Steeds meer vragen rondom ware identiteit van maker satirisch islamfilmpje [Xander]

De profeet Mohammed zoals hij ten tonele wordt gevoerd in het satirisch islamfilmpje ‘Innocence of Muslims‘, aanleiding voor een zoveelste islamistische plunder- en slachtpartij onder eigen volk en het afbranden van ambassades en vermoorden van zovele onschuldigen…

Anti-islamfilm niet gemaakt door christen maar was false-flag operatie

Dader ontkent in het Arabisch christen te zijn

door Xander [xandernieuws.punt.nl]

De Westerse media hebben de verklaringen van Nakoula Basseley Nakoula, de inmiddels aangehouden maker van de anti-islamfilm ‘Innocence of Muslims’, dat hij een Koptische christen is klakkeloos overgenomen. Hier is echter nul komma nul bewijs voor. Integendeel, Nakoula blijkt juist nauwe banden te hebben met de Palestijnse terrorist Eiad Salameh, die al 30 jaar bekend is bij de FBI en Koptische christenen, Joden en Israël juist haat. Alles wijst er dan ook op dat de anti-islamfilm een islamistische ‘false-flag’ operatie was om de haat in de moslimwereld tegen het Westen, Israël en christenen verder aan te wakkeren.

Samenwerking met islamistische terrorist
Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat Nakoula van 2000 tot 2009 samenwerkte met Eiad Salameh bij het plegen van financiële fraude. Salameh is afkomstig uit Beit Sahour, Bethlehem, en staat al jaren in de Arabische gemeenschap bekend als iemand die op illegale wijze authentieke identiteitspapieren zoals paspoorten en daarnaast ook creditcards kan leveren aan personen die niet onder hun eigen naam willen opereren.

Niet bepaald toevallig blijkt niemand te kunnen bevestigen dat de naam van Nakoula inderdaad zijn echte naam is. Sterker nog, Nakoula is in het verleden onder verschillende andere namen door het leven gegaan, waaronder ook moslimnamen. Ten tijde van zijn arrestatie kon hij dus eenvoudig een ‘echt’ identiteitsbewijs overhandigen zonder dat hij ook daadwerkelijk de persoon is die op dat bewijs vermeld wordt.

Dat is geen onbelangrijk gegeven. Immers, als een Egyptenaar met de naam Nakoula Basseley Nakoula de schuld krijgt voor het beledigen van meer dan 1 miljard moslims, zou het voor de Egyptische autoriteiten niet moeilijk moeten zijn om zijn familie en vrienden te vinden, vooral niet omdat de moslimrellen die zich over uiteindelijk 30 landen verspreidden in Egypte zijn ontstaan. Egypte kan echter helemaal niets vinden over Nakoula’s achtergrond. Niemand weet wie deze man is.

Gearresteerd voor handel in harddrugs
Er zijn juist sterke aanwijzingen dat Nakoula’s ‘partner in crimes’ Eiad Salameh banden had met islamitische terreurnetwerken. Bovendien gaven zowel Nakoula als Salameh zich in het verleden met behulp van vervalste paspoorten uit als Israëlische Joden. Dat beiden meerdere valse identiteiten gebruikten is inmiddels 100% bewezen.

Nakoula werd gearresteerd in het kader van de anti-drugsoperatie Mountain Express. De politie volgde hem toen hij samen met een handlanger met een vrachtwagen 30 dozen pseudo-efedrine vervoerde, een belangrijk ingrediënt voor onder andere de harddrug crystal meth (methamfetamine, ook bekend als speed of ice). In de opslagplaats waar Nakoula heenreed werden nog eens 99 dozen aangetroffen. Nansour beweert echter in opdracht van ene Manour Barsoum te hebben gehandeld, die echter -heel handig- naar zijn thuisland Egypte zou zijn gevlucht.

Valse namen en informant van de ‘feds’
Ondanks de hoge straf die Nakoula had moeten krijgen bracht hij slechts 2 dagen in de gevangenis door, wat erop wijst dat hij een ‘deal’ heeft gemaakt en een informant van de ‘feds’ is (2). De Amerikaanse autoriteiten constateerden later dat een deel van het geld dat met de drugshandel wordt verdiend naar de islamitische terreurbeweging Hezbollah in Libanon wordt weggesluisd.

