Egyptische geestelijke: De Joden gebruiken Internetporno om de moslims te bezoedelen [video]

Tja, het zou om te lachen zijn ware het niet om te huilen. Deze debiele Egyptische geestelijke Abu Zayd krijgt van mij de prijs voor de meest zwakzinnigste en tegelijk boosaardigste uitspraken van het jaar: “De Joden gebruiken Internetporno om de moslims te beschadigen.” Om een en ander te staven haalt hij andermaal de Protocollen van de Wijzen van Zion uit de kast, een vervalst document dat omstreeks 1903 op bevel van de Russische Tsaar Nicolaas II door de Russische geheime dienst in elkaar werd geflanst om de Jodenvervolging in het Russische Rijk te rechtvaardigen [Diezelfde Protocollen worden overigens ook aangehaald in Artikel 32 van het Handvest van Hamas.]

Lees verder “Egyptische geestelijke: De Joden gebruiken Internetporno om de moslims te bezoedelen “

Avigdor Lieberman: Israël staat nog steeds achter soevereine gedemilitariseerde staat ‘Palestina’

meshaal-abbas2Op het plaatje Hamasleider Khaled Meshaal en PA president Mahmoud Abbas van Al Fatah, die samen de Palestijnse Autoriteit vormen. Minister Lieberman zei vrijdag 30 november dit over het vredesproces: “Wij zijn bereid om vorderingen te willen maken, maar wij weten niet wie de Palestijnen in feite vertegenwoordigen, Hamas of Al Fatah.”

De minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman heeft gisteren vrijdag 30 november president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas, een flinke veeg uit de pan gegeven en verdedigde de aankondiging van Israël om 3.000 nieuwe woningen te bouwen in Jeruzalem en op de Westbank in Judea & Samaria.

Avigdor Lieberman2“U kunt geen internationale verbintenissen veranderen,” zei Lieberman, verwijzend naar de Palestijnse voltooiing van de opgewaardeerde status in de Verenigde Naties als dat van een waarnemende niet-lidstaat, minder dan 24 uur eerder.

Minister Lieberman deed zijn uitspraken op het Saban Forum in Washington, D.C. Hij zei dat het verzoek van de Palestijnse Autoriteit om opwaardering van zijn status binnen de Verenigde Naties, slechts diende als afleidingsmanoeuvre om de aandacht af te leiden van het falen van zijn binnenlands beleid, bewerende dat Hamas “veel efficiënter bestuurt en meer politieke wil en vastberadenheid aan de dag legt dan Abbas.”

Lees verder “Avigdor Lieberman: Israël staat nog steeds achter soevereine gedemilitariseerde staat ‘Palestina’”

51 landen van de Verenigde Naties verklaarden in 1922 unaniem: ‘Palestina is Joods’ [Eli Hertz]

Op 24 juli 1922 stelde de Volkenbond het Mandaat voor Palestina vast. Door dit mandaat werd destijds een gebied, Palestina, aangewezen voor het Joodse volk. De voltallige Volkenbond (opgericht op 25 januari 1919 en de directe voorloper van de Verenigde Naties), verklaarde unaniem op 24 juli 1922 aldus [bron]: “Onder de overweging dat de historische band van het Joodse volk met Palestina wordt erkend, is er daarom reden voor het herstel van hun nationale tehuis in dat gebied.” “Whereas recognition has been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their … Lees verder 51 landen van de Verenigde Naties verklaarden in 1922 unaniem: ‘Palestina is Joods’ [Eli Hertz]

Het Vaticaan gaat zijn banden met Hezbollah en Iran nauwer aanhalen [Xander]

pope3Paus Benedictus zegende op 24 november 2012, Bechara Boutros Rai, Patriarch van Antiochië van de Maronieten in Libanon, tot nieuwe kardinaal. Zoals bekend staat kardinaal Boutros Rai openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen Israël. [foto: Andrew Medichini/AP – bron]

Dat het Vaticaan op zijn zachtst gezegd nooit veel op heeft gehad met de Joden en met Israël is welbekend, maar dat uitgerekend Iran het op één na grootste diplomatieke korps in het Rooms Katholieke ministaatje heeft weet bijna niemand. Toen paus Benedictus XVI recent zes nieuwe kardinalen benoemde was daar zelfs een delegatie van de islamitische terreurbeweging Hezbollah bij aanwezig, een duidelijke bevestiging van het pact dat het Vaticaan jaren geleden sloot met de radicale islam en dat voornamelijk gericht is tegen Israël.

