Het mythische land Palestina [Likoed.nl]

Het mythische land Palestina

Opinie artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 25 oktober 2012

door Likoed.nl [http://likud.nl]

In 1922 werd het Mandaat voor Palestina vastgesteld, waarin de Volkenbond unaniem Palestina toewees als land voor de Joden. Dit was als gevolg van de opsplitsing van het enorme Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog. Daaruit werden vele landen voor de bewoners gecreëerd op basis van het recht op zelfbeschikking.

Het was dus logisch dat ook een half procent van dat Ottomaanse Rijk voor het Joodse volk werd bestemd, dat toen al 3.000 jaar onafgebroken in het gebied woonde dat thans Israel, de Westbank en Jordanië omvat.

Sinds het jaar 70 was Israel/Palestina jaar geen aparte staatkundige eenheid meer geweest. In het Ottomaanse Rijk was het gebied eeuwenlang het zuidelijk deel van de Ottomaanse provincie Syrië, dat Damascus als hoofdstad had.

De naam Palestina werd pas weer populair toen de Joden er gebruik van gingen maken. Palestina zou opnieuw een Joods land worden! De grootste Joodse krant heette dan ook Palestine Post (tegenwoordig Jerusalem Post). Joodse verenigingen en stichtingen werden opgericht om de Joodse bewoning van Palestina te ondersteunen, in Nederland bijvoorbeeld de nog steeds bestaande ‘Stichting voor opleiding en uitzending van Palestinapioniers’.

Zuid-Syrië
Nationalistische Arabieren waren het juist oneens met de naamswijziging. De naam ‘Palestina’ was een Joodse uitvinding! Zij noemden zichzelf dan ook ‘Zuid-Syriërs’.

Toen voor het eerst de tweestatenoplossing werd voorgesteld, in 1937, werd dat door de Arabieren onder leiding van de beruchte grootmoefti van Jeruzalem dan ook verontwaardigd van de hand gewezen. Het gebied was Zuid-Syrië, het moest terug bij Syrië gevoegd worden. Zoiets als Palestina had nooit bestaan en zou nu ook niet moeten worden gecreëerd.

Dit bleef lang de boodschap van de Arabieren. Ahmed Al-Shukairy, vice secretaris-generaal van de Arabische Liga, sprak nog in 1956 de VN-veiligheidsraad toe: “Het is algemeen bekend dat Palestina niets anders is dan Zuid-Syrië.”

Instroom
Rond 1900 immigreerden vele Arabieren uit het hele voormalige Ottomaanse Rijk naar het gebied. Immers, de Joodse immigratie zorgde voor veel werkgelegenheid en ongekende medische voorzieningen. Gemengde Joods/Arabische steden bloeiden. In de slechts 9 jaar tussen de volkstellingen van 1922 en 1931 groeide de Arabische bevolking van Jeruzalem met 37%, die van Tel Aviv met 62% en die van Haifa zelfs met 86%. De gewone Arabier profiteerde enorm van de Joodse inbreng! Want ter vergelijking: steden met vrijwel alleen Arabische inwoners bleven qua bevolkingsaantal ongeveer gelijk: Hebron en Nablus groeiden met 7%, Gaza kromp zelfs met 2%.

Herovering
Met de oprichting van de PLO, de ‘Palestijnse’ Bevrijdings Organisatie in 1964, werd het doel geformuleerd dat Israel heroverd moest worden. Met dit heroveren werden niet de Westbank en Gaza bedoeld, want die twee gebieden waren destijds nog illegaal bezet door respectievelijk Jordanië en Egypte. Nadrukkelijk stond bij die oprichting van de PLO in het Handvest in artikel 24 zelfs dat “de organisatie geen soevereiniteit uitoefent in de Westbank van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië”. Nee, het ging de PLO letterlijk om de vernietiging van de Joodse staat Israel.

Enorme draai

Na de verovering van de Westbank in 1967 door Israel, als gevolg van de Jordaanse aanval, veranderde dit. In een fantastische ommekeer, ingegeven door de Russische geheime dienst KGB, werd het doel van de PLO opeens een ‘Palestijnse staat’. De mensen die tot dan toe altijd waren aangeduid als ‘Arabische vluchtelingen’ werden ineens ‘Palestijnen’.

