Mekka is rijk geworden door intolerante Islam [Afshin Ellian]

De Kaaba in Mekka. Hier draait het dus allemaal om, letterlijk zelfs. Afshin Ellian: “Al voordat de islam de officiële religie van het schiereiland Arabië werd, maakten Arabieren de pelgrimstocht hadj naar Mekka, en de kubus was er al. Die kubus noch de hadj is een uitvinding van de profeet Mohammed. Beide tradities bestonden al, de ongelovigen vierden de hadj. Inderdaad, Mohammed heeft twee pre-islamitische tradities van polytheïsten overgenomen en die te vuur en te zwaard verdedigd.”

Mekka is rijk geworden door intolerante Islam

door Afshin Ellian

bron: Elsevier.nl [www.elsevier.nl]

Het Offerfeest is begonnen. De hadj, de pelgrimstocht, kleurt de steden Mekka en Medina in Saudi-Arabië. Miljoenen moslims vieren dat Abraham niet zijn zoon, maar een dier heeft geofferd aan het opperwezen. Toch is dat niet de echte betekenis van hadj.

Al voordat de islam de officiële religie van het schiereiland Arabië werd, maakten Arabieren de pelgrimstocht hadj naar Mekka, en de kubus was er al. Die kubus noch de hadj is een uitvinding van de profeet Mohammed. Beide tradities bestonden al, de ongelovigen vierden de hadj.

Inderdaad, Mohammed heeft twee pre-islamitische tradities van polytheïsten overgenomen en die te vuur en te zwaard verdedigd.

Gaza. Palestijnen slachten schapen op de openbare weg op de eerste dag van het Offerfeest (Eid al-Adha) in Gaza City. “Verdoofd slachten? Ha ha ha! Die Westerse onnozelaars toch!” Dierenrechten bewegingen draaien gegeneerd hun neus de andere kant op en zwijgen. [bron]

Business
Natuurlijk waren de Mekkanen erg bezorgd over de religie van Mohammed. De aristocraten van Mekka maakten zich zorgen over twee specifieke zaken: business en tolerantie. Mekka was een zakenstad. De inwoners verdienden hun geld met de handel met andere gebieden. Ook konden ze geld verdienen aan de kubus van Mekka. Velen in de wijde omtrek hechtten geloof aan die kubus, als huis van de goden. Goddelijke symbolen stonden er vreedzaam naast elkaar.

Hadj leverde de polytheïsten geld op. De bedevaartgangers hadden tijdens hun verblijf in Mekka producten en diensten nodig, zoals water, eten, een verblijfplaats en soms ook een offerdier.

Tolerantie
Ze verkochten hun eigen producten aan de handelaren in Mekka. Zo was iedereen tevreden: de goden waren blij met hun verering en de mensen verdienden geld aan het profane festival.

En de tolerantie? De Arabieren kenden geen godsdienstoorlogen. Ze hadden geen godsdienst, zeker geen staatsgodsdienst. Ze kenden – net als de Romeinen – goden met hun tradities, geboden en verboden. Maar die goden voerden geen onderlinge oorlogen, er bestond geen drang om anderen de eigen godsdienst op te leggen. En geen Arabier vond het een probleem als er nieuwe goden bijkwamen: hoe meer goden, hoe meer geluk en geld.

Er waren indertijd ook monotheïstische religies in Mekka en Medina. Op het schiereiland Arabië wemelde het van de joden en christenen. Zij konden hun religie probleemloos belijden.

Slaven
Daarnaast was Arabië een vrijplaats voor vluchtelingen. Volgens verschillende bronnen was Salman de Pers een vluchteling uit Perzië. Hij was aanvankelijk aanhanger geweest van de Iraanse profeet en wijsgeer Manie. Toen deze aanhangers werden vervolgd, vluchtten ze: naar het Byzantijnse rijk, naar Indië en naar Arabië. Natuurlijk was er geen verdrag ter bescherming van politieke vluchtelingen. Ontheemden werden daarom niet zelden als slaaf beschouwd en behandeld.

Salman de Pers werd later een van de eerste moslims, en ook nog een buitengewoon belangrijke. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de islam, een soort auctor intellectualis.

Verzwakken
Hij kende zijn talen en de belangrijkste religieuze stromingen van die tijd. Een aantal manicheïstische gedachten is de islam niet vreemd. Daarbij kunnen we denken aan de radicaliteit waarmee de reële wereld in tegenpolen wordt verdeeld. Zo is er het onderscheid tussen Dar-al-harb (het huis van de oorlog) en Dar-al-islam (het huis van de islam).

In verschillende historische perioden hebben moslims geprobeerd dit radicale, bipolaire wereldbeeld te verzwakken, om te voorkomen dat ze in eeuwige, uitzichtloze oorlogen terechtkwamen. Hedendaagse fundamentalisten willen juist een terugkeer naar de manicheïstische aspecten van de oorspronkelijke islam.

Mohammeds religie is niet slecht geweest voor de business. De kubus van Mekka en de hadj werden gehandhaafd, alleen kende Mohammed nieuwe verhalen toe aan deze fenomenen.

Geen kerk
Natuurlijk werden ook aan de hadj nieuwe handelingen en betekenis toegekend. Mekka werd rijk door de islam; er kwamen nog meer bedevaartgangers dan voorheen. En de Mekkaanse tolerantie jegens verschillende goden en rites?

Mohammed vernietigde de tolerantie. Sinds de overwinning van Mohammed is er in Mekka of Medina geen andere god of religie dan Allah en de islam. Mohammeds geweld en wetten vernietigden de bazaar van goden. De islamitische intolerantie kreeg hierdoor vorm en inhoud. Hoe zouden we de hadj na de profeet Mohammed kunnen kwalificeren?

Hadj, de verering van business en intolerantie. In Mekka mag geen kerk worden gebouwd, in Rome staan al een paar prachtige moskeeën.

De tolerantie is het resultaat van eeuwen kritiek en zelfkritiek.

5 gedachtes over “Mekka is rijk geworden door intolerante Islam [Afshin Ellian]

 1. in Mekka mag zelfs geen ongelovige binnen.. iets wat onze “tolerante gematigde vredelievende aanhangers van Mohammed ook al in Jeruzalem geflikt hebben tijdens hun “vredevolle aanwezigheid” daar

  ik vraag me af hoe je zoiets noemt…Apartheid,racisme..of het beschermen van je cultuur
  (ja ik weet het maar ik probeer om beleefd te blijven)

  Like

 2. Was Arabie niet de bakermat van de sprookjes uit 1001 nacht? Een van die sprookjes ging beslist die over een religie van Vrede en over de ‘goedheid & heiligheid van een profeet.

  Jammer alleen dat zoveel mensen deze sprookjes als ‘de waarheid interpreteren.

  Like

  1. Eén van de eerste dingen die de profeet Mohammed uitvoerde was ca. 800 Joden het hoofd afhakken tijdens de Slag van El Badr, tegenwoordig Saoedi-Arabië, in 624 na. Chr.. Volgens de profeet was dat absoluut noodzakelijk omdat de Joden tegen hem “samen zweerden”.

   Er zijn geen Joden over om het na te vertellen en Saoedi-Arabië is sindsdien Judenrein. Enkel Hitler zal later nog ‘beter’ doen. De trend was gezet en zou eindeloos en tot op vandaag worden gekopieerd…

   Battle of Badr
   http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badr

   En op video:

   Like

Reacties zijn gesloten.