Hoe irrelevant zijn de Palestijnen? Heel erg veel [Jonathan S. Tobin]

Mahmoud Abbas in de VN op donderdag 27 september, jammerend over het gebrek aan aandacht voor de Palestijnse kwestie en de strijd van de Palestijnse Autoriteit voor de vernietiging van de Joodse staat Israël. “Eerst Israël vernietigen via diplomatieke tsunami, naast de permanente terreur en geweld, en dan pas over vrede onderhandelen op de puinhopen van de Jodenstaat,” nee Abbas, daar hebben wij helemaal geen interesse voor; de kwestie van een nucleair Iran en de Syrische burgeroorlog zijn meer dan ooit alle aandacht van de wereldopinie waard.

How Irrelevant Are the Palestinians? Very.

door Jonathan S. Tobin
bron: www.commentarymagazine.com

De sleutelzin in de Palestijnse toespraak van leider van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag j.l. vermeldde niet eens Israël. Hij had de Joodse leiders beloofd hij de Joodse rechten op het land zou erkennen die door Israëliërs en Palestijnen worden betwist.

Hij bewoog zich een weinig dichter bij dergelijke erkenning met zijn vermelding van de banden van de drie monotheïstische godsdiensten met het land en zei dat hij Israël niet wilde delegitimizeren hoewel veel van zijn toespraak duidelijk enkel zulk een doel beoogde.

Maar de belangrijkste zin was waarin hij klaagde over dat de Palestijnse kwestie “onderaan de globale agenda werd geplaatst”. Hij ging vervolgens verder met te beweren dat enkel en alleen de Palestijnse Autoriteit de enige wettige vertegenwoordiger van de Palestijnen was en dat er geen twee dergelijke organisaties konden zijn.

Het waren deze twee zinnen, waarin hij nijdig zijn hoofd tegen de muur bonsde omwille van de onverschilligheid van de wereld voor zijn zaak, die veelzeggend waren. Het feit is dat de Palestijnen onderdaan de wereldagenda staan. Dat is, in tegenstelling tot waarover hij zich druk maakte, omdat de PA een corrupte, ondoeltreffende staat is die niet het volledige grondgebied controleert aangezien Gaza door Hamas wordt bestuurd.

Aldus, hoewel velen in de wereld Abbas toejuichten met zijn vervloeking van Israël als een racistische, koloniale staat en zijn openlijke leugens over het stimuleren van haat die door zijn regering worden aangemoedigd, hebben zij geen interesse om hem te steunen.

Het was om die reden dat de Israëlische premier Netanjahoe de toespraak van Abbas nauwelijks een vermelding waard achtte, gezien hij zich op het echte probleem van zijn land ging concentreren: het nucleaire Iran.

De ongelukkige erkenning van Abbas dat de wereldopinie op de suggestie van de PA om deze herfst Israël met een “diplomatieke tsunami” te overspoelen niet is gebeurd. De wereldgemeenschap mag dan niet van Israël houden en wordt ook niet wild van de antisemitische aansporing tot haat die de Palestijnen routineus produceren.

Maar zij weten dat Abbas geen vrede met Israël kan maken en niet zal onderhandelen om een staat op te richten die, zoals Netanjahoe het uitdrukte, het bestaansrecht als een Joodse staat zal erkennen. Zij weten ook dat de PA onbekwaam is om zulk een staat te regeren en dat Abbas, in het achtste jaar van zijn huidige termijn van vier jaar te regeren, vreest dat Hamas hem aan de kant zal schuiven indien het daar de kans voor krijgt.

De Palestijnse kwestie is er één waar de wereld zich zorgen om maakt. Maar het geeft geen jota om de PA. Dat is waarom zij onderaan de wereldagenda prijken en daar zullen blijven net zolang zij leiders zoals Abbas blijven produceren.

New York, 27 september 2012. Netanjahoe in de Verenigde Naties. Het echte dringende probleem van Israël (en de rest van de wereld) is niet de Palestijnse kwestie maar een nucleair Iran.


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “Precies op de juiste plaats…… onderaan!”