Jongerenimam Elforkani moet antisemitisch gebed Morsi verwerpen [Asher Ben Avraham]

Uitzending op de Egyptische televisie van 19 oktober 2012. Egyptische president Morsi bidt voor de vernietiging van de Joden:

“O Allah, vergeef ons onze zonden, maak ons sterk, en schenk ons de overwinning op de ongelovigen; O Allah, vernietig de Joden en degenen die hen steunen; O Allah, verspreid hen, scheur hen aan stukken; O Allah, laat Uw macht en grootheid aan hen zien; O Allah, toon ons uw almachtigheid.”

Stelt u zich eens voor. Een kerkdienst ergens in Nederland. Een dominee gaat zijn gemeente voor in het gebed en sluit af met: “God, verlos ons van onze zonden, maak ons sterk en verzeker ons van de zege op de ongelovigen. God, vernietig de moslims en hun handlangers, drijf ze uiteen en verscheur ze. God, toon hen uw macht en grootsheid.”

Minister-president Rutte is aanwezig in die kerk en wordt gefilmd. Hij blijft niet alleen gewoon zitten terwijl de dominee helemaal losgaat, maar mompelt zelfs een paar woorden mee en zegt verschillende keren instemmend “amen”. Als het filmische verslag op televisie is vertoond, zwijgt de minister-president.

‘Moslims moeten worden vernietigd’
Geen verontschuldigingen bij verschillende moslimorganisaties, laat staan een verklaring, waarin hij zegt bij nader inzien het voorval te betreuren. Blijkbaar is hij het er volledig mee eens. De boodschap is duidelijk: moslims moeten worden vernietigd.

Vervolgens wordt een dominee in Egypte gevraagd naar een reactie. En in plaats van de uitlatingen van zijn collega in Nederland volledig en onomwonden af te wijzen en zich verontwaardigd te tonen over een dergelijke oproep in een gebedshuis van de religie waartoe ook hij behoort, zegt de man op vergoelijkende toon dat er ook wel erg veel criminele moslims zijn in Nederland.

Absurde werkelijkheid
En hij voegt daaraan toe dat hij begrijpt dat Nederland daaromtrent met veel emoties zit, dat er langs politieke wegen oplossingen moeten worden gezocht en dat het een ‘uitdaging’ is voor dominees om er genuanceerd mee om te gaan.

Tot zover de fictieve situatie. Absurd natuurlijk en eigenlijk ondenkbaar dat zo’n gebeurtenis zich ooit zal voordoen. Maar nu de werkelijkheid. Die is misschien net zo absurd en net zo ondenkbaar.

Yassin Elforkani in Pownews: “Vernietiging is heftig natuurlijk, dat wil je voor niemand.”

Contactorgaan Moslims en Overheid
In de uitzending van Pownews op maandag 22 okt was onder meer Yassin Elforkani (afb. hierboven) te zien, jongerenimam en woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Hem werd gevraagd te reageren op het feit dat het Egyptische staatshoofd Morsi had meegebeden met een imam, die Allah opriep de Joden te vernietigen.

Elforkani in Pownews: “Vernietiging is heftig natuurlijk, dat wil je voor niemand.”
Vervolgens benadrukte hij alleen nog maar zijn begrip voor de emoties in de Arabische wereld over het Midden-Oosten conflict en voor het feit dat imams daar onbewust maar ook bewust uitingen over doen. Betekent dit dat Elforkani begrip heeft voor een oproep tot vernietiging van de Joden?

Moskee en islam bezoedeld
Waarom zei Elforkani niet dat zowel de Egyptische imam als Morsi, als alle andere aanwezigen hun moskee en de islam hebben bezoedeld door Allah te vragen een bepaalde groep mensen te vernietigen? Waar komt het begrip van Elforkani voor een dergelijk verzoek tot de Allerhoogste vandaan? Wat is het logische verband tussen enerzijds het conflict in het Midden-Oosten en anderzijds de wens een volk, verspreid over de hele aarde, te vernietigen?

En wat was er zo moeilijk voor imam Elforkani om klip en klaar te verklaren dat het gebed een schandvlek is en dat zoiets nooit gezegd mag worden in welke moskee dan ook ter wereld en al helemaal niet in Nederland? En dat de oproep tot vernietiging van de Joden antisemitisme van de zuiverste vorm is?

‘Jood’ is geen scheldwoord
Eén van ondergetekenden is lerares op een vmbo in Amsterdam Nieuw-West (met vrijwel uitsluitend leerlingen met een islamitische achtergrond). Daar praat zij zich de blaren op de tong om haar leerlingen ervan te doordringen dat er in Nederland veel vrijheid is, onder andere die van godsdienst en levensovertuiging, en hoe daar mee om te gaan. Dat die leerlingen hierdoor vrije moslims kunnen zijn en dat ook joden, christenen en andere gelovigen èn niet-gelovigen vrij zijn om te geloven en denken wat ze willen. Dat ‘jood!’ als scheldwoord gebruiken niet mag, net zo min als ‘homo!’.

Iedere keer weer wordt het gesprek daarover met de leerlingen aangegaan, aan de hand van krantenartikelen, toepasselijke filmfragmenten en afleveringen van het Jeugdjournaal. Ook worden er gastsprekers naar school gehaald. En dat allemaal in het kader van burgerschapsvorming.

