Jordaanse leraars in VN-scholen voor Palestijnse vluchtelingen weigeren Holocaust educatie te geven

Inkom van het hoofdkwartier van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) in de Jordaanse hoofdstad Amman. Ongeveer 2 miljoen vluchtelingen staan geregistreerd in de kantoren van de Jordaanse UNRWA kantoren. De UNRWA beheert 172 scholen in 10 vluchtelingenkampen, verspreid over het Jordaanse grondgebied en organiseert het onderwijs van  ca. 122.000 leerlingen voor zijn rekening. Het Westen betaalt de rekening.

Jordanian teachers in UN schools for Palestinian refugees
say they’ll refuse to teach the Holocaust

Holocausteducatie schaadt de Palestijnse Zaak volgens Jordaanse lesgevers

door Elhanan Miller [www.timesofisrael.com]

De geruchten van een V.N.-besluit om de studies omtrent de Holocaust opnieuw te introduceren in scholen die door UNRWA worden geleid – het VN Agentschap voor Hulp aan Palestijnse vluchtelingen – hebben de woede van Jordaanse leraren opgewekt, die zeggen dat zij zullen weigeren om geschiedenis te onderwijzen die “de Palestijnse Zaak” schade berokkent

In een verklaring die maandag j.l. werd uitgegeven antwoordde het Uitvoerende Comité van de UNRWA leraren in Jordanië op de geruchten dat de studies van de Holocaust dit jaar aan het uitgebreide leerplan omtrent conflictoplossingen, opnieuw zou worden geïntroduceerd, dat in de scholen wordt onderwezen in de Palestijnse vluchtelingenkampen die door het agentschap van de V.N. worden gecontroleerd en beheerd.

“Wij veroordelen dit besluit, die de slachter en het slachtoffer op gelijke voet stelt,” leest de verklaring van de leraren, die eist dat in plaats daarvan het Palestijnse ‘recht op terugkeer’ naar Israël en de geschiedenis van de oorlog met Israël van 1948 wordt onderwezen.

Zowat 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn geregistreerd in de kantoren van de UNRWA in Jordanië. Het agentschap van de V.N. beheert 172 scholen in 10 vluchtelingenkampen verspreid over het koninkrijk, die in totaal meer dan 122.000 studenten bedient. Vorig jaar, onderschreef de vereniging van UNRWA werknemers een besluit om de introductie van de studies van de Holocaust in de UNRWA scholen te verbieden, meldde het Jordaanse dagblad Al-Ghad dinsdag 16 oktober nog, een besluit dat volgens de betrokken leraren nog steeds bindend is.

“Wij zullen het leerplan controleren dat onder de titel ‘concepten van mensenrechten’ wordt onderwezen en dat er in feite op gericht is op het verminderen van het bewustzijn van de [Palestijnse] studenten omtrent hun ‘recht op terugkeer,” zo staat er in de verklaring te lezen. “Het onderwijs van de UNRWA studenten over de zogenaamde ‘Holocaust’ als deel van de mensenrechten, berokkent de Palestijnse zaak schade… en verandert de perceptie van de studenten met betrekking tot hun belangrijkste vijand, met name de Israëlische bezetting.”

Sinds 2009, heeft Hamas in Gaza zich actief tegen UNRWA pogingen verzet om de Holocaust in het schoolleerplan in Gaza te introduceren, bewerend’ dat dit in tegenspraak is met de Palestijnse cultuur. Volgens de krant Al-Ghad, ontkende de UNRWA dat de organisatie om het even welke bedoeling heeft om de Holocaust dit jaar als deel van zijn verrijkingscursussen te introduceren en dat de inhoud van het leerplan van de scholen in de handen blijft van de gastlanden waar de vluchtelingen verblijven. Een woordvoerder van de UNRWA was niet beschikbaar voor commentaar ten tijde van deze publicatie.


Geen Holocaust educatie dus in Jordanië aan Palestijnse nakomelingen van vluchtelingen, maar daarentegen wel onderricht en lesmateriaal in Jihad en martelaarschap en dat allemaal op kosten van de UNRWA van de Verenigde Naties. Een en ander is duidelijk in tegenspraak met de officiële opvoedkundige visie van de UNRWA van verheerlijking van geweld. Blijkbaar is het onderwijs in de Jihad voor de VN best OKee maar dat 70 jaar geleden miljoenen Joden systematisch werden vermoord is compleet not done voor dit progressieve door het Westen gesponsorde VN agentschap.


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “Wij betalen, zij bepalen!”