De Joodse staat Israël is al ruim 64 jaar het levende bewijs dat de door het Vaticaan bedachte ‘vervangingstheologie’, die later werd overgenomen door de protestantse en inmiddels ook veel evangelische kerken, vals is. De ‘Kerk’ kan het echter maar niet verkroppen dat niet zij, maar Israël het centrum is van alle eindtijdprofetieën uit het Oude (en daarmee ook het Nieuwe) Testament. Daarom wordt alles uit de kast getrokken om de Joodse staat te delegitimeren, ondermijnen en uiteindelijk te doen verdwijnen.

Lees verder “Het Vaticaan gaat zijn banden met Hezbollah en Iran nauwer aanhalen [Xander]”

Moslims kunnen nog veel leren van het tolerante Israël [Afshin Ellian]

jerusalem-museum-of-toleranc2

Op 12 juli 2011 werd aan het Simon Wiesenthal Center een bouwvergunning uitgereikt door het departement Planning en Constructie van het Israëlische Ministerie van Binnenlandse Zaken, om in Jeruzalem het Museum voor Tolerantie te bouwen. De plannen lagen reeds lang klaar en in 2004 werd de eerste spade in de grond gestoken om op in 2006 weer te worden stilgelegd. Palestijnse leiders hebben jarenlang een juridisch steekspel gevoerd om de bouw ervan te verhinderen omdat die zogenaamd op een voormalige moslimbegraafplaats werd opgetrokken. Na een reeks bouwkundige en planmatige aanpassingen werd uiteindelijk een compromis met de Palestijnen bereikt. Wat normaal een 250 miljoen dollarproject zou zijn geweest werd herleid tot een 100 miljoen dollarproject.

Ben Gurion Airport deed me denken aan de luchthaven van Los Angeles. Een mooi vliegveld, maar het kan niet wedijveren met ons Schiphol. Op Schiphol wordt aan alles gedacht: aan ondernemingen, aan vermoeide reizigers, maar ook aan mooie toiletten.

Op Ben Gurion werd ik opgewacht door mijn gastheer Henoch Wajsberg, de voorzitter van Irgoen Olei Holland, de Nederlandse immigrantenvereniging in Israël.

Perfecte ambassadeur
In 1989 besloot Henoch om zich in Israël te vestigen. In datzelfde jaar kwam ik in Nederland aan. Hij werd burger van zijn nieuwe vaderland Israël en ik van Nederland. Om vijf uur ’s ochtends vertrokken we samen naar Haifa. Er ontstond direct een warme vriendschap tussen mij en Henoch, een zorgzame man en de perfecte ambassadeur voor Nederland.

Lees verder “Moslims kunnen nog veel leren van het tolerante Israël [Afshin Ellian]”

De proactieve strategie achter de anti-Israël propaganda [Charlotte Gutman]

truthindefense2

Voor Charlotte Gutman, public relations specialiste en vice-voorzitster van het Coordinatiecomité van de joodse organisaties van België (CCOJB), is de situatie in het Midden Oosten moeilijk te begrijpen voor buitenstaanders omwille van de karikaturale wijze waarop Israëli’s en Joden afgeschilderd worden.

In Europa is er een sterke toename van antisemitische uitingen. En wanneer het geweld weer oplaait in het Midden Oosten, maken alle amalgamen het nog moeilijker om de feiten te begrijpen. Deze informaties zijn het gevolg van vertekende beelden en karikaturen in het bijzonder over de Joden en de Israëli’s. Hoe zijn we in deze situatie verzeild geraakt? Ik zal dit trachten uit te leggen aan de hand van ethische public relations tools die helaas gemanipuleerd worden in wat meer en meer lijkt op een duivelse strategie van verdraaide berichtgeving over het Midden Oosten conflict.

Lees verder “De proactieve strategie achter de anti-Israël propaganda [Charlotte Gutman]”