Bruggenbouwer
Moet uit de woorden van Elforkani, die nota bene pretendeert een bruggenbouwer te willen zijn tussen moslimjongeren en de Nederlandse samenleving, nu worden opgemaakt dat de kans groot is dat alle burgerschapsinspanningen in het voortgezet onderwijs teniet worden gedaan in de moskeeën en koranscholen waar hij en zijn geestverwanten de scepter zwaaien? Dat zou zeer betreurenswaardig zijn en maatschappelijk onaanvaardbaar.

Schokkend is het dat door dit ‘begrip’ voor antisemitisme van een – ogenschijnlijk zeer geïntegreerde – imam als Elforkani onzeker wordt of joodse en islamitische leerlingen samen een vredige en veilige toekomst in Nederland tegemoet gaan. Graag horen wij van Elforkani hoe hij er zelf aan wil bijdragen dat antisemitisme geen vat krijgt op de islamitische jeugd.

Ondubbelzinnig verwerpen
Laat hij eens beginnen met een simpele daad te stellen. Laat hij eens beginnen met de vernietiging van de Joden in naam van de islam, waarvoor Morsi heeft gebeden, ondubbelzinnig te verwerpen.

door Asher Ben Avraham en Maja Mischke


Bronnen:

 1. Ashers Ongenoegen: Jongerenimam Elforkani moet antisemitisch gebed Morsi verwerpen door Asher Ben Avraham en Maja Mischke

3 gedachtes over “Jongerenimam Elforkani moet antisemitisch gebed Morsi verwerpen [Asher Ben Avraham]

 1. Van de Moslim Brotherhood is natuurlijk niets anders te verwachten en van onze linkse mooipraters én de jongeren Imam natuurlijk ook niet.

  “In scene gezet & vrije meningsuiting”. Hoe verzin je het!

  Het politiek correcte gewouwel van Rosenthal (als ik het geweten had, dan had ik er natuuuuurlijk iets van gezegd, etc.etc.) is net zo een farce als bovenstaande kletskoek van die Nederlandse onbenullen.

  Like

 2. Mijn negatieve mening over Obama werd gevestigd, toen hij als net gekozen Amerikaanse President zijn eerste officiële reis naar Egypte maakte en daar aan alle plichtplegingen voldeed, die de Islam aan een ieder eist.
  Dat hij daarna geen bezoek meer aan Israël deed om de Islamieten niet voor het hoofd te stoten (ze zouden ook daar eens boos over kunnen worden) was (zoals later gebleken is) omdat hij geheel volgens zijn Islamitische familie-roots zich hield aan de ijzeren wet van de Islam: “als een moslim zijn religie verlaat, dood hem!”
  Zijn bezoek aan Egypte was een demonstratieve bevestiging van zijn trouw aan de Islam en waarschijnlijk om zich in te dekken voor een moordaanslag “waar ook ter wereld”.

  Dat deze potentiële verrader van de westerse wereld opnieuw gekozen is bewijst ook dat de V.S. inmiddels overspoeld is met Arabieren, geluk zoekende (vaak illegale) Latino’s en Mexicanen, een snel toegenomen aantal Negers (krijgen ook veel meer kinderen dan blanke Amerikanen) en last but not least een vrouwelijke bevolking, die (net als overal in de wereld) zonder enige notie of kennis van mannen uit andere culturen uitsluitend vallen op het uitheemse uiterlijk! (Amsterdam zit vol met alleen staande blanke Nederlandse jonge moeders met kinderen van een weggelopen allochtone man en vader).
  “Het was zo ’n knappe man en hij WAS zo aardig!”

  Obama vertegenwoordigd de Democraten in de V.S. Dat is de zelfde partij als bij ons de PvdA!
  De PvdA hier heeft ons HUN multiculturele import beleid (dictatoriaal!) opgedrongen!
  De Socialistische “verrijking van onze toen nog welvarende autochtone samenleving” heeft ons alleen maar verarming en dagelijks allochtoon geweld gebracht.
  Maar …. het is net als in het huidige regeer akkoord met de VVD, het heeft de PvdA louter stemmenwinst gebracht! EN DAAR GING HET OM!
  Dom, onwillig, achterlijk, vaak misdadig en van alle sociale- en medische voorzieningen vaak tot het frauderende toe onze sociale wetten misbruikend kiesvee, dat WEER door de PvdA uit de zakken van de Nederlandse belastingbetalers HIER IN ALLES EN GRATIS werd voorzien!

  Obama en de PvdA werken met dezelfde doelstelling!
  Haal zo veel mogelijk armoede in huis, waardoor iedereen armoedig wordt!
  DAAR LIGT DE HISTORISCH BEWEZEN BASIS VAN HET BESTAAN, INKOMEN EN MACHT VAN DE SOCIALISTISCHE EN RELIGIE MACHTHEBBERS !

  Arme weldenkende burgers zullen daarmee het onderspit delven!
  U en ik!

  Like

  1. Mag ik uit u reactie opmaken dat u het met de negroïde en Latijns-Amerikaanse medemens niet goed voor heeft, meneer de Vries? Als dat zo is zou ik die mening maar gauw bijschaven want spoedig vormen zij, ook hier, de meerderheid. Moslims en Joden krijgen ook meer kinderen dan Christen en atheïsten (vaak goed opgeleid). De blanke Christelijke Westerling zal een minderheid worden in eigen land. Een eigen land dat tegen die tijd reeds niet meer door hem als “eigen land” bestempeld kan worden.

   Like

Reacties zijn gesloten.