Open brief van een Israëlische moeder in Sderot: Ze schieten op mijn kinderen!!! [Devorah Horev]

Op het plaatje hierboven, één van de vele openbare schuilplaatsen in Sderot, Zuid-Israël, om de bevolking bescherming te bieden tijdens een aanval van terroristen in de Gazastrook met raketten, missiles en mortiergranaten. Wanneer het alarm afgaat hebben de bewoners welgeteld 15 seconden om een schuilplaats op te zoeken vooraleer de raketten inslaan. De betonnen muur vooraan op de buis is gericht naar Gaza vanwaar de aanvallen komen. Wat volgt is een open brief gericht aan de premier van Israël van een moeder die met haar gezin woont in het fel belegerde Sderot in het zuiden van het land. Zij tracht … Lees verder Open brief van een Israëlische moeder in Sderot: Ze schieten op mijn kinderen!!! [Devorah Horev]

De Palestinisering van het Europese politieke discours [Richard Mather]

Ras Karkar, donderdag 25 oktober 2012. Massale Palestijnse toeloop en pers wanneer EU minister BuZa Catherine Ashton (niét toevallig gekleed in rood, groen en zwarte rok, de kleuren van de Palestijnse vlag) in het gezelschap van Salam Fayyad, de premier van de PA, samen olijven plukken in het Arabische dorpje Ras Karkar op de Westbank in Judea en Samaria. Ras Karkar ligt in Area C, gebied dat sinds 1995 militair en administratief gecontroleerd wordt door Israël, conform de Oslo Akkoorden II. De EU wil blijkbaar op eigen houtje die Akkoorden wijzigen. De Palestijnen waren in de wolken: “Dit bewijst dat dit land geen ‘betwist’ gebied is zoals Israël altijd beweert en dat dit land van ons is.” Met de groeten van uw Europese Unie. NOT! Bekijk hier de videobeelden van dat bezoek.

Vertaling compleet, 2 nov. 2012, 9u42′

The Palestinianization of European Political Discourse

door Richard Mather [Arutz-7]

Het feit dat voor het eerst sinds de Nazi ’s regeerden over Europa, de Joden op massieve schaal worden geboycot en gesanctioneerd, is tekenend voor het perverse succes van de Palestinisering van Europa.

Het nieuws dat de vertegenwoordiger van het buitenlandse beleid van de Europese Unie, Catherine Ashton, zich aansloot bij de olijfoogst in het Arabische dorpje Ras Karkar, zou een reden tot bezorgdheid moeten zijn voor al wie zich zorgen maakt over het compleet falen van de Europese Unie zich onpartijdig op te stellen met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict.

Het feit dat Ras Karkar gelegen is in Area C, dat onder Israëlische militaire en administratieve controle valt, klinkt voor de Palestijnen als een propagandastaatsgreep, die beweren dat het bezoek van Catherine Ashton het bewijs vormt dat “dit gebied niet ‘betwist’ wordt zoals Israël beweert” en “ons zal helpen naar volledige Palestijnse soevereiniteit te bewegen.”

Het bezoek van Catherine Ashton aan het Midden-Oosten komt een week nadat zij Israëlische bouwactiviteit in een buurt van Jeruzalem omschreef als een bedreiging “die de tweestatenoplossing onmogelijk maakt.” Verder zweeg zij compleet over de Palestijnse weigering om directe onderhandelingen te hervatten met Israël zonder pre-condities.

Lees verder “De Palestinisering van het Europese politieke discours [Richard Mather]”

Alarmerende ontwikkelingen rond Iraanse nucleaire programma [Missing Peace]

Satellietfoto van de nucleaire installaties in Fordow, Iran

Alarmerende ontwikkelingen rond Iraanse nucleaire programma

door Missing Peace [missingpeace.eu/nl/]

The New York Times berichtte vrijdag jl. dat officials, die klaarblijkelijk gesproken hadden met inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), hebben onthuld dat de ondergrondse uranium opwerkingsfabriek in Fordow Iran nu bijna volledig operabel is. Dit betekent dat alle 3000 centrifuges in Fordow binnenkort uranium zullen verrijken. In augustus berichtte het IAEA al dat de helft van de toen 2140 geïnstalleerde centrifuges uranium opwerkte tot een niveau van 20%.

Het doelwit van Iran: Israël vernietigen
Het doel van de Iraanse nucleaire ambities: Israël vernietigen

Het bestaan van de ondergrondse fabriek in Fordow werd in 2009 onthuld door Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Het doel van deze onthulling was toen om de wereldgemeenschap klaar te stomen voor sancties die zouden hebben moeten bewerkstelligen dat Iran de opwerking van uranium zou stoppen.

Premier Netanyahu heeft onlangs aangegeven dat Israel niet zal toestaan dat Fordow operabel wordt, omdat Iran dan de zogenaamde zone van immuniteit zou binnengaan. Dit is het punt waarop het Iraanse nucleaire wapenprogramma volgens Israel niet meer te stoppen is. Algemeen wordt aangenomen dat Israel echter niet over de militaire middelen beschikt om de fabriek in Fordow, die diep onder de grond ligt, via luchtaanvallen onklaar te maken.