En vrijwel direct met succes! In het Nederlandse parlement wordt het woord ‘Palestijnen’ al op 11 juni 1968 voor het eerst gebruikt, door de PSP (opgegaan in GroenLinks).

Soms werd de boodschap echter nog niet helemaal uniform gebracht. In een interview in Trouw in 1977 legt de Palestijnse leider Mohsen uit hoe het zit:

“Tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen bestaan er geen verschillen. Wij maken deel uit van één volk, de Arabische natie. …. Wij zijn één volk. Alleen maar om politieke redenen onderschrijven wij zorgvuldig onze Palestijnse identiteit. … De stichting van een Palestijnse staat is een nieuw middel om de strijd tegen Israël en voor de Arabische eenheid voort te zetten.”

Arabische ‘lente’

De mythe van een Palestijns ‘volk’ verdampt momenteel weer, onder invloed van de Arabische ‘lente’. De Moslim Broederschap en soortgelijke moslimfundamentalistische bewegingen streven naar een grote islamitische eenheidsstaat, die weer het gehele Midden-Oosten omvat, zoals vroeger het Ottomaanse Rijk. Dat is ook het uitgangspunt van de islamitische terreurorganisatie Hamas, vastgelegd in hun Handvest.

En dat was bijvoorbeeld ook de boodschap in de verkiezingscampagne van de Egyptische president Morsi: “De hoofdstad van het kalifaat – de hoofdstad van de Verenigde Staten van de Arabieren – zal Jeruzalem zijn.”

Als deze trend zich doorzet dan zullen binnenkort de woorden Palestijn en Palestina wel weer uit het taalgebruik verdwijnen. Die zijn – zoals de Palestijnse leider Mohsen al zei – altijd al fantasie geweest.

Wat er voor in de plaats komt is echter allesbehalve iets vreedzaams, wat dat is het streven van de radicale moslims om het hele Midden-Oosten te verenigen onder de sharia, de islamitische wetgeving. Met alle nadelige gevolgen die dat met zich mee brengt, niet alleen voor joden, maar ook voor christenen, homo’s, en vrouwen.

Palestijnse televisie: Israël is deel van Syrië

Gedeelte uit een interview van Hassan Yusuf, Palestijnse schrijver, op de televisie van de Palestijnse Autoriteit, uitgezonden op 20 juni 2012.

Hassan Yusuf:

“Laten wij openhartig praten. Ik vind de Palestijnse zaak essentieel en fundamenteel een Syrische zaak, of we dat nu leuk vinden of niet … Logischerwijs is het een existentiële, Arabische regionale zaak. Het is essentieel en fundamenteel een Syrische kwestie, omdat [Palestina] deel uit maakt van de Levant, van Groot-Syrië.”

Interviewer van de Palestijnse televisie:

“U beschouwt Palestina als Zuidelijk Syrië?”

Hassan Yusuf:

“Van voor 1916 en tot op heden zijn er [samenzweringen] aangaande dit land, Syrië, dat daardoor verdeeld is, waardoor er gedeelten zijn weggenomen. Helaas is die rare, buitenlandse entiteit genaamd Israël er in [Syrië] geimplanteerd.”

2 gedachtes over “Het mythische land Palestina [Likoed.nl]

 1. Degenen die een beetje hun geschiedenis kennen weten dit en de rest wil het niet weten.

  “Palestina & de Palestijnen” horen thuis in het rijtje ‘Arabische sprookjes uit 1001 nacht, waar onze linkse intellectuele Europeaan graag naar mag luisteren. Roodkapje en de gebroeders Grimm zijn namelijk zooooo ‘outdated!

  Like

  1. Roodkapje en de gebroeders Grimm zijn namelijk zooooo ‘outdated!….

   mijn dochter vindt van niet hoor …maar die is wel een pak slimmer dan al die “linkse hamsters”

   Like

Reacties zijn gesloten.