Sinds wanneer is het anti-Zionisme een internationale kwestie geworden? [Alex Grobman]

When Did Anti-Zionism Become An International Issue?

door Alex Grobman
bron: www.americanthinker.com

Meer dan 20 jaar lang na de stichting van de staat Israël, was anti-Zionisme eerder een regionaal verschijnsel – een conflict tussen Arabische en Joodse nationalistische bewegingen in het Midden-Oosten. In de Sovjet-Unie en in Oost-Europa gebruikten de Sovjets het antisemitisme voor politieke doeleinden, maar het maakte zelden deel uit van het internationaal discours. Dat zal pas veranderen na de Zesdaagse Oorlog van 1967. Tegen het einde van de zestiger jaren en sinds 1975, kwam het anti-Zionisme internationaal in de kijker. Het verscheen voor het eerst aan de universiteiten in het Westen waar Nieuw Links, in samenwerking met Arabische studentenverenigingen, de Israëlische politiek onder vuur namen.

Wanneer op 10 november 1975 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 3379 aannam die was ingediend door de landen van de Arabische Liga [onder de landen die tegen deze resolutie stemden ook België en Nederland; Brabosh] en verklaarde dat “Zionisme een vorm van racisme en rassendiscriminatie is” [‘Zionism is a form of racism and racial discrimination’], breidde het anti-Zionisme zich snel uit in de sfeer van internationale niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) dat vrij meteen oversloeg naar de landen van de Derde Wereld. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen Arabieren en de Sovjet-Unie die het anti-Zionisme vergiftigden met wettigheid en officiële erkenning.

[Opmerking: Resolutie 3379 werd weliswaar zestien jaar later herroepen door Resolutie 46/86 van 16 december 1991: “The general assembly decides to revoke the determination contained in its resolution 3379 (XXX) of 10 November 1975”, maar het vergift had dan al zijn slopend werk verricht; Brabosh]

Lees verder “Sinds wanneer is het anti-Zionisme een internationale kwestie geworden? [Alex Grobman]”

Antisemitisme: Een verbod op besnijdenis is een verbod op het Jodendom [Geert ter Horst]

Het willen verbieden van de Joodse besnijdenis heeft als enige doel de Joodse identiteit uit te wissen met alle macht en middelen die van nut kunnen zijn om dat doel te bereiken: eerst de identiteit en dan de mensen. Precies dezelfde middelen uit dezelfde trukendoos tijdens de tweeduizend jaar Jodenvervolging.

Dat moslims ook besnijdenis kennen en toepassen en ook rituele slachtingen uitvoeren om religieuze redenen, heeft daar geen gram mee te maken. Iedereen weet dat moslims zich nooit aan eender welke regeling van bovenaf (opgelegd door niet-moslims) zullen, noch willen en noch mogen houden. Hun imams in Saoedi-Arabië geven zelfs instructies hoe al die Westerse geboden omzeild moeten worden.

Het ware doelwit achter al die maskerade is de Jood. Eerst zijn levenswijze demoniseren en criminaliseren, zijn wetten, gebruiken en rituele tradities uitbannen en wat blijft er dan nog over van de Jood en het Jodendom? Niets. Ik verdedig kortweg het recht om anders te zijn, net zoals ik dat voor mezelf ook opeis. Dit verbod heeft een vernietigend effect op de Joodse identiteit. Als we de Jodenhaters in die teneur laten voortborduren krijgen we straks weeral verhaaltjes voorgeschoteld in de stijl van dat Joden Christenbloed (en moslim) aftappen om Paasbrood van te bereiden.

En dit gezegd zijnde als niet-Joodse atheïst en pro-Israëlactivist kan Brabosh.com zich voluit scharen achter het volgende artikel van Geert ter Horst die stelt dat het verbod op Joodse besnijdenis een daad is van zuiver antisemitisme.

Een verbod op besnijdenis is een verbod op het Jodendom

door Geert ter Horst
bron: www.katholieknieuwsblad.nl

In zijn opiniebijdrage Ontmoedig Besnijden van Jongens in het Katholiek Nieuwsblad bepleit ethicus Gert van Dijk namens het KNMG een ontmoedigingsbeleid voor het besnijden van jongens. De belangrijkste argumenten die hij aanhaalt voor zijn positie zijn de stellingen dat de jongensbesnijdenis medisch schadelijk zou zijn en dat de beslissing om al dan niet te besnijden bij de persoon zelf zou moeten liggen, niet bij de ouders. Het lichaam van het kind zou gevrijwaard moeten blijven van onomkeerbare religieuze tekens. Het laatste zou betekenen dat de besnijdenis eventueel op volwassen leeftijd zou kunnen worden uitgevoerd, niet echter, zoals het Jodendom voorschrijft, op de achtste dag na de geboorte.

