Experts Verenigde Naties maken zich ernstig zorgen over situatie religieuze minderheden in Iran

De Iraanse priester Youcef Nadarkhani, een lid van de Bahá’í-gemeenschap, hier met zijn vrouw en hun twee jongste zonen. De priester zit al geruime tijd achter de tralies nadat hij de doodstraf kreeg op beschuldiging van ‘afvalligheid’. [foto: Christian Solidarity Worldwide]

UN experts’ concern for religious minorities in Iran

bron: news.bahai.org
vert. www.irancomite.nl

Twee speciale VN-rapporteurs uiten hun grote zorgen over de situatie van religieuze minderheden in Iran.

De Speciale Rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, ondersteunt de oproep van Speciale Rapporteur voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, Heiner Bielefeldt, voor een “grondig en onafhankelijk onderzoek” van “alle zaken tegen personen die gearresteerd en veroordeeld zijn op beschuldigingen die verband houden met het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.”

“Niemand mag gearresteerd worden wegens het vredelievend uitoefenen van de rechten op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, het uiten ervan en het samenkomen”, aldus de experts.

Dr. Shaheed benadrukt dat het arresteren en vervolgen van personen wegens hun godsdienst in strijd is met Irans eigen grondwet en het vertegenwoordigt een schending van ’s lands verplichtingen volgend uit het in 1975 door Iran ondertekende internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

De Speciale Rapporteurs verwelkomden de vrijlating van de christelijke pastor Youcef Nadarkhani, die eerder de doodstraf kreeg opgelegd op beschuldiging van afvalligheid. De experts brengen echter ook de arrestatie en het vasthouden van honderden christenen in de afgelopen jaren onder de aandacht en roepen de Iraanse autoriteiten op om “het huidige angstklimaat waarin vele kerken moeten opereren te verzachten…”

“Iran heeft het legale raamwerk om de christenen, de vrijheid van godsdienst te kunnen garanderen, en dit recht zou ook in de praktijk zichtbaar moeten zijn”, aldus dr. Bielefeldt, die tevens opmerkte dat “in deze context het recht op bekering een onlosmakelijk aspect is van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging…”.

Bielefeldt doet ook een oproep voor de bescherming van de bahá’ís en andere religieuze minderheden die in de Iraanse grondwet niet zijn erkend. Er lopen 495 rechtszaken tegen bahá’ís, waarvan er momenteel ongeveer 111 hun gevangenisstraf uitzitten.

De uitspraak van doodstraf vanwege afvalligheid voor pastor Nadarkhani – die moslimouders had maar zich op 19-jarige leeftijd bekeerde tot het christendom – ontketende een krachtige veroordeling door overheden, organisaties en religieuze leiders over de hele wereld. De internationale Bahá’í-gemeenschap deed in oktober 2011 een verklaring uitgaan ter verdediging van Naderkhani en betitelde de uitspraak als “laakbaar” en “een schending van elke wettelijke, morele, geestelijke en menselijke maatstaf.” Begin september werd de aanklacht tegen hem herzien in ‘ het evangeliseren van moslims’. Hiervoor kreeg hij een straf opgelegd van drie jaar, die hij inmiddels al heeft uitgezeten.

2 gedachtes over “Experts Verenigde Naties maken zich ernstig zorgen over situatie religieuze minderheden in Iran

  1. Dat twee UN rapporteurs zich grote zorgen maken is erg aardig, maar stelt verder absoluut niets voor.

    Like

Reacties zijn gesloten.