Lees verder “Alarmerende ontwikkelingen rond Iraanse nucleaire programma [Missing Peace]”

Egyptisch jongetje zingt op openbare televisie een liedje en bidt voor de vernietiging van Israël [video]

Wanneer bij ons – in de Lage Landen – een kind op de openbare televisie een liedje brengt, bv. “Zie ginds komt de stoomboot, hij brengt ons Sint Nikolaas”, wellen in de huiskamers de tranen op in de ogen van duizenden moeders; vaders grinniken met schorre stem en zagen dat het goed was. In de Arabische huiskamers gebeurt net hetzelfde, moeders en vaders zijn tenslotte een universeel gegeven en ook zij worden vertederd wanneer hun kinderen op televisie komen. Alleen zingen de kinderen op de openbare Arabische omroepen dan liedjes zoals “O Allah, vernietig Israël”. Deze videoclip komt uit een … Lees verder Egyptisch jongetje zingt op openbare televisie een liedje en bidt voor de vernietiging van Israël [video]

Historische context en oorsprong van het Israëlisch-Palestijns conflict [video]

Origins of Israel Palestinian Conflict door Shirvan & Ilham Aliyev (Azerbeidjan) bron: Caspian Report [www.youtube.com/user/CaspianReport] De oorsprong van het Israëlisch-Palestijns conflict Het Israëlisch Arabisch conflict is het resultaat van interacties tussen de grootmachten aan het begin van de 20ste eeuw. De Britse en Franse strategische belangen in het Midden-Oosten waren verbonden met de handelsroute via de Middellandse Zee, die liep van het Suezkanaal (Egypte) tot aan de markt van Indië. Maar de aanwezigheid van de Ottomaanse (Turkse) marine in de Levant vormde een directe bedreiging voor de Britse belangen. Aldus besloten de Britten en de Fransen om het Midden-Oosten onder … Lees verder Historische context en oorsprong van het Israëlisch-Palestijns conflict [video]

Ze kwamen door het zwaard en zullen door het zwaard vergaan [Mohammad Khaled]

Broedertwist in Gaza, voorjaar 2007. Hamaspolitie en militanten van Al Fatah (Mahmoud Abbas) slaan op elkaar in. De rivalen zijn lichtjes met elkaar verwikkeld in een vreedzame dialoog omtrent het al dan niet aanwenden van geweldloos protest tegen de Zionistische bezetter. Wel ja. Het ‘debat’ liep echter een beetje uit de hand. Balans van deze twist tussen ‘gematigde’ Palestijnen onderling: 616 doden, ca. 1.500 gewonden en duizenden vluchtelingen; voor het juiste begrip: allemaal Palestijnen dus. Beide rivalen in de terreur wijzen eensgezind Israël aan als de aanstichter van deze interne broedertwist. Toch iets waar deze nijvere discipelen van de islamiStische geweldcultuur het over eens zijn. Maar goed, zolang ze enkel op elkaar inhakken, vallen er geen Joodse slachtoffers te betreuren. Zo heeft die Palestijnse broedertwist uiteindelijk ook nog een positieve zijde [voor Israël].

In het volgende opiniestuk van de Palestijn Mohammad Khaled, hoewel duidelijk anti-Zionistisch, maakt de schrijver zich ernstig zorgen over het geschonden imago dat de Islam over de ganse wereld heeft opgelopen door radicale fundamentalistische islamiStische terreurgroepen zoals Hamas, Hezbollah enz. Zoals bekend won Hamas in januari 2006 in Gaza met een nipte meerderheid de verkiezingen. In het voorjaar van 2007 veroverde de terreurgroep met geweld de macht over Gaza en joeg meedogenloos Al Fatah (van Mahmoud Abbas) en de rest van de oppositie over de kling. Wie niet tijdig kon vluchten werd achter de tralies gegooid.

Doordrenkt van bloed en geweld, blijken de eerste slachtoffers van de islamiStische repressie in de eerste plaats altijd eigen volk te zijn en dat met de vrouwen op kop. Merkwaardig genoeg breekt Khaled hier een lans voor vrouwenrechten in de Islam en hij ‘betreurt’ tezelfdertijd de bloedige religieuze en ideologische strijd van de Islam jegens de Islam i.p.v. te strijden tegen wat hij de ‘zionistische vijand’ noemt.

De gekende natte droom van miljoenen moslims over de hele wereld, met name de stichting van het IslamiStisch Kalifaat Palestina op de puinhopen van de Israëlische staat, lijkt aldus verder weg te zijn dan ooit. Even het antizionisme van de auteur negeren en laat ons eens kijken wat hij nog meer te zeggen heeft. Khaled schreef dit stuk een half jaar nadat Hamas de totale macht greep in Gaza. Zo hoor je het ook nog eens van een ander en deze keer uit de mond van een Palestijn.

They came by sword and will go by the sword

Ze kwamen door het zwaard en zullen door het zwaard vergaan

door Mohammad Khaled [bron]

Plato zei: “Een van de straffen van het niet deelnemen aan de politiek, is de controle over je lot overlaten aan minderwaardige individuen.”

Hoewel het Palestijnse volk, mannen, vrouwen en kinderen zich wel met de politiek inlaten, zijn ze gedoemd om te worden gecontroleerd door groepen die daar helemaal niet voor geschikt zijn. Fatah is een ‘nationale bevrijdingsbeweging’, die vervuild is door financiële corruptie. Hamas is een religieuze beweging die ideologisch corrupt is. Tijdens de afgelopen verkiezingen [januari 2006 in Gaza] werden de Palestijnen van Fatah afgestraft vanwege de corruptie en in het falen ‘in het managen van de strijd’ tegen de zionistische vijand. Corruptie van de ideologie en het negeren van Hamas leidde tot het plegen van een ongekende actie in de politiek, met name een militaire staatsgreep tegen haar eigen regering. De vlaggen van Palestina werden van de overheidsgebouwen verwijderd en vervangen door de vlaggen van Hamas die tegenwoordig de skyline van Gaza [ont]sieren (in plaats van de vlaggen te hijsen boven Tel Aviv!). Is Hamas dan een Palestijnse Taliban geworden?

Lees verder “Ze kwamen door het zwaard en zullen door het zwaard vergaan [Mohammad Khaled]”