Syrische ‘gematigde’ leider van het rebellenleger: Het Zionisme is een kankerverwekkende beweging

Nieuwsbulletin van de Russische Televisie (RT): “Syrische rebellen dreigen de Joden onder vuur te nemen van zodra het Assadregime ten val is gebracht.”

Als er één ding is waarover de rebellen in Syrië en het Syrische regeringsleger van president Bashar Al Assad, het unaniem over eens zijn, dan is dat hun gemeenschappelijke haat jegens de Joden en de staat Israël. De vrees bestaat dan ook dat die gemeenschappellijke haat de strijdende partijen in Syrië ooit zal verzoenen en zij beiden al hun kanonnen en raketten naar Israël zullen keren in plaats van op elkaar… 😦

De nieuwe leider van de oppositie coalitie in Syrië, die door de internationale media wordt voorgesteld als een ‘gematigde’ islamitische geestelijke, heeft het Zionisme een “kankerverwekkende beweging” genoemd en prees wijlen de Iraakse president Saddam Hoessein voor het “afschrikken van de Joden.”

Mouaz al-Khatib (plaatje rechts) Hij maakte de “kankerverwekkende” verwijzing in een essay dat vorig jaar werd gepubliceerd onder de titel “The role of international politics in inciting sectarian strife,” waarin de mogelijkheid wordt gesuggereerd om te komen tot een coëxistentie tussen de Soennitische meerderheid van Syrië en de religieuze minderheden van het land. Daarin voegt Khatib een hoofdstuk toe getiteld “Jews in the eyes of the Islamic civilization society” (Joden in de ogen van de Islamitische beschaafde samenleving.)

“De Islamitische beschaving maakt klaarblijkelijk een duidelijk onderscheid tussen het Zionisme als kankerverwekkende beweging en de Joden als de aanhangers van een religie die zeer gerespecteerd wordt in de Islam,” schreef Khatib, maar anderzijds en in tegenspraak daarmee “erkent zij de historische vijandschap tussen moslims en Joden sinds de eerste dagen van de opkomst van de Islam.”

Khatib werd door de internationale media beschreven als een gematigde religieuze figuur, geschikt om de groeiende invloed van Islamitische extremisten binnen de rangen van de Syrische oppositie te beïnvloeden. “Mijn broeders, wij leefden heel ons leven, Soennieten, Sjiieten, Alawieten en Druzen als gemeenschap met één hart en met ons leefden onze beste broeders die Jezus volgen, vrede zij met hem,” vertelde hij voor een menigte aanhangers in een voorstad van Damascus in april 2011, nauwelijks één maand in de opstand.

Maar het lijkt erop dat Khatib betreffende de Joden een andere mening op nahoudt. In een essay dat in januari 2007 werd gepubliceerd waarin hij het regime van Saddam Hoessein bekritiseert, vermeldt Khatib niettemin enkele van de verwezenlijkingen van Hoessein, waaronder “het opbouwen van een massief leger; de Joden angst aan te jagen; en [het creëren van] een uitstekend onderwijssysteem.”

De voormalige imam van de Ummayad moskee in Damascus, Khatib, heeft de religieuze groepen in Syrië herhaaldelijk tot eenheid opgeroepen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië in maart 2011 werd hij vier keer gearresteerd en vluchtte Khatib definitief weg uit Syrië in de zomer van 2011.


Syrisch president Bashar al-Assad, de Slager van Damascus: “Israël heeft het gedaan!”


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “Absoluut gematigde taal en daarom wensen wij alle partijen in Syrië de ‘overwinning!

Bronnen:

 1. The Times of Israel: For Syria’s new opposition head, Zionism is ‘a cancerous movement’ door Elhanan Miller [meer]

Gerelateerd:

 • Wordt Israël meegesleept in Syrische burgeroorlog? door Ryan Jones/Israel Today [lees]
 • Libische rebellen weigeren Lockerbie terrorist uit te leveren [lees]
 • De remedie erger dan de kwaal: Gruwelijke slachtingen door Syrisch rebellenleger door Xander [lees]
 • Schokkende beelden: Libische rebellen vernielen christelijke begraafplaats + video [lees]
 • Syriërs vermoorden Syriërs en leggen de schuld daarvoor bij… Israël [lees]
 • Iran waarschuwt: eender wie in Syrië militair tussenbeide komt, daar zal Israël de prijs voor betalen [lees]
 • Iran beschuldigt Israël ervan achter de massamoorden in Syrië te zitten door Chana Ya’ar [lees]
 • Rusland zegt Iran en Syrië militair te verdedigen als Israël zou ingrijpen door Xander [lees]
 • Israël vuurt voor het eerst sinds 1973 waarschuwingsschoten op Syrië af door Xander [lees]
 • Israël overweegt militaire interventie als Syrië valt om bewapening van Hezbollah te beletten door Xander [lees]