Bagatelliseren van radicale Islam slechte zaak voor meerderheid van gematigde moslims [Afshin Ellian]

Karachi, Pakistan, vrijdag, 21 september 2012. Duizenden moslim demonstranten betogen tegen satirisch islamfilmpje; op de achtergrond staan politievoertuigen in brand; minstens 19 mensen stierven alleen al tijdens deze demonstratie [foto: Asif Hassan/AFP/Getty Images – bron]

Westerse leiders laten de moslims in de steek

door Afshin Ellian
bron: www.elsevier.nl

De westerse media hebben hun best gedaan om de gewelduitbarsting in de islamitische wereld te bagatelliseren. Telkens werd vanuit twee gezichtspunten geredeneerd: het gaat hier om een te verwaarlozen aantal moslims en de anti-islamfilm is een verwerpelijke en vooral slecht gemaakte film.

In werkelijkheid zijn beide gezichtspunten misleidend. Als deze film, met dezelfde inhoud, door een topkunstenaar was gemaakt, was hij dan wel verdedigbaar geweest?

Al eerder heb ik hier aangetoond dat de meerderheid van de moslims het onaanvaardbaar vindt dat de islam of de profeet Mohammed worden gekritiseerd of bespot. Maar deze meerderheid is niet bereid om daarvoor geweld te gebruiken. De geweldenaars vormen een minderheid. Deze constatering neemt niet weg dat de meerderheid – door te zwijgen – de geweldenaars in de islamitische wereld de noodzakelijke ruimte biedt om in naam van meerderheid te spreken.

Barbaarse acties
Er zijn al tientallen doden gevallen naar aanleiding van die anti-islamfilm. Door de barbaarse acties van de moslimfundamentalisten is de wereldwijde beeldvorming over de islamitische landen enorme schade toegebracht.

Maar dit alles deert de meerderheid der moslims kennelijk niet. Ze hebben er geen moeite mee. Want anders zouden ze massaal protesteren tegen ‘die te verwaarlozen minderheid’.

De meeste moslims kunnen de belediging van de islam en de profeet Mohammed domweg niet relativeren. Doen ze dat wel, dan kunnen ze door de fundamentalisten zelfs als afvallige worden bestempeld. En niemand in een islamitisch land wil doelwit worden van de radicale moslims.

Gegijzeld
Wat moet hier dus de conclusie zijn? Een meerderheid van de moslims wordt gegijzeld en geterroriseerd door de militante moslims die in naam van de islam handelen.

Deze conclusie is buitengewoon belangrijk voor het bepalen van het beleid in westerse landen. Want zodra de islamitische geweldenaar wordt gerelativeerd, laten we wellicht onbewust de meerderheid van moslims in de steek – een meerderheid die juist tegen de radicale islam is. Deden de westerlingen dat? Ja, helaas zelfs op hoog niveau.

Martin Schulz, voorzitter van het Europese parlement, nam zelfs standpunten in die rechtstreeks indruisen tegen de wetten en constituerende waarden van de Europese Unie. Hij veroordeelde de inhoud van de film. Dit is zeer merkwaardig.

Sinds wanneer achten de politici zich competent om films te beoordelen of theologische opvattingen te poneren? Maar het ergste is dat hij de distributie van de film via YouTube verwerpelijk en onaanvaardbaar achtte. Dat deed hij in gezelschap van de Arabische vertegenwoordigers van tirannie uit het Midden-Oosten. Dommer dan dit kan niet!

Oliesjeiks
Wie wilde Schulz tevreden stellen? De vertegenwoordigers van de oliesjeiks die naast hem stonden? Maar deze mensen hebben het geweld tegen andersdenkenden niet ontketend. Evenmin zijn ze in staat om het in te dammen. Ze zijn zelfs doelwit voor de radicale moslims, omdat ook zij worden gehaat door de politieke islam.

Wat heeft de voorzitter van het Europese parlement bereikt met zijn uitspraken? Hij bevestigde met zijn aanval op vrijheid van meningsuiting de inhoudelijke gronden van boosheid en woede bij radicale moslims.

Schulz heeft het recht om dit soort onzin te vertellen. Maar hij heeft niet het recht en de bevoegdheid om dit namens alle Europeanen te vertellen. Ook de Amerikaanse president Barack Obama en zijn minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton gingen de mist in met hun onophoudelijke veroordeling van de film.

Spotje
De Amerikaanse regering kocht voor 70.000 dollar ruimte voor een spotje op Pakistaanse televisiezenders waarop Obama en Clinton de anti-islamfilm Innocence of Muslims verwerpen. Daarbij zeggen ze niets over de vrijheid van meningsuiting. Dat is kennelijk op dat moment een onderhandelbare waarde.

Hillary Clinton vertelde zelfs regelrechte leugens aan Pakistaanse mensen: ‘Laat me duidelijk maken dat de Amerikaanse overheid absoluut niets te maken heeft met deze video. Wij verwerpen de inhoud en de boodschap.’

Mevrouw Clinton, denkt u dat die Pakistaanse baardmannen gek zijn? Is de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor deze film? De Amerikaanse overheid respecteert en beschermt de vrijheid van meningsuiting.

En precies daarom zeggen de baardmannen dat Amerika verantwoordelijk is voor deze en andere anti-islamitische uitlatingen. Anders zouden de Verenigde Staten al deze activiteiten strafbaar moeten stellen, zo luidt de redenering van baardmannen. Dat is niet onlogisch.

Onlogische nonsens
De baardmannen weten heel goed dat de Amerikaanse regering deze film niet heeft gemaakt, maar ze weten ook dat zonder constitutioneel gewaarborgde vrijheden deze film nooit in de Verenigde Staten gemaakt zou zijn of verspreid kon worden.

Het is tenslotte de Amerikaanse regering die volgens de constitutie de rechten van de burgers moet respecteren en beschermen. Het valt niet mee om toe te geven dat de redenering van de baardmannen logisch is. Het is helaas de Amerikaanse regering die onlogische nonsens propageert.

De radicale moslims handelen logisch en consequent. De westerse leiders handelen daarentegen onlogisch en niet consequent. De baardmannen zijn radicaal, maar niet gek.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Een gedachte over “Bagatelliseren van radicale Islam slechte zaak voor meerderheid van gematigde moslims [Afshin Ellian]

  1. Radicale moslims zijn en grosse terroristen. Gematigden zijn degene welke terroristen dulden in hun omgeving en en masse de mond houden. De gematigden zijn die veranderingen van de terroristen dus dulden. Je hoort nooit een masaal georganiseerde tegen actie van de gematigden en veroordelingen op hun handelswijze. Dus min of meer een pot nat . Als Christen of Jood dien je meer en meer met deze groep rekening te houden en ,,dezen,, aanspreken op wat ze aan het doen zijn .
    De zienswijze van Afshin Ellian is deskundig verwoord,maar trekt geen conclussies en hij geeft niet aan ; de aanpak voor een vergroote veiligstelling van bevolkingsgroepen.

    Like

Reacties zijn gesloten.