Operation Pillar of Defense: Hoe en waarom het begon en wat iedereen erover zou moeten weten

Hoeveel vertrouwen heeft u nog in uw locale media en berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, indien u zou weten hoe een belangrijk deel van die ‘berichten’ tot stand komt? Op het plaatje: “Een Palestijn in de Westbank gooit een steen naar de Israëlische bezetters.” Wat klopt er niet in dit beeld? [bron]

Opnieuw heeft Israël zich in een militaire operatie gestort om een halte toe te roepen aan voortdurende terreur en de rakettenregen die vanuit Gaza neerkomt op de hoofden van de burgerbevolking van Israël. Opnieuw falen uw locale en internationale media om adequaat en objectief te berichten over het conflict. Elk conflict heeft een oorzaak en een gevolg. Echter, door voordien te weigeren te berichten over de vele raketaanvallen en aanslagen die deze Operatie voorafgingen (omdat het Israël nu eenmaal nooit het nieuws haalt zolang er geen of nauwelijks Palestijnse slachtoffers vallen), blijft het grote publiek andermaal verstoken van iedere essentiële context, die enkel bijdraagt aan het (verwrongen) beeld van Israël als de provocateur en agressor. 

In deze beknopte handwijzer krijgt u de achtergrond en de informatie mee die uw locale media u heeft nagelaten te vertellen en weet u ook meteen wat u moet antwoorden aan de bevooroordeelde of verkeerd geïnformeerde niet-Joodse èn helaas ook Joodse critici van Israël, met in hun zog de gekende sliert Israëlbashers die zich hebben bekwaamd in het demoniseren van de Joodse staat en reeds jarenlang ijveren om het bestaansrecht van Israël te ondermijnen.

“Israël is niet geïnteresseerd om het vuur te doen oplaaien, maar de voorbije vijf dagen wordt Israël voortdurend beschoten met raketten en onze moeders en kinderen kunnen ’s nachts niet meer slapen… Er is een grens aan wat Israël kan verdragen.”

Aldus president Shimon Peres tegen president Barack Obama op 14 november 2012, nog vóór Ahmed Jabril werd uitgeschakeld

Achtergrond en aanleiding:

Voor de derde keer in een maand tijd, worden de burgers in het zuiden van Israël ononderbroken bestookt met raketten afkomstig van de Gazastrook. De huidige aanvallen begonnen in de nacht van zaterdag 10 november j.l. toen Palestijnse terroristen een anti-tank raket afvuurden op een legerjeep die aan de Israëlische kant van de grensomheining reed. Vier soldaten van het IDF werden gewond. Sedertdien werden meer dan 120 raketten willekeurig afgevuurd op Israëlische burgers.

Het leven van 1 miljoen Israëlische burgers wordt bedreigd en het dagelijkse leven in zuidelijk Israël is totaal ontwricht. De inwoners van de gemeenschappen die dichtbij de grens met Gaza wonen, lijden constant onder de aanvallen van raketten en mortiergranaten. Deze aanvallen zijn haast dagelijkse routine, net zoals de escalatie van andere vormen van terrorisme die door Hamas en andere terreurorganisaties worden uitgevoerd die opereren onder de vleugels van Hamas.

De pauzes tussen de golven van raketaanvallen worden steeds korter. Afgelopen maand kreeg Israël te maken met drie afzonderlijke escalatie periodes. Sedert het begin van dit jaar werden meer dan 800 raketten en mortiergranaten afgevuurd op Israël, een nieuw record sinds het einde van Operation Cast Lead (18 januari 2009). Deze piek is gelijkaardig aan de aanvallen die in 2007 en 2008 voorkwamen.

Hoe de kritiek op Israël te beantwoorden:

Bewering: “Israël, veel meer dan Hamas, is verantwoordelijk voor deze recente uitbarsting van geweld.”

Antwoord: De media hebben een kort geheugen. De aanslagen met raketten zijn al vele jaren een dagelijks verschijnsel voor de Israëliërs in het zuiden van het land, ondanks het feit dat er niet of nauwelijks door de internationale media over wordt bericht. Israël heeft met enorme terughoudendheid gehandeld maar er is een grens aan hoeveel om het even welk land zou moeten worden verwacht te tolereren. Het zijn Hamas en andere terreurorganisaties in Gaza die in het verleden en heden hebben gekozen voor het geweld, te beginnen met de aanval op de jeep van het IDF, om nog maar te zwijgen van de vele incidenten die tijdens de afgelopen maand zijn voorgekomen, die vrijwel compleet door de reguliere media werden genegeerd.

Hieronder volgt een chronologische samenvatting van de gebeurtenissen van de afgelopen maand met toestemming van The Jerusalem Post:

– 23 oktober
Een officier van het IDF wordt bijzonder ernstig gewond door een explosieve lading tijdens een patrouille aan de omheining van de grens met Gaza. De terreurgroep PFLP eist de verantwoordelijkheid op voor die aanslag.

