Arabieren ruiken zwakte: Gebrek aan Amerikaanse dreiging is aanmoediging voor moslim relschoppers

Arabs sense weakness

Analyse: Gebrek aan Amerikaanse dreiging is aanmoediging voor moslim relschoppers

door Ron Ben-Yishai [Ynet]

De golf van het anti-Westerse rellen die door de moslimwereld veegt zal geleidelijk aan wegzakken, voornamelijk omdat de regimes in de moslimlanden, van Indonesië tot in Algerije, zich realiseren dat deze golf henzelf meer bedreigt dan dat die het Westen doet.

Vandaar dat zij hun kalmte hebben herwonnen en maatregelen zijn beginnen treffen om de rellen in bedwang te houden: De toegang tot de westerse diplomatieke missies is geblokkeerd; omvangrijke strijdkrachten staan opgesteld in kritieke gebieden; en de geestelijken, evenals de Islamistische politici sporen het publiek aan om vreemdelingen te respecteren.

Toen de rellen uitbraken nadat het satirisch islamfilmpje werd gepost op YouTube nadat het eerst werd voorzien van Arabische ondertitels, toonde de regimes in de moslimlanden begrip en sympathie voor de woede en het geweld dat losbarstte in de massa’s en zij zich aanvankelijk onthielden van om het even welke maatregelen om de Amerikaanse, de Britse en de Duitse ambassades te beschermen. De straat merkte dat het de steun kreeg van de overheid en ging wild tekeer.

Nu voeren de gematigde Islamistische leiders, met inbegrip van Morsi en de Moslim Broederschap in Egypte en het MoslimBroederschap, actie omdat zij zich realiseren dat deze golf hen eveneens bedreigt.

De rellen braken onder andere uit, wegens echte woede in de Arabische wereld over de film, die terecht als een opzettelijke belediging werd bekeken van de Profeet Mohammed en een poging was om het beeld van de Islam te besmeuren. Elk moslimkind wordt onderwezen dat de Profeet en de Koran heilig zijn, zodat het even welke aanval op hen, zoals de Koptische film, onder Moslims als een bijna existentiële bedreiging wordt gezien en eveneens vrees en frustratie oproept. Al deze gevoelens kwamen tot uiting in een uitbarsting van woede en geweld.

Een andere reden waarnaar wordt verwezen als een frustrerende “cognitieve wanklank”, die de moslims over de hele wereld de afgelopen 200 jaar of zo hebben ervaren. Enerzijds worden zij vanaf hun geboorte onderwezen dat de Islam een bron van grootsheid en verwezenlijkingen bereikten op alle gebieden – zoals dat het geval was tijdens de gouden eeuw van de religie. Anderzijds leeft de frustrerende werkelijkheid dat, ondanks hun oliereserves, de Moslims er niet in geslaagd zijn om te integreren in de moderne wereld. Zij ondervinden problemen om hun kinderen te voeden terwijl in het Westen ongelooflijke dingen op elk gebied worden verwezenlijkt. Volgens professor Dan Schueftan leidt dit alles tot een gevoel van onzekerheid, minderwaardigheid en overgevoeligheid voor om het even welke belediging van de Arabische eer – zij het echt of gefingeerd.

De derde reden heeft betrekking op de situatie die werd gecreëerd als resultaat van de onrust in de Arabische wereld (de zgn. Arabische Lente). Plotseling werd de straat een dominante factor die zijn wil aan de nieuwe Arabische regimes oplegt, die behoedzaam blijven om het niet te irriteren uit schrik dat zij hetzelfde lot zullen ondergaan zoals bijvoorbeeld Moebarak. Dit is duidelijk het geval in Egypte, Tunesië, Jemen, Libië, Irak, Jordanië en zelfs in het gebied van de Palestijnse Autoriteit. Als in het verleden de Arabische dictaturen hun wil wilden opleggen aan het volk door middel van draconische dwang en handhaving,, legt vandaag, in de nasleep van de revoluties, de Arabische straat zijn wil op aan de regimes. De regimes in Egypte, Libië en Jemen gingen net zover tot het rechtvaardigen van de woede en het geweld van de massa’s in antwoord op het satirisch islamfilmpje.

De georganiseerde en gewapende terreurgroepen die hun mostaard halen bij de globale Jihad en de Salafistische beweging, haalden voordeel uit de chaotische situatie die door de rellen werd gecreëerd. Het gebeurde in Libië afgelopen dinsdag (op 9/11 herdenkingsdag) en dan in de Sinaï en Afghanistan. In de loop van de afgelopen twee jaar hebben deze groepen, die constant het Westen, de V.S. en de seculaire Arabische regimes bestrijden, macht en wapens kunnen vergaren hoofdzakelijk omdat de regimes die voorheen hun activiteiten beperkten, er thans niet meer zijn. Nu bedreigen zij de gematigde Islamistische regimes, die zich bewust zijn van deze bedreiging zijn en begonnen zijn te handelen.

De vijfde oorzaak van de moslimrellen is de zwakke reactie van het Westen en in het bijzonder die van de Amerikaanse regering. De verklaring van het Witte Huis en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die ook door de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle werd overgenomen, veroordeelde de belediging van de waarden van de religie van de moslims en zei ook, in zachte bewoordingen, dat er “geen rechtvaardiging is voor dit soort zinloos geweld.”

Een dergelijke verklaring mag dan wel ernstig worden genomen in Londen of Berlijn, maar in de Moslimwereld werd het geïnterpreteerd als het bekennen van schuld door de Verenigde Staten die, vanuit het perspectief van de Moslims, het geweld wettigen. Het gebrek aan een bedreiging liet de massa’s toe om wild tekeer te gaan.

Ondanks de fouten van Obama ’s regering, met inbegrip van de lamentabele beveiliging van het Amerikaanse Consulaat in Libië en het trachten verzoenen, een bijna Chamberlain-achtige aanpak van het geweld, is het niet te laat om de situatie te rectificeren. De ervaring heeft aangetoond dat de Amerikanen nog steeds efficiënte druk kunnen uitoefenen op de nieuwe Arabische regimes, met inbegrip van de Islamistische, die afhankelijk zijn van hulp uit Washington. Er is reeds een aanwijzing dat het beleid van het Witte Huis zich in deze richting beweegt.

Een andere optie is om de militaire aanwezigheid van de V.S. op te drijven (in de lucht en ter plaatse) nabij of net net boven gevoelige gebieden, en Mariniers in te zetten om de veiligheid af te dwingen aan de diplomatieke missies. Dergelijke maatregelen hebben bewezen een matigend effect te hebben op de opgehitste massa’s.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.