Nieuwe VN-resolutie eist Israël inspectie toe te laten omwille van vermeend bezit van kernwapens

dimona5De sterk verouderde Israëlische kerncentrale in Dimona, die in 1958 in dienst werd genomen, is dringend aan vervanging toe

De Algemene Vergadering van de V.N. heeft maandag 3 november 2012 met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen waarin Israël wordt aangemaand om snel zijn kernprogramma voor inspectie te openen en een conferentie op hoog niveau te steunen voor een verbod aan atoomwapens in het Midden-Oosten die zonet werd geannuleerd.

Alle Arabische naties en Iran waren van plan geweest om de conferentie bij te wonen die midden december in Helsinki, Finland, zou plaatsvinden, maar de Verenigde Staten kondigden op 23 november aan dat die niét zou plaatsvinden, omwille van de huidige politieke onrust in het gebied en de uitdagende houding van Iran omtrent de nonproliferatie. [Zoals bekend weigert Iran elke inspectie van zijn nucleaire installaties. Maar het is niet Iran dat wordt geviseerd, enkel Israël; Brabosh.com] Sommige Arabische naties beweren dat de echte reden voor de annulering de weigering was van Israël om op die geplande conferentie aanwezig te zijn.

De resolutie, die werd goedgekeurd met 174 stemmen tegen 6 onthoudingen, roept Israël op om zich “zonder verder uitstel” aan te sluiten bij het Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) en zijn kernenergiefaciliteiten te openen voor inspectie door het Internationale Atoom Agentschap (IAEA).

De zes landen die zich onthielden van de stemming waren Israël, de Verenigde Staten, Canada, de Marshall Eilanden, Micronesië en Palau. De resoluties die door de 193 leden tellende Algemene Vergadering worden aangenomen; zijn juridisch niet-bindend maar zij weerspiegelen de wereldopinie en dragen een moreel en politiek gewicht.

unDe voortdurende heisa die de Arabische landen maken over het vermeende bezit van atoomwapens van Israël, bevestigt het Israëlcomplex van de Verenigde Naties. De VN hebben meer anti-Israël resoluties uitgevaardigd dan voor alle andere landen in de wereld samen!

Lees verder “Nieuwe VN-resolutie eist Israël inspectie toe te laten omwille van vermeend bezit van kernwapens”

VS dreigen met invasie wanneer Syrië chemische wapens wil inzetten tegen rebellen [Xander]

Een Israëlische jongen wordt geholpen om een gasmasker op zijn hoofd te bevestigen in een distributiecentrum in een shopping centrum in Mevaseret Zion in de buitenwijken van Jeruzalem. Israël heeft verscheidene verdeelcentra geopend om de inwoners te voorzien van nieuwe gasmaskers en beschermingspakketten tegen chemische en biologische wapens.

Een grote Amerikaanse vloot van minstens 17 marineschepen, inclusief het vliegdekschip USS Eisenhower met aan boord 70 gevechtsbommenwerpers, is vandaag bij de kust van Syrië gearriveerd. Aan boord van de USS Eisenhower en het amfibische aanvalsschip USS Iwo Jima bevinden zich in totaal 10.000 mariniers. Ten minste 4 schepen zijn uitgerust met het Aegis raketafweersysteem.

De Verenigde Staten zetten met het sturen van de armada grote druk op de Syrische president Assad en laten hiermee zien dat directe militaire interventie steeds dichterbij komt. In de Perzische Golf bij Iran bevindt zich op dit moment nog maar één Amerikaans vliegdekschip, de USS John Stennis.

Lees verder “VS dreigen met invasie wanneer Syrië chemische wapens wil inzetten tegen rebellen [Xander]”

Israël is een klein en wonderbaarlijk land [Afshin Ellian]

israel-happy

Afshin Ellian: Israël? Fantastico! “Mijn advies aan de Europeanen: praat niet te vaak met opgeheven vinger met Israëliërs. Europa moet juist proberen de Israëliërs te begrijpen. Daarvoor moet je bereid zijn om te luisteren en aandachtig te kijken. Israël is uiteindelijk een gemodificeerde en aangepaste vorm van Europa in het Midden-Oosten. Dit moeten we nooit vergeten. Israël zal onder geen beding capituleren.”