Het stuk van Van Dijk is voornamelijk een reactie op een eerder artikel van Rabbijn Lody van de Kamp tegen de stellingname van het KNMG. Van de Kamp’s artikel verscheen ook in het KN, onder de titel: Besnijdenis in ‘Historisch’ Perspectief. Ik wil hier op enkele aspecten van Van Dijks betoog en zijn verwoording van het KNMG standpunt ingaan die niet of minder expliciet door Van de Kamp werden behandeld. In de eerste plaats op het argument van de zogenaamde schadelijkheid. Dit argument is namelijk een merkwaardige zaak.

Lees verder “Antisemitisme: Een verbod op besnijdenis is een verbod op het Jodendom [Geert ter Horst]”

Christenen in Libanon, hoe lang nog? [Tom Struick van Bemmelen]

Christenen in Libanon, hoe lang nog?

door Tom Struick van Bemmelen
voorzitter van Likoed Nederland [likud.nl]
bron: www.katholieknieuwsblad.nl

De negatieve fascinatie van christenen als Dries van Agt voor Israël, speelt radicale moslims in de kaart.

Leo X, paus van 1513 tot 1521, noemde de Libanese katholieke maronitische Kerk ooit “een roos te midden van doornen, een onneembare, onbewogen rots in de zee”. Onbewogen en onverschrokken waren de katholieken van Libanon in die tijd zeker. Sinds het jaar 636, toen Libanon door de Arabieren werd veroverd en bezet, leefden zij net als de Joden vaak als tweederangs burgers tussen de moslims, maar zij lieten zich niet wegjagen.

Afname
En zij hebben zich ook na het pontificaat van Leo X niet laten wegjagen: anno 2012 wonen er nog zo’n 950.000 maronitische katholieken in Libanon. Echter, hoe lang nog? Want net als in de rest van het Midden-Oosten neemt het aantal christenen in Libanon in een alarmerend tempo af.

Sinds 1975, het jaar dat de Libanese burgeroorlog begon, heeft een derde van alle christenen Libanon verlaten, zo stelt priester Samil Khalil Samir s.j. van de Sint-Jozefuniversiteit in Beiroet. Was rond 1930 nog 50 procent van de Libanezen christelijk, nu nog maar zo’n 32 procent. Tegenwoordig wonen er zelfs meer Libanese christenen in Brazilië dan in Libanon zelf.

Lees verder “Christenen in Libanon, hoe lang nog? [Tom Struick van Bemmelen]”

Jaarlijkse Moslim Dag Parade in NY verliep niet zo vredevol: Jihadisten stelen de show [video]

NY Muslim Day Speech Lauds ‘Suicide Babies’ door Tzvi Ben Gedalyahu [Arutz-7] New York City, zondag 23 september 2012, op een steenworp van de plaats waar op 11 september 2001 door 19 Jihadisten van Al Qaeda de twee WTC torens in de as werden gelegd en bijna 3.000 mensen werden gedood, speelde zich de volgende scene af. Naar jaarlijkse traditie – en dat al sinds 1983 – werd een week geleden de 27ste New York Muslim Day Parade gehouden. Echter, al gauw bleek dat wat een ‘gematigde’ moslimdag zou worden, het hele ding voor hun neus weggekaapt was door radicale … Lees verder Jaarlijkse Moslim Dag Parade in NY verliep niet zo vredevol: Jihadisten stelen de show [video]

Hamasleider Mahmoud Al-Zahhar: Hoezo bezet? Door wie dan? Gaza is helemaal niet bezet! [Likoed.nl]

Teheran, Iran, 9 september 2012. Buza minister van Hamas, Mahmoud Al-Zahhar (l.) op bezoek bij president Mahmoud Ahmadinejad (r.) om de banden wat nauwer aan te trekken indien het tot een gewapend conflict met Israël zou komen. De terreurorganisatie Hamas is zoals bekend een ent van Al Qaeda en wordt bewapend en gesponsord door Iran. [bron] Hamas: Gaza is helemaal niet bezet door Likoed.nl [http://likud.nl] In een interview van 15 september 2012 met het Palestijnse nieuwsbureau Ma’an zegt Hamas leider Mahmoud Al-Zahhar enkele interessante dingen: “Gaza is vrij van bezetting. Contacten met de buitenwereld zijn eenvoudig; van over de hele … Lees verder Hamasleider Mahmoud Al-Zahhar: Hoezo bezet? Door wie dan? Gaza is helemaal niet bezet! [Likoed.nl]

Premier Netanjahoe en Canadees premier Stephen Harper eensgezind over Iran [video]

New York, 28 september 2012. De dag nadat Israël’s premier Benjamin Netanjahoe zijn toespraak hield in de V.N. en in het aanzicht van de wereld met een rode viltstift op een kartonnen bord een lijn trok hoe ver Iran staat met zijn ontwikkeling van atoomwapens, had hij in de rand van de VN een hartelijke ontmoeting met Stephen Harper, premier van Canada. Belangrijkste onderwerp was uiteraard Iran en de dreiging die van de Ayatollahs uitgaat, niet enkel jegens Israël maar tegenover de wereldvrede. Zoals bekend heeft Canada op 8 september j.l. de ambassade van Iran gesloten en alle Iraanse diplomaten … Lees verder Premier Netanjahoe en Canadees premier Stephen Harper eensgezind over Iran [video]