Islamistische heethoofden en leeghoofden zetten ’t Stad op stelten [Jan Segers]

Borgerhout, Antwerpen, 15 september 2012. In de jaarlijks weerkerende Reuzenstoet in Borgerhout deden deze keer ook de allochtonen mee, madammekes met hoofddoeken. Da ’s wel even wennen. Echter een paar honderd leeghoofden, vooral kinderen opgehitst en aangevoerd door baardmannen, verpestten de show voor de 20.000 toeschouwers [foto: DS – bron]

Van alle reacties en editorialen op de betoging in Antwerpen van moslims tegen het satirisch islamfilmpje vond ik die van Jan Segers veruit het nuchterste, hoewel ik er zeker van ben dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.

Bijgewerkt 22u15 (video toegevoegd, onderaan)

Heethoofden? Leeghoofden

door Jan Segers

bron: HLN [http://www.hln.be/]

Heethoofden, zo worden de allochtone relschoppers van Borgerhout genoemd. Vergoelijkend zou je hen ook warhoofden kunnen noemen. Maar eigenlijk moet je hen gewoon leeghoofden noemen, want dat zijn ze. Annemie Turtelboom, kandidaat-burgemeester van Antwerpen, is meteen van de illusie verlost dat je door Fouad Belkacem op te sluiten in één moeite alle onzin van Shariah4Belgium muilkorft. Niet dus. Voor elke Abu Imran die je laat oppakken staat er wel een nieuwe Abu Khalifah op. Voor elke monddood gemaakte idioot met een ringbaard staat er wel een nieuwe clown met een groot bakkes op.

Zo’n jongeman die in plat Antwerps beweert in naam van alle moslims te spreken. Not. In het beste geval sprak hij in naam van een paar honderd tieners die niet eens bij benadering weten met hoeveel ‘f’-en je het woord Profeet spelt en met hoeveel ‘m’-en Zijn naam. Gehersenspoelde jongelui waren het, wier brein je helaas niet weer op orde brengt met alleen maar een GAS-boete. Sociale achterstelling? Het zal wel, maar kunnen we afspreken dat we dat niet langer als een geldig alibi voor intellectuele achterlijkheid aanvaarden?

Anderzijds is het oneerlijk om te focussen op die kleine minderheid van heethoofden/warhoofden/leeghoofden. De overgrote meerderheid van Belgische moslims beleeft zijn geloof ernstig en sereen genoeg om zich niet te laten opruien tot geweld. Zij verlagen zich wijselijk niet tot een reactie op de provocatie van een Amerikaanse nitwit. Het gebrek aan brains van de maker van dat anti-islamfilmpje is stuitend, maar het wordt nog overtroffen door zijn gebrek aan talent en goede smaak. Zijn werkstuk is kinderlijk, op het infantiele af. Een beetje zoals de Urbanus van 35 jaar geleden en zijn “bakske vol met stro”, maar dan grimmiger, hatelijker en van elke humor gespeend. Wie tegen zo’n prul op straat komt, bewijst de filmmaker te veel eer.

Het zit veel autochtonen niet lekker dat die grote meerderheid van verdraagzame moslims tegelijk een zwijgende meerderheid is. Maar wat dan nog? Laten we toch eens ophouden met van een hele moslimgemeenschap te eisen dat ze telkens weer publiek afstand neemt van wat een ‘bende radicaaltjes denkt en doet. Een hele groep gelovigen aanspreken op het gedrag van enkelingen is pervers. Het is precies hetzelfde als wat die heetgebakerde moslims overal ter wereld zelf doen: hun woede omwille van dat ene filmpje van die ene Amerikaan uitwerken op alle Amerikanen en bij uitbreiding alle westerlingen.

Tegelijk stemt het gedrag van die moslimtieners tot nadenken. Wie prent hen al dat fanatisme in? Wie doet dat bij hen thuis? Wie in de moskee? Wie op straat? Wie op school? Toen mijn eigen zonen na negen jaar zedenleer overstapten naar een katholieke school – niet uit geloofsovertuiging maar om praktische en pedagogische redenen – wisten ze niet wat een kruisteken was. Zoveel jaren later weten ze over Jezus nog steeds niet veel meer dan dat hij geboren is in een “bakske vol met stro”.

