Presidentskandidaat Mitt Romney: Palestijnen hebben geen interesse in vrede met Israël + video

Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney en premier Benjamin Netanjahoe

Romney: Palestinians not interested in peace

bron Ynet [www.ynetnews.com]

En Romney wil van geen wijken weten. Het Mother Jones Magazine gaf meer citaten vrij van de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney, die hij maakte tijdens een private fondsenwerving op 17 mei jongstleden, dit keer omtrent het Israëlisch-Palestijnse vredesproces dat hij gedoemd acht om te mislukken.

Dinsdagochtend 18 september gaf Romney enkele video’s vrij van die avond in mei, van wie President Barack Obama deze groep van stemgerechtigde donoren omschreef als “slachtoffers”.

Tijdens die fondsenwerving in Boca Raton, Florida, die 50.000 dollars in het laatje van de verkiezingscampagne moest opbrengen, sprak Romney over zijn politieke strategie. Gevraagd over de Palestijnse kwestie, antwoordde hij dat de “Palestijnen geen enkele interesse van om het even welke aard hebben om vrede te stichten en het te volgen pad naar de vrede vrijwel ondenkbaar is om te verwezenlijken.”

Video: Romney over het Midden-Oosten vredesproces:

“Sommigen zouden zeggen, laat de Palestijnen de Westbank en veiligheid hebben en een afzonderlijke natie oprichten voor de Palestijnen. En dan rijzen er een paar netelige vragen op. Hij merkte vervolgens op dat “de grens tussen Israël en de Westbank vlak naast Tel Aviv loopt, die de financiële hoofdstad van Israël en het centrum van Israël is.”

“Wat zou die grens dan zijn? Misschien zeven mijlen van Tel Aviv tot aan wat de Westbank zijn zou… Aan de andere kant van wat dan die nieuwe Palestijnse staat zou zijn, ligt ofwel Syrië zijn of Jordanië. En natuurlijk zouden de Iraniërs via de Westbank exact hetzelfde willen doen wat zij deden via Libanon en wat zij vanuit Gaza deden. De Iraniërs zouden raketten en bewapening willen brengen naar de Westbank en Israël potentieel bedreigen.”

Video: Romney over de Iraanse nucleaire dreiging:

Volgens het tijdschrift, sprak Romney over “de Palestijnen” als een verenigd blok van dezelfde gedachte: “Ik kijk naar de Palestijnen die hoe dan ook geen vrede willen, omwille van politieke motieven, die zich geëngageerd tot de vernietiging en eliminatie van Israël, en voor deze netelige kwesties is er geen enkele manier [om ze op te lossen].”

“And I look at the Palestinians not wanting to see peace anyway, for political purposes, committed to the destruction and elimination of Israel, and I say there’s just no way.”

Romney toonde weinig geloof dat het Israelisch-Palestijnse conflict zou kunnen worden opgelost, zeggende: “(Zo) wat u doet is, zegt u, de dingen te bewegen op de best mogelijke wijze dat u kunt. U hoopt op de één of andere mate van stabiliteit, maar u erkent dat dit een onopgelost probleem gaat blijven… en dat wij de bal tot aan het einde van het gebied schoppen en hopen dat uiteindelijk, op de een of andere manier, er iets zal gebeuren en het zal opgelost raken.”

Video: Romney over Obama’s buitenlands beleid:

Hij beklemtoonde later dat hij gekant is tegen om het even welke druk te zetten op Israël en noemde dat “het slechtste idee in de wereld.”

De presidentskandidaat had het ook over andere kwesties op de agenda met inbegrip van de Iraanse dreiging. “Als ik Iran was – een dolgedraaide fanaticus – zou ik zeggen laat ons wat splijtbaar materiaal aan Hezbollah geven, breng het naar Chicago of naar een andere plaats en dan, als er iets verkeerd zou lopen of Amerika onderneemt actie, zouden we enkel zeggen “Luister eens, tenzij u zich terugtrekt, laten wij hier een vuile bom exploderen,” zei hij.

De voormalige gouverneur waarschuwde er toen voor dat de nucleaire kwestie de Iraanse moellah’s en andere “gekke mensen” de kans zou geven om de Verenigde Staten te chanteren. “Alzo hebben wij werkelijk geen andere keuze dan om Iran te verhinderen tot het bezitten van een atoomwapen,” verklaarde hij.

Romney, die recent begonnen is om Obama ’s buitenlands beleid zwaar te bekritiseren, spaarde zijn woorden niet. “Het buitenlands beleid van de President wordt naar mijn mening, voor een deel gevormd door een perceptie dat hij aantrekkingskracht heeft, en zijn charme en zijn overtuigingskracht zijn van die aard dat hij rustig aan tafel kan zitten met mensen zoals Putin en Chavez en Ahmadinejad en dat zij zullen vinden dat wij zulke prachtige mensen zijn zodat zij zullen ophouden met slechte dingen te doen. En het is een buitengewoon naïeve perceptie.”

Een gedachte over “Presidentskandidaat Mitt Romney: Palestijnen hebben geen interesse in vrede met Israël + video

Reacties zijn gesloten.