Israël is een bedreigde staat en een bedreigde natie. Volgens imam Khomeini, oprichter van de islamitische republiek Iran, is Israël een kanker in het lijf van de islam. Deze gedachtegang wordt gedeeld door alle radicale moslims. Eigenlijk zijn er te veel gewone Arabieren die ook in termen van vernietiging van Israël en de Israëlische natie denken.

Het vreedzame beeld in de Israëlische steden kan elk moment worden ontwricht door de radicale buren. Haifa is 45 kilometer van Hezbollah verwijderd. En dat geldt ook voor alle andere Israëlische gebieden: daar bevinden zich de vijanden van de Joodse staat.

Uiterste
Zijn de Israëliërs bereid om tot het uiterste te gaan voor de verdediging van hun staat, van hun huis? Een gewone Israëlische burger vertelde mij dat ze wel tot het uiterste moéten gaan: ze zullen tot de laatste man en vrouw vechten voor Israël. Waarom?

‘Omdat we in tegenstelling tot Arabieren en andere moslims nergens naartoe kunnen. Waar moeten we naartoe: Egypte? Syrië? Libanon? Kijk naar de Syriërs, zij kunnen worden opgevangen in Turkije. Syriërs worden geholpen door miljoenen moslims, zelfs uit Libië. Wie zou in onze regio een Joods kind willen opnemen als wij daadwerkelijk met vernietiging worden bedreigd? Niemand.’

Dit is de pijnlijke waarheid, uitgesproken door een eenvoudige burger die nota bene atheïst is.

Lees verder “Israël is een klein en wonderbaarlijk land [Afshin Ellian]”

Eenzijdig maneuver van Mahmoud Abbas in VN is wellicht doodsteek voor tweestatenoplossing

Area-E1aHet omstreden gebied “E-1”, zoals hier op het kaartje te zien is, verbindt Oost-Jeruzalem met de Israëlische “nederzettingen” Maale Adumim (ca. 40.000 inw.) en het industrieel park van Mishor Adumim op de West Bank. Het gebied werd twintig jaar geleden reeds als bouwzone geklasseerd maar bevindt zich thans in de laatste fase van goedkeuring. De bouwaanvraag ligt nu nog twee maanden ter amendering en dan kunnen de werken van start gaan.

Door de status van de Palestijnse Autoriteit in de Verenigde Naties op te waarderen tot “waarnemend niet-lidstaat”, lijkt er voorlopig een einde te komen aan het vredesproces en kan de tweestatenoplossing in nauwe schoentjes te brengen. Zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit lijken zich opnieuw in hun oude stellingen in te graven en een escalatie van het conflict zal wellicht niet lang op zich laten wachten.

Vooral de aankondiging van Israël om de bouwplannen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever in versneld tempo goed te keuren en weldra aan te vatten met de bouw van 3.000 nieuwe flatgebouwen, doet zowat overal de stoppen doorslaan en niet enkel in het Westen.

Lees verder “Eenzijdig maneuver van Mahmoud Abbas in VN is wellicht doodsteek voor tweestatenoplossing”

VN verantwoordelijk voor verdere escalatie Palestijns Israëlisch conflict [Missing Peace]

UN-Palesinian-Status2

Een week nadat de internationale gemeenschap in grote meerderheid besloot om de Palestijnse Autoriteit beperkt VN lidmaatschap te geven wordt duidelijk wat de gevolgen zijn. De VN beslissing betekent in feite het definitieve einde van het Oslo proces. De internationale gemeenschap hielp de Palestijnen immers om de belangrijkste afspraken in de Oslo akkoorden te schenden.

In die akkoorden werd afgesproken om alle openstaande kwesties tussen Israël en de Palestijnen uitsluitend via onderhandelingen op te lossen (Oslo 1 artikel 15)) en geen unilaterale stappen te ondernemen (Oslo 2 artikel 31.7). De Palestijnse weigering om verder met Israël te onderhandelen en de daaropvolgende unilaterale stappen richting de VN, staan in feite gelijk aan het opzeggen van de Oslo akkoorden en het wijzigen van de status quo die sinds die tijd bestaat.

Lees verder “VN verantwoordelijk voor verdere escalatie Palestijns Israëlisch conflict [Missing Peace]”