Zegeningen van de Arabische Lente: Vermeende spion voor de V.S. gekruisigd in Jemen

Kruisiging in Jemen van een Saoedische man, verdacht van spionage voor de V.S. [foto: Memri TV] Alleged US spy crucified in Yemen bron: http://www.timesofisrael.com Een groep die banden heeft met Al Qaeda heeft in Jemen een man gekruisigd op beschuldiging van spionage voor de Verenigde Staten. De feiten dateren van eind augustus 2012. De kruisiging werd door de deze barbaren gefilmd en op YouTube geplaatst, aldus berichtte Middle East Media Research Institute [MEMRI]. MEMRI plaatste de videoclip op zijn website  maar is enkel toegankelijk voor (betalende) inschrijvers en vergezeld van een discrete kijkerswaarschuwing. De in Washington D.C. gebaseerde media watchdog … Lees verder Zegeningen van de Arabische Lente: Vermeende spion voor de V.S. gekruisigd in Jemen

Experts Verenigde Naties maken zich ernstig zorgen over situatie religieuze minderheden in Iran

De Iraanse priester Youcef Nadarkhani, een lid van de Bahá’í-gemeenschap, hier met zijn vrouw en hun twee jongste zonen. De priester zit al geruime tijd achter de tralies nadat hij de doodstraf kreeg op beschuldiging van ‘afvalligheid’. [foto: Christian Solidarity Worldwide]

UN experts’ concern for religious minorities in Iran

bron: news.bahai.org
vert. www.irancomite.nl

Twee speciale VN-rapporteurs uiten hun grote zorgen over de situatie van religieuze minderheden in Iran.

De Speciale Rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, ondersteunt de oproep van Speciale Rapporteur voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, Heiner Bielefeldt, voor een “grondig en onafhankelijk onderzoek” van “alle zaken tegen personen die gearresteerd en veroordeeld zijn op beschuldigingen die verband houden met het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.”

“Niemand mag gearresteerd worden wegens het vredelievend uitoefenen van de rechten op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, het uiten ervan en het samenkomen”, aldus de experts.

Dr. Shaheed benadrukt dat het arresteren en vervolgen van personen wegens hun godsdienst in strijd is met Irans eigen grondwet en het vertegenwoordigt een schending van ’s lands verplichtingen volgend uit het in 1975 door Iran ondertekende internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Lees verder “Experts Verenigde Naties maken zich ernstig zorgen over situatie religieuze minderheden in Iran”

Ahmed en Salim blazen in Israël een schoolbus op maarre… het was de verkeerde [satirevideo]

Ahmed en Salim blazen een bus op De Israëlische cartoonisten Tom Trager en Or Paz schrijven, spreken de stemmen in, maken de animatie en regisseren elke episode van de Arabische klungelterroristen Ahmed & Salim met het doel iedereen te amuseren en te beledigen. Voor alle vragen, doodsbedreigingen en commentaren zich richten tot: mail@sugarzaza.com. Meer filmpjes op http://www.ahmedandsalim.com/ Lees verder Ahmed en Salim blazen in Israël een schoolbus op maarre… het was de verkeerde [satirevideo]

Wakker worden Europa, vooraleer fundamentalistische moslims de lakens uitdelen! [David Altman]

Europa! We komen eraan!

Wake up, Europe

door David Altman [J-Post]

Het is bijna twee jaar geleden sinds de “Arabische Lente” aanbrak en we radicale Islamisten aan de macht hebben zien komen, een toenemend opschuiven naar fundamentalistisch bestuur en Pan-Arabische rellen in antwoord op een YouTube video.

Gezien deze tendens en anti-westers vitriool dat dagelijks door moslimgeestelijken over de wereld wordt uitgegooid, is het moeilijk om te geloven hoeveel Europeanen blijven leven in een staat van ontkenning met betrekking tot de groeiende Islamitische bevolking rondom hen. Ja, het is geen geheim dat er een bevolkingsverschuiving plaatsvindt. En ja, de meeste mensen zijn zich ervan bewust dat er onrust is onder de immigrantenbevolking en er een uitgesproken wens leeft om het milieu van hun gastland aan te passen aan hun culturele gevoeligheden.

Maar het begrip van fascistische Islamistische krachten die Europa overnemen, wordt routinematig verworpen als fanatiek en extreem. Diverse rellen en geweld, zoals de Franse rellen van de moslimjeugd in 2005 en 2010, leken beperkt te zijn tot specifieke buurten en voorsteden en leken maar weinig invloed te hebben op de machtscentra. De gevallen van moord of rellen in antwoord op een tentoongesteld kunstvoorwerp of beeldverhaal leken beperkt en beheersbaar. Dit is niet meer het geval.

Het alarmsignaal dat niet mag genegeerd worden. De Jood als de spreekwoordelijke kanarie in de koolmijn: Als het met onze Joden slecht begint te gaan, verkeren we dra allemaal in gevaar. Eerst de Joden daarna zijn wij aan de beurt, want opkomen voor de Joden is opkomen voor onszelf, voor onze culturele, morele waarden en verworvenheden.
Lees verder “Wakker worden Europa, vooraleer fundamentalistische moslims de lakens uitdelen! [David Altman]”