Wel hebben ze in hun godsdienstlessen een handig pakketje universele menselijke waarden meegekregen. Is zo’n maatschappelijk project dan geslaagd en valt het te verkiezen boven de manier waarop jonge moslims worden onderwezen over de Profeet? Het staat iedereen vrij daar anders over te denken, maar wat mij betreft wel. Aan profeten die geen spot of geen kritiek verdragen hebben zij geen boodschap.

En wij evenmin.

Nagekomen beelden van de rellen in Antwerpen

19 gedachtes over “Islamistische heethoofden en leeghoofden zetten ’t Stad op stelten [Jan Segers]

 1. Het gezin van een goede vriend van mij heeft lang geleden een Afghaanse jongeman in huis opgenomen die zijn land was ontvlucht. Dat was ruim voor de aanslagen van 9/11. Op dat betreffende moment was deze jongeman dus al jaren in Nederland en ‘verwesterd’ zoals wij dat dan zo mooi noemen. Gematigde en westerse moslim dus.

  Betreffende jongeman zat juichend op de bank toen hij op de TV de aanslagen van 9/11 zag. Zou hij zelf deelnemen aan dergelijke activiteiten? Nee zeker niet. Maar hij vind het maar wat mooi als Amerikanen/Joden terroristische aanslagen te verwerken krijgen van zijn broeders in het Midden Oosten.

  De ‘zwijgende meerderheid’ van ‘gematigde moslims’ keurt dit gewoon goed en zullen geen hand uitsteken om geweld tegen de infidel te stoppen. Op misschien enkele uitzonderingen na.

  Like

 2. Dat vind ik een veralgemening die geen steek houdt en ik vraag me af hoe dit de samenleving ten goede komt. Van de 650.000 moslims in België heb ik er een paar honderd gezien in Antwerpen en nog geen honderd in Brussel, en dan nog voor het merendeel minderjarigen. Als we die baardmannen er zouden kunnen uitlichten (typen zoals Fouad Belkacem en Co), blijft er niks meer over. Het is hier geen Midden-Oosten (nog niet).

  Als Israël wel kan samenleven met meer dan 20 procent van zijn bevolking (moslims dus) waarom zouden wij het dan niet kunnen (6 procent).

  Like

 3. Om een (voor Moslim geweld) uit Egypte gevluchte Koptische man een “provocatieve Amerikaanse nitwit” te noemen vind ik wel zéér aanmatigend.

  Het “gebrek aan brains van de maker” vind Dhr. Segers stuitend, hoewel hij waarschijnlijk geen twee woorden met de man gewisseld heeft en ook niet weet hoe de man er überhaupt uit ziet en dus geen onderbouwde conclusie kan treffen over diens al of niet gebrek aan verstandelijke vermogens.

  Over het “gebrek aan talent & goede smaak” kan men verschillend oordelen, maar de wereld staat bol van kinderlijke, infantiele werkstukken die onder de noemer KUNST voor astronomische bedragen verkocht worden of voor uitverkochte zalen zorgen.

  Deze “kinderlijke & infantiele manier” een boodschap over te brengen is blijkbaar nodig omdat een groot deel van de wereld bevolking een meer gesofisticeerde manier van waarschuwen blijkbaar niet begrijpt en nog stééds de boodschapper verguist, inplaats van de boodschap.

  Like

  1. Dat filmpje dat de boel op stelten zet is eigenlijk maar het excuus. Ik vraag me trouwens af wie dat filmpje in het Arabisch heeft gedoubleerd en de Arabische wereld ingezonden. Tenslotte is dat al een jaar oud en niemand heeft daar voordien aanstoot aangenomen, ook niet de miljoenen moslims die in West-Europa, de VS, Australië en Canada wonen.

   En dan opeens, net op de 11de verjaardag van 9/11, wordt de Amerikaanse ambassadeur en zijn drie diplomaten in Libië vermoord, zogezegd om dat anti-Islamfilmpje. Van een timing gesproken. Dat is geen toeval meer. Hier zit toch duidelijk meer achter.

   Bovendien is het filmpje geen Amerikaans product maar het initiatief van een individu (of meerdere). Waarom dan de VS (en Israël) weer de kop van jut zijn snap ik ook niet. Het lijkt allemaal vooropgezet spel. En wij ons maar blauw ergeren in die debiele moslimsnotjong die zich op sleeptouw laten neem door een stel baardmannen die ik persoonlijk al lang terug naar Mekka had gezonden, en die snotneuzen 1000 bladzijden straf laten schrijven: “Ik zal niet meer onnozel doen..”…

   Like

 4. @Brabosh, het ging mij in mijn commentaar niet om die gemanipuleede Arabische/Moslim idioten en hun reacties (die kennen we intussen wel). Het gaat me meer om de reactie van de westerlingen; van politicie met hun ‘afschuw & veroordeling t.o. de maker van dit al oude, maar opééns opgedoken filmpje tot over elkaar heenvallende ‘begrijpende journalisten & commentatoren met hun excuses.