 – 6 november
Bij een explosie aan de omheining van de grens met Gaza worden drie soldaten van het IDF gewond. Palestijnen vuren later een qassamraket af naar zuidelijk Israël. Diezelfde dag laten Palestijnen een massieve tunnel exploderen die vanuit Gaza liep naar Israël die gelukkig geen slachtoffers noch gewonden maakt maar wel een jeep van het IDF vernield.

– 8 november
In een vuurgevecht met Palestijnen wordt door  IDF soldaten ongelukkiglijk een 13-jarige Palestijnse jongen dood geschoten. Palestijnse mortiergranaten die later die dag worden afgevuurd verwonden een soldaat aan de grens met Gaza.

– 9 november
Palestijnen vuren een anti-tankraket af op een legerjeep van het IDF waarbij vier soldaten werden gewond die een patrouille uitvoeren langsheen de Gazaans-Israëlische grens. Onmiddellijk nadien vuren tanks van het IDF terug naar Gaza waarbij vijf Palestijnen worden gedood en 25 anderen gewond raakten. Palestijnen vuren later een reeks qassamraketten af op de burgerbevolking van zuid-Israël.

– 10-12 november 10-12
Palestiijnse terreurgroepen vuren meer dan 100 raketten en mortiergranaten af naar zuidelijk Israël. De Islamitische Jihad en een Salafistische Jihadgroep eisen de verantwoordelijkheid op voor het merendeel van die raketten. Minstens acht Israëliërs werden tijdens die aanslagen gewond.

– 13 november
Een ogenschijnlijk staakt-het-vuren wordt bemiddeld tussen Israël en Hamas, waar aan beide zijden wordt gezwegen over de aanvallen van de andere kant die gewoon doorgaan. Premier Netanjahoe waarschuwt voor nieuwe aanvallen zeggende: “Ik ben verantwoordelijk voor het kiezen van het juiste ogenblik om de hoogte prijs te eisen en zo zal dat geschieden.”

– 14 november
Vier raketten worden ’s ochtends afgeschoten op zuidelijk Israël: het IDF oppert dart de mogelijkheid bestaat dat de raketten werden afgevuurd vanuit het Sinaïgebied. Later op woensdag, wordt door de Israëlische luchtmacht (IAF) Ahmed Jabari uitgeschakeld, de hoogste commandant van de Ezzedeen Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas in de Gazastrook. De Israëlische luchtmacht bombardeert tezelfdertijd een twintigtal ondergrondse opslagplaatsen in Gaza waar middellange afstandsraketten (zoals de Iraanse Fajr-3 missiles) worden opgeslagen en naar verluidt wordt tevens een regionale commandant van Hamas uitgeschakeld.

Bewering: “Het antwoord van Israël is buiten elke verhouding ten aanzien van de dreiging.”

Antwoord: Palestijnse raketten zijn geen “thuis gemaakte’ projectielen of ‘vuurpijltjes’, ze doden wel degelijk mensen en bedreigen grote aantallen mensen in de bevolkte Israëlische centra. De status van Gaza als een basis voor de terreur werd eens temeer bevestigd als gevolg van de hoeveelheden van het opgewaardeerde wapenarsenaal dat naar de Gaza werd gesmokkeld vanuit de Soedan, Libië en Iran, die zelfs een nog grotere bedreiging vormt voor de Israëlische burgerbevolking.


Intussen is de voorbije dagen gebleken dat het bereik van de Gazaanse raketten nog groter is geworden vermits op 14 november een raket op de kerninstallaties van Dimona werd afgevuurd maar zijn doel miste en een dag later in de vroege ochtend van 15 november ook enkele middellange afstandsraketten werden afgevuurd op Tel Aviv, maar voortijdig neerstorten in open terrein van Rishonlezion (15 kilometers ten zuiden van Tel Aviv).

Het gaat hier om de opgewaardeerde Iraanse Fajr-3 middellange afstandsraket van wie het bereik van ca. 45 kilometers verhoogd werd tot zeker 60 kilometers (of meer). Wie dat nog een ‘vuurpijltje’ wilt heten is niet goed bij zijn hoofd. Het is niet zeker of Hamas ook over de Iraanse Fajr-5 missile beschikt die een bereik heeft van 80 km, want dan komt ook Tel Aviv rechtstreeks binnen bereik van de Hamas.

Plaatje hieronder: lancering van een vuurpijltje Palestijnse Fajr-3 missile:


Bronnen:

  1. Honest Reporting: Operation Pillar of Defense: What You Need to Know door Simon Plosker

Een gedachte over “Operation Pillar of Defense: Hoe en waarom het begon en wat iedereen erover zou moeten weten

Reacties zijn gesloten.