Ongelooflijk: Europese Unie steunt de door Iran gesponsorde Hezbollah [Peter Martino]

Kick Me: European Union Backs Iran’s Hezbollah

door Peter Martino [gatestoneinstitute.org]
vert. Wachteres/E.J. Bron [ejbron.wordpress.com]

De islamitische organisatie Hezbollah, die zijn hoofdkwartier in Libanon heeft, is een van de meest gevaarlijke groepen ter wereld. Onlangs heeft de Hezbollah leider Hassan Nasrallah opgeroepen tot geweld tegen de Amerika en Europa vanwege de belangstelling die er bestaat voor de film ‘The Innocence of Muslims’. En toch weigert de Europese Unie om het voorbeeld van Amerika te volgen en de Hezbollah tot een terroristische organisatie te verklaren – een stap die de EU in staat zou stellen de activa van de groep in Europa te bevriezen.

Verschillende mensen, met inbegrip van de Amerikaanse ambassadeur in Libië, zijn gedood, zogenaamd als vergelding voor de film die wordt gezien als kritiek op Mohammed, de Arabische krijgsheer uit de 7e eeuw die de islam stichtte. In plaats dat hij opriep tot kalmte riep de Hezbollah leider Nasrallah op tot langdurige protesten: “De hele wereld moet de woede zien op jullie gezicht, in je vuisten en door de manier waarop je schreeuwt.”

De Hezbollah is ook betrokken bij terroristische activiteiten in Syrië. Tijdens een bijeenkomst op 7 september in Paphos, op Cyprus, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) gesproken over de situatie in Syrië, waarbij ook het standpunt dat de EU zou moeten innemen ten aanzien van de Hezbollah ter sprake kwam. Terwijl Groot-Brittannië en Nederland er bij de andere EU-regeringen op aandrongen om zich bij de Verenigde Staten aan te sluiten door het opleggen van sancties aan de Hezbollah, lukte het hen niet om de andere EU-lidstaten te overtuigen. De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, zei dat de Hezbollah moet worden bestempeld als een terroristische organisatie; hij stond echter alleen in zijn mening.

Dit komt niet als een verrassing, gezien een eerdere weigering van de EU om de Hezbollah te veroordelen voor terrorisme. Afgelopen juli bracht Avigdor Lieberman, de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken, een bezoek aan Brussel, de hoofdstad van de EU, om de EU over te halen het voorbeeld van Amerika te volgen en de Hezbollah te classificeren als een terroristische organisatie. Lieberman stuitte op veel weerstand. Hij deed een poging om de Hezbollah te isoleren na de zelfmoordaanslag van 18 juli op de luchthaven van de Bulgaarse badplaats Burgas – een aanval, en duidelijk een terroristische, waarbij vijf Israëlische toeristen en een Bulgaarse chauffeur werden gedood.

Volgens bronnen van de Israëlische en Amerikaanse inlichtingendiensten was de terroristische aanslag het werk van de Hezbollah, in opdracht van Iran. Toch zei de Cypriotische Minister van Buitenlandse Zaken, Erato Kozakou-Marcoullis, die op dit ogenblik het roulerend EU- voorzitterschap bekleedt, dat er “geen tastbaar bewijs is dat Hezbollah betrokken zou zijn bij terroristische daden,” dus was er “geen consensus om Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten”. Hij benadrukte dat de Hezbollah een organisatie is met een politieke en een gewapende afdeling en dat die vertegenwoordigers heeft in het Libanese parlement en in de regering.

In 2008 heeft Nederland verklaard dat de Hezbollah en al zijn vertakkingen terroristische eenheden zijn. Groot-Brittannië beschouwt alleen de gewapende afdeling van de Hezbollah als een terroristische groepering. Bijgevolg kan de Hezbollah vrij opereren in heel Europa, behalve in Nederland. Naast Nederland en de Verenigde Staten hebben alleen Canada, Australië en Nieuw-Zeeland de Hezbollah als een terroristische groepering bestempeld. Het Europees Parlement deed hetzelfde in een resolutie van 2005, maar omdat die niet bindend was, heeft de EU de resolutie genegeerd.

