Judea en Samaria, geen bezette gebieden maar gebouwd op stevige gronden [video]

Judea and Samaria – Building on solid ground

Deze video onthult belangrijke feiten omtrent wettig bouwen op het land van Judea & Samaria, door Israëlbashers in het Westen en elders foutief de ‘Westbank’ genoemd (Westbank = letterlijk, de oever of het gebied ten westen van de rivier de Jordaan maar in werkelijkheid gelegen in Oost-Israël ). Dat was de tijdelijke benaming  die tussen 1948 en 1967 door Jordanië aan het gebied werd gegeven toen zij in 1948 de ‘Westbank’ illegaal veroverden, bezetten en later in 1950 illegaal annexeerden bij het Hasjemitische Koninkrijk, een dynastie van Arabische emirs afkomstig uit Mekka in Saoedi-Arabië.

Pas in 1988 zag Jordanië officieel af van zijn claim op de Westbank en schonk het gebied illegaal weg aan een nieuw omstreeks 1967 pas uitgevonden volk: de Arabische Palestijnen. Tot Israël in 1967 de Westbank heroverde op Jordanië, werden tot dan en onder het bestuur van het Britse Mandaat Palestina zonder onderscheid alle Arabieren, Joden, Christenen, Bedoeïenen enz. allemaal ‘Palestinians’ genoemd. Sinds de Oslo Akkoorden van 1993/1994 werden delen van de Westbank Judea & Samaria onder Palestijns zelfbestuur geplaatst, die de naam de Palestijnse (Nationale) Autoriteit (PNA, kortweg PA) meekreeg.

De Palestijnse Autoriteit werd aanvankelijk voorgezeten door Yasser Arafat, maar sinds zijn dood in november 2004 is zijn trouwe vazal Mahmoud Abbas na de verkiezingen van 15 januari 2005 aan de macht. Zijn legislatuur liep officieel af op 9 januari 2009, maar omwille van gewapende onenigheid met de terreurgroep Hamas die de Gazastrook controleert, kunnen er geen democratische verkiezingen meer gehouden worden in de gebieden van Palestijnse Autoriteit (= Gaza, Oost-Jeruzalem en de Westbank…)

De video is in het Hebreeuws maar werd in het Engels ondertiteld.

Bron: My Yesha

Volg ons op: www.facebook.com/My.Yesha en website: http://www.myesha.org.il/

Embleem van de Joodse verzetsorganisatie Irgoen, een Zionistische paramilitaire groep die opereerde tijdens de Britse bezetting (British Mandate for Palestine) tussen 1931 and 1948. Op het plaatje: een geweer bovenop een kaart waarin de grenzen van Israël volgens Irgoen de grenzen volgen van het Britse Mandaat voor Palestina, gebied dat de Irgoen in zijn geheel opeiste voor de oprichting van de toekomstige Joodse staat. Dit geheel conform de officiële akkoorden van de Conferentie van San Remo, die door 51 landen op 25 april 1920 werden ondertekend en tot op heden van kracht zijn, alhoewel zij genegeerd worden door het Kwartet voor het M-O. [meer hierover op Brabosh.com: San Remo 1920]

Irgoen was een afscheuring van de oudere en grotere Joodse paramilitaire organisatie Haganah. Na de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël van 1948  zullen de meeste leden van Irgoen, Lehi en Haganah opgaan in het pas opgerichte Israëlische Leger (IDF – Israel Defense Forces of ook Tsahal in het Hebreeuws). Het beleid van Irgoen baseerde zich op wat toen het ‘Revisionistisch Zionisme’ werd genoemd dat gesticht werd door Ze’ev Jabotinsky met als kernthema: “Elke Jood heeft het recht om naar Palestina te komen; enkel actieve vergelding zal de Arabieren afschrikken; slechts een Joodse gewapende strijdmacht kan het bestaan van de Joodse staat waarborgen.”