Eén van Nakoula’s alter ego’s was Erwin Salameh, waarmee hij zich voordeed als de broer van Eiad. Ook heeft hij de naam ‘P.J.Tobacco’ gebruikt. In 2001 gebruikte zijn handlanger Eiad de fictieve firma A & M Trading voor het smokkelen van tabak naar Syrië. Later verwisselde Nakoula de twee letters van plaats en gebruikte M & A Trading als dekmantel voor zijn drugshandel.

Nog een valse naam die Eiad gebruikte was ‘Thomas J. Tanas’. Ook in die hoedanigheid bleek hij samen te werken met Nakoula. Beide Palestijnse clans -zowel ‘Nakoula’ als ‘Tanas’- bestaan overigens in Eiads geboorteplaats Beit Sahour, Bethlehem.

Nakoula ontkent in het Arabisch christen te zijn
In een interview met het Arabische radiostation Sawa werd Nakoula ‘Bacile’ Basseley gevraagd naar zijn mening over de Joodse en Christelijke religies. Zijn veelzeggende antwoord: ‘Daar heb ik niets mee,’ wat opnieuw een indicatie is dat hij waarschijnlijk een moslim is. Hij beweerde weliswaar de auteur te zijn van meerdere anti-islamitische boeken, maar wist niet één titel te noemen. Onder zijn naam blijkt er dan ook geen enkel boek te zijn geschreven.

False-flag gericht tegen christenen en Israël
Terwijl de media geen flintertje bewijs hebben dat Nakoula inderdaad een Koptische christen is, bestaat er wél een hele lading bewijs dat Nakoula tot nu toe in alles heeft gelogen. Hetzelfde geldt voor zijn claim dat hij de anti-islamfilm heeft gefinancierd met de $ 50.000 à $ 60.000 die de familie van zijn vrouw in Egypte hem zou hebben gegeven. Wat wél is bewezen is dat hij miljoenen heeft verduisterd in zijn criminele activiteiten met Eiad en dat een deel van dit geld naar Hezbollah werd weggesluisd.

De bewering dat hij een Koptische christen is en door Joden werd gefinancierd is daarom overduidelijk een doelbewuste poging -een ‘false flag’ operatie- om zijn echte vijanden zwart te maken: christenen, Joden en Israël. Zoals gezegd is het onbetwistbaar dat zijn handlanger Eiad een gezworen vijand van de Koptische christenen en Israël is. Bovendien blijken de Amerikaanse autoriteiten hierbij betrokken door hem al na twee dagen op vrije voeten te stellen omdat hij zou hebben beloofd om te getuigen tegen Salameh (ook aangeduid als Salamay) als deze zal zijn opgepakt.

De ‘Feds’ weten echter al zo’n 30 jaar waar Eiad mee bezig is, maar hebben hem in al die tijd nog nooit gearresteerd. Het Intelligence Bureau Canada (IBC) bevestigde dat toen zij Eiad in 2011 achter tralies hadden gezet en hem aan de VS wilden uitleveren, Amerika hem 7 maanden lang zelfs weigerde en hem in plaats daarvan rechtstreeks naar de Palestijnse gebieden deporteerde.

Arrestatie doet moslims groot plezier
Met de arrestatie van Nakoula wordt de moslimwereld een groot plezier gedaan. De VS geeft nu de boodschap af dat gewelddadige protesten en rellen werken. Kritiek op de islam wordt voortaan beantwoord met een arrestatie. Gezien het criminele verleden van Nakoula is dat een goede zaak, maar in het licht van de voortdurende pogingen van moslimlanden om iedere kritiek op de islam en Mohammed wereldwijd strafbaar te stellen is dit een grote en mogelijk verstrekkende nederlaag voor de zich toch al op een hellend vlak bevindende democratie en vrijheid van meningsuiting in het Westen.