Jacob Campbell, een onderzoeker bij het ​​‘British Institute for Middle Eastern Democracy’ (het Brits Instituut voor democratie in het Midden-Oosten), vertelde de Jerusalem Post: ”Binnen een paar dagen na de bomaanslagen bij Burgas – bijna zonder twijfel gepleegd door de Hezbollah – sloot het voorzitterschap van de EU-raad uitdrukkelijk de mogelijkheid uit om de Hezbollah als een terroristische organisatie te vermelden, terwijl zij met nadruk beweerden dat er geen ’tastbaar bewijs’ was om Hezbollah te koppelen aan terrorisme. Deze belachelijke uitspraak werd gedaan ondanks een eerdere resolutie die door het Europees Parlement was aangenomen, die een ’duidelijk bewijs’ aanvoert van terroristische daden die gepleegd zijn door de Hezbollah. Wat deze kwestie betreft, net als bij zoveel andere kwesties, lijkt Brussel het hoofd stevig in het zand te hebben begraven”.

Frankrijk is een van de landen die zich verzet tegen de pogingen om de Hezbollah op de zwarte lijst te krijgen. Frankrijk, de voormalige koloniale macht in Libanon, wil zijn diplomatieke invloed in dat land behouden. In 2011 werd Najib Mikati, een politicus die gesteund wordt door de Hezbollah, premier van Libanon, nadat Hezbollah de vorige regering ten val had gebracht. Zelfs dodelijke aanvallen van de Hezbollah op Franse onderdanen hebben de Franse regering er niet van overtuigd om de groepering aan te wijzen als terroristisch. Het vorig jaar beschuldigde Alain Juppe, de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Hezbollah ervan dat zij een Franse VN-vredesmacht in Libanon aanvielen. De Fransen zijn echter terughoudend om tegen de Hezbollah, die deel uitmaakt van de Libanese gevestigde orde, op te treden.

Ook de Duitse regering weigert de voor de hand liggende conclusie met betrekking tot de Hezbollah te trekken, hoewel de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, de Bundesverfassungsschutz, heeft gewaarschuwd dat de Hezbollah meer dan 900 actieve leden in Duitsland heeft. In 2008 heeft het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken de ontvangst van programma’s van de Hezbollah televisiezender Al-Manar in Duitse hotels beperkt. Al-Manar wordt gebruikt om Hezbollah terroristen voor de Hezbollah te werven en om met slapende cellen over de hele wereld te communiceren.

Deze maatregelen geven aan dat Westerse regeringen zich bewust zijn van het gevaar dat de Hezbollah vormt voor de veiligheid van het Westen. Toch weigeren zij, om redenen van ‘appeasement’, om de nodige maatregelen te nemen om de organisatie tot een terroristische groepering te verklaren – een kwalificatie die het mogelijk zou maken de fondsen van Hezbollah te blokkeren en zijn activa in beslag te nemen.

Ondertussen kunnen we alleen maar hopen dat de nieuwe regering in Nederland, waaraan de pro-Palestijnse Partij van de Arbeid naar alle waarschijnlijkheid zal deelnemen, niet het huidige Nederlandse beleid ongedaan zal maken. De moedige houding van de Nederlandse regering in het verleden en haar bereidheid om de feiten onder ogen zien, heeft geleid tot een meer realistisch beeld van de kant van de gewone Nederlandse burgers ten aanzien van de politiek in het Midden-Oosten. Uit een recente enquête bleek dat de Nederlanders veel positiever ten opzichte van Israël staan dan ze negen jaar geleden stonden. In 2003 beschouwde 71% van de Nederlanders Israël als een ‘gevaar voor de wereldvrede’, terwijl dit percentage nu geslonken is tot 35%; 36% ziet het Palestijnse gezag als een bedreiging voor de vrede.