de kans om van katoen te geven tegen Israël over het vermeende atoomwapenarsenaal. Syrië heeft zeker Operatie Orchard nog niet verteerd toen Israël op 6 september 2007 het Syrische kernwapenarsenaal dat in de eindfase van productie was, compleet in de as legde net zoals het 30 jaar geleden afrekende met de Iraakse kernwapenambities. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Orchard

  Stel je maar eens voor, terwijl iedereen zich nu druk maakt om wat er met de Syrische chemische en biologische wapens gaat gebeuren, dat Syrië ook nog eens over atoombommen zou beschikken?

  Like

 5. hebben ze weer een ‘stok gevonden in het bos’…
  tis om je af te vragen of die verenigde nietsnutten daar nu echt niks anders te doen hebben?
  moesten ze alle “ijver en vlijt” die ze aan Israel spenderen gebruiken om hun werk ernstig te doen(zelfs de helft van hun”ijver en vlijt” is genoeg)
  zou de aarde er al heel wat vredelievender voorkomen.maar ja…Israel gaat voor op alles en iedereen….
  stel je voor dat Israel gifgas aan het mengen zou zijn..dan stonden er waarschijnlijk al landen op de wachtlijst om een “coalitieleger” te vormen.hoewel ‘wachtlijst’.de kans is groter dat ze ineens twéé of drie coalitielegers vormen,het gaat tenslotte om Israel..

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.