Abbas Zaki van Al Fatah: Ons ultieme doel is Israël wegvagen, maar hou dat voor jezelf [video]

Wat zouden die Arabieren nu allemaal onder elkaar vertellen wat wij niet mogen weten? Wat vertellen ze dan bijvoorbeeld wat er zich zoal afspeelt binnen de Verenigde Naties? Alles wat je ziet en leest en hoort gebeurt in de Arabische taal en niemand die het voor je ondertitelt en ook geen enkele West-Europese zender die het zal uitzenden. Onze enige informatiebron is wat diezelfde Arabische sjlemielen aan de pers vrijgeven in het Engels. Echter, wat zij in het Arabisch zeggen tegen hun achterban en voor eigen volk, horen we nooit en wordt nooit vertaald.

Gelukkig bestaat er nog een organisatie zoals MEMRI TV die doorlopend de TV-programma’s volgt in de de Arabische landen en Pal-Arabische gebieden in Gaza en op de Westbank in Judea & Samaria. MEMRI wordt ook voortdurend geboycot en gesaboteerd. De honderden videoclips die ze op een eigen account YouTube plaatsten werden twee jaar geleden allemaal gewist. Ze kregen zelfs verbod om nog een account op YouTube te hebben. Dat verbod hield niet lang stand en sinds september 2011 bouwen ze een nieuw bestand op op hun nieuwe account: www.youtube.com/user/MEMRITVVideos

Hieronder volgt een uittreksel van een interview met Abbas Zaki, lid van het Centraal Comité van Al Fatah [de partij van de ‘gematigde’ Mahmoud Abbas] dat werd uitgezonden door de satellietzender Al Jazeera vanaf hun zendstation in Qatar op 23 september 2011. Hierin geeft hij commentaar op de verklaringen van Abbas, Obama en Netanjahoe in de Verenigde Naties van diezelfde vrijdag:

Een akkoord zou moeten gebaseerd worden op de grenzen** van 4 juni 1967. Wanneer wij zeggen dat een akkoord op deze grenzen zou moeten worden gebaseerd, begrijpt president [Abbas], begrijpen wij en weet iedereen dat het grotere doel niet in één keer kan worden verwezenlijkt.

Wanneer Israël zich uit Jeruzalem terugtrekt, de 650.000 kolonisten evacueert en de [veiligheids-]muur ontmantelt, wat zal er dan van Israël worden? Dat zal het einde [van Israël] betekenen.

Wie is er nu zenuwachtig, geërgerd en boos? Netanjahoe, Lieberman en Obama… Al die schurken. Waarom zouden we het daarover hebben? Wij zouden gelukkig moeten zijn Israël zich te zien doodergeren.

Als wij zeggen dat wij Israël willen wegvagen [van de map]… Komaan zeg, zoiets [zeggen] ligt veel te moeilijk. Het is geen [aanvaardbare] politiek om zoiets te zeggen. Zeg deze dingen niet aan de wereld. Hou die voor jezelf.

Ik wil de [uitvoering van de] resoluties waarover iedereen het eens is. Ik zeg aan de wereld, aan het Kwartet en aan Amerika: U heeft het beloofd en het is gebleken dat jullie leugenaars zijn.

**“grenzen van juni 1967” Dat is puur bedrog met woorden. Obama heeft nooit het woord “grens” uitgesproken maar wel “pre-1967 lijnen”. In werkelijkheid gaat het dus om de Groene Lijn, dat is een lijn die grofweg met een groene stift in april 1949 werd getekend op een kaart van het gebied waar sinds november 1947 (kort na de stemming van nov 1947 – Res. 181) hevig werd gevochten met het doel de oprichting van de staat Israël te verhinderen. Die staat zal er toch komen op 14 mei 1948 toen Israël de onafhankelijkheid uitriep gevolgd door een massale aanval van de Arabieren (in hoofdzaak Egypte en Syrië). In april 1949 kwam het tot een staakt-het-vuren en werd een voorlopige wapenstilstandslijn afgesproken (de Groene Lijn) in afwachting van vredesonderhandelingen waarin onder meer de grenzen van de Joodse èn de Arabische staat zouden worden bepaald. Die vredesbesprekingen werden van bij het begin door de Arabieren geboycot en tenslotte voor onbepaalde duur opgeschort.