Goed nieuws voor Israëlbashers: Fatah van ‘gematigde’ Abbas geeft gewapende strijd niet op tegen Israël

De gemaskerde boeven van de Al Aqsa Martelaren Brigade, de gewapende vleugel van de Al Fatahpartij van Yasser Arafat. Sinds eind 2004 staat deze onder de voogdij van  de ‘gematigde’ leider Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit. Op het plaatje de studenten van de gematigde Brigade, Schooljaar 2007-2008. Op de voorgrond leest een terrorist zijn nieuwjaarsbrief voor aan leider Abbas en wenst hem alvast een goede vastenmaand Ramadan toe. Lief toch? [bron]

‘Palestinians have not abandoned armed struggle’

door Khaled Abu Toameh [J-Post]

De Palestijnen hebben de optie van de gewapende strijd tegen Israël niet verlaten, vertelde maandag 8 oktober ’12 een topambtenaar van Al Fatah op de Westbank in Judea & Samaria.

Mahmoud Aloul, een lid van de centrale commissie van Al Fatah en de vroegere gouverneur in Nabloes van de Palestijnse Autoriteit, zei dat alhoewel de Palestijnen zijn overeengekomen om een “volksopstand tegen de bezetting te lanceren, heeft niemand de gewapende weerstand uit zijn woordenboek geschrapt.” Aloul deed die uitspraken tijdens een interview met het private zendstation Watan TV op de Westbank.

Hij wees erop dat het politieke programma van Al Fatah opnieuw had bevestigd dat de “weerstand een wettelijk recht is om zich tegen de bezetting te verzetten.” Aloul voegdeer echter aan toe “dat elke optie van de weerstand vereist dat vooraf aan bepaalde voorwaarden moet worden voldoen om uit te voeren.” Daarom, zo legde hij uit, dat er een consensus was dat de weerstand in dit stadium de vorm moet aannemen van een volksstrijd moet aanhouden.

Aloul uitte kritiek op de leiding van de PA om verwachtingen te suggereren over de totstandbrenging van een Palestijnse staat. “De Palestijnse leiding heeft een zonde begaan betreffende de verwezenlijking van een onafhankelijke Palestijnse staat, ” zei hij. “De bouw van ziekenhuizen en scholen betekent niet dat wij in staat zouden zijn om een onafhankelijke staat uit te roepen. De Palestijnen koesteren veel hoop uit de berichten die zij van hun leiding hebben ontvangen.”

Aloul waarschuwde dat de Palestijnen nu in een staat verkeren van lijden en depressief zijn omdat zij van mening waren dat hun leiding hen in hun denken hebben misleid dat zij erg nabij het bereiken van onafhankelijkheid stonden. De Fatah ambtenaar zei dat de Palestijnse ‘rode lijnen’ nog steeds overeind zijn als nooit tevoren,; de oprichting van een Palestijnse staat op de pre-1967 lijnen, de “bevrijding” van Jeruzalem, de ontmanteling van de nederzettingen en het oplossen van de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen.

Aloul zei dat de PA besliste om de vredesbesprekingen met Israël op te schorten omdat zij verloren tijd waren. “Wanneer er een nieuwe atmosfeer komt voor het voeren van onderhandelingen, zullen wij terugkeren,” zei hij. “Maar eerst willen wij weten waarover wij [met Israël] zoal gaan onderhandelen.“

Een gedachte over “Goed nieuws voor Israëlbashers: Fatah van ‘gematigde’ Abbas geeft gewapende strijd niet op tegen Israël

Reacties zijn gesloten.