Wakker worden Europa, vooraleer fundamentalistische moslims de lakens uitdelen! [David Altman]

Europa! We komen eraan!

Wake up, Europe

door David Altman [J-Post]

Het is bijna twee jaar geleden sinds de “Arabische Lente” aanbrak en we radicale Islamisten aan de macht hebben zien komen, een toenemend opschuiven naar fundamentalistisch bestuur en Pan-Arabische rellen in antwoord op een YouTube video.

Gezien deze tendens en anti-westers vitriool dat dagelijks door moslimgeestelijken over de wereld wordt uitgegooid, is het moeilijk om te geloven hoeveel Europeanen blijven leven in een staat van ontkenning met betrekking tot de groeiende Islamitische bevolking rondom hen. Ja, het is geen geheim dat er een bevolkingsverschuiving plaatsvindt. En ja, de meeste mensen zijn zich ervan bewust dat er onrust is onder de immigrantenbevolking en er een uitgesproken wens leeft om het milieu van hun gastland aan te passen aan hun culturele gevoeligheden.

Maar het begrip van fascistische Islamistische krachten die Europa overnemen, wordt routinematig verworpen als fanatiek en extreem. Diverse rellen en geweld, zoals de Franse rellen van de moslimjeugd in 2005 en 2010, leken beperkt te zijn tot specifieke buurten en voorsteden en leken maar weinig invloed te hebben op de machtscentra. De gevallen van moord of rellen in antwoord op een tentoongesteld kunstvoorwerp of beeldverhaal leken beperkt en beheersbaar. Dit is niet meer het geval.

Het alarmsignaal dat niet mag genegeerd worden. De Jood als de spreekwoordelijke kanarie in de koolmijn: Als het met onze Joden slecht begint te gaan, verkeren we dra allemaal in gevaar. Eerst de Joden daarna zijn wij aan de beurt, want opkomen voor de Joden is opkomen voor onszelf, voor onze culturele, morele waarden en verworvenheden.

Vandaag wordt de dreiging van Islamistisch geweld gevoeld in de gebouwen van parlement en regering. Europa is veranderd en in minder dan vijf jaar kan het er helemaal anders uitzien. Maar toch lijken de meeste Europeanen onbekwaam om de ernst van dit fenomeen objectief te erkennen.

Als schrijver en academicus heb ik de afgelopen jaren deze veranderingen waargenomen en beschreven en ben weinig tevreden bij het zien dat veel van mijn onheilspellende voorspellingen uitkomen. De Europese benadering van de mensenrechten en democratie verbrokkelt tot een ideologie van onverdraagzaamheid, verovering, religieuze wet en onderdrukking schiet wortel.

Er zijn twee vormen van verovering die soevereine staten kunnen vernietigen: de eerste, de militaire verovering, manifesteert zich als een gewapend conflict komende van buiten de grenzen van een staat. Dit is de traditionele vorm van oorlog. De tweede, interne verovering, gebeurt wanneer een bepaald segment van de maatschappij die maatschappij overneemt, zijn levensstijl en heersend verhouding tot de wereld drastisch verandert. Vandaag leeft Europa onder de dreiging van beide soorten van verovering.

Islamisten trachten niet moslimlanden door oorlog te veroveren. Dit wordt aangevuld door een immigrantenbevolking, van wie sommigen reeds immigranten van de vierde generatie zijn, die een ideologie van onverdraagzaamheid en onderdrukking in hun gastlanden promoten.

De Islamitische migratie naar Europa werd aanvankelijk als onschadelijk beschouwd, een kleinschalig proces dat niet de algemene demografie van Europese staten zou beïnvloeden. Vandaag, tekent zich een zeer verschillend beeld af. Volgens het Duitse Centrale Instituut van Islamitische Archieven, was het totale aantal moslims in Europa (met inbegrip van Rusland) in 2007 ongeveer 53 miljoen en de aantallen zijn sindsdien blijven toenemen.

Verder vertonen de aantallen moslims in grote Europese steden nog een dramatischer beeld. In Stockholm bijvoorbeeld, is 20 percent van de bevolking moslim; in Amsterdam, 24%; in Brussel 25%; in Marseille, 25%. Hoe zullen die statistieken eruitzien over pakweg 10 jaar? 15 jaar? The Times of London beweert dat de moslimbevolking in Groot-Brittannië 10 procent sneller toeneemt dan in andere minderheden. Tussen 2004 en 2008, nam het aantal moslims in Groot-Brittannië toe van 500.000 tot 2,4 miljoen. En terwijl de christelijke bevolking van Groot-Brittannië veroudert, is zijn moslimbevolking jong en zal zeker een impact hebben op de demografie en tijdens het volgende decennium dramatisch beïnvloeden.

Dit concept van parallelle verovering – van binnen en van buiten uit – schijnt met name vandaag de strategie van het radicale Islamisme te zijn. Aanvankelijk bezag het publiek de Islamitische migratie als de uiting van een wens op meer kansen en hogere welvaart. Terwijl dit voor de eerste generatie van immigranten waar kan geweest zijn, lijken de derde en vierde generaties van immigranten maar weinig interesse te vertonen om zich aan te passen aan hun gastlanden, maar dringen er eerder bij hun gastlanden op aan om de shariawet te accepteren.

De introductie van de Islamitische wet in Groot-Brittannië wordt reeds aangevoeld. Affiches werden in diverse gebieden aangebracht om de mensen te waarschuwen geen ‘onfatsoenlijke’ kleding te dragen wanneer zij Islamitische buurten ingaan. De Islamitische religieuze leiders prediken het publiek om zich tot de Islam te bekeren en sommigen hebben zelfs benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk de Islam als zijn officiële staatsreligie zou moeten goedkeuren.

Klinkt idioot, zegt u? Diverse belangengroepen proberen om dit eigenlijke doel te promoten door hun invloed in het parlement te verhogen en de feitelijke democratische hulpmiddelen uit te buiten die zij wensen af te schaffen.

Deze veranderingen doen zich snel voor, waardoor de beleidsmakers worden overgelaten in hun onbekwaamheid om deze strategie op een efficiënte wijze te bestrijden. Naarmate Europa dichterbij de ijsberg komt, stijgt een behoefte om van koers te veranderen, alvorens het een ideologische zelfmoord begaat. Niets anders dan een luid openbaar protest kan de besluitvormers voorzien van de noodzakelijke steun om een einde te maken aan de uitbuiting van de vrije en open samenleving waarvan Europa momenteel geniet. Als het zo verder wordt uitgebuit zoals het tot nog toe is gegaan, zal het letterlijk het gezicht van de Westerse samenleving zoals wij het gekend hebben, ingrijpend veranderen en het zal vlugger gaan dan we denken.


Met dank aan Tiki S. en Katrien A. voor de hint.

The writer, David Altman, is senior vice president of Netanya Academic College and author of the book Six Years Later, a novel about an attempted Islamic take over in Great Britain, available on Amazon.com.