  Wanneer het haatspuwende Moslimfanatisme in film, woord & uitvoering t.o. Joden, Christenen & Holebie’s op net zo een strenge manier veroordeeld zou worden dan heb ik geen probleem, maar niet met deze éénzijdige hielenlikkerij naar een groep hysterische fanaten.

  Dit speelt precies in de kaart van degene die dit héle gebeuren georcestreerd & geregiseerd hebben, maar onze knappe koppen in het westen hebben dit schijnbaar nog steeds niet door.

  Like

 5. Je hebt zonder twijfel gelijk. Zie ook mijn bericht van heden https://brabosh.com/2012/09/18/pqpct-k7s/ waarin Susan Rice absoluut tracht te ontkennen dat de moord op ambassadeur Steven opgezet spel is. Andermaal lijkt Al Qaeda achter de hele moslimrevolte te zitten en het zou me ook niet verbazen als zal blijken dat Al Qaeda, of één van hun filialen, het beruchte anti-Islamfilmpje in Arabische vertaling doorheen de moslimwereld heeft verspreid.

  Like

 6. Is dat niet de taktiek van de moslim-broederschap? Elke echte of vermeende aanleiding aangrijpen om er een test van te maken. De test is telkens deze: hoe zeer zal het westen toegeven op de vrije meningsuiting? Hoe zeer zal aan de islam een uitzonderingspositie worden toegestaan? Wel, dat lukt telkens beter. Men start steeds door in luide tonen te verklaren dat het kwetsen van religieuze gevoelens van “eender welke godsdienst” ontoelaatbaar is. Daar waar de grond van de zaak is: onvoorwaardelijk de vrije mening verdedigen en het ontoelaatbare maken dat de boel kort en klein geslagen wordt of mensen vermoord (nog niet bij ons). De discussie had niet over die film moeten gaan, maar ENKEL over het misdadige gedrag (of is het dat soms niet?) van jonge mensen die de wetten van ons land aan hun laars lappen. De opinie van Jan Segers hierboven eindigt tenminste met dit thema: wat mankeert er bij grote groepen jonge mensen die een moslim-cultuur binnengelepeld kregen? En laat ons dan inderdaad de oorzaken gaan zoeken in die cultuur zelf en niet bij “het gastland” dat blijkbaar zozeer gehaat wordt door die jongeren (na de USA en Israël -en waarschijnlijk heeft JS gelijk: ze zullen niet weten waar op de kaart ze hun vinger moeten zetten). Triestig dat deze jonge mensen de kans krijgen, maar niet nemen om alle mooie dingen mee te nemen die een goede scholing kan leren, het wonder van wetenschap en techniek, allerlei talen, de natuur, kunst en letteren…. het gaat allemaal aan hen voorbij. Ze worstelen zich door hun jeugd met oogkleppen op. De onuitsprekelijke domheid die spreekt uit deze rellen en uit wat hun woordvoerders zeggen en doen, en die elk denkend mens toch opvalt, is intriestig.
  En de zwijgende meerderheid die niet mag worden aangesproken? Zijn dat dan niet de vaders en moeders en opvoeders van deze jongeren? Een aantal van hen werkt mee aan de reuskesstoet, …en vindt niets beters dan fatima met de hoofddoek mee te dragen… Daar waar de Vlaamse reuskens schelmen en deugnieten zijn…. Vindt deze cultuur dan niets anders dan nog maar eens een oudbakken religieus gedoe…? Niks kleurrijks, niks vrolijks…Of moeten we dan toch besluiten dat dit inderdaad de grondstroom is bij deze bevolkingsgroep. Zij hebben toch de verhalen van 1000 en één nacht? Inspiratie genoeg daar, denk ik dan. Maar nee, het moet in de lijn van nog maar eens bevestigen van religie en deze religie toonbaar maken (extra-groot hier).

  Brabosh, u heeft gelijk, dat u zich steeds wilt beperken tot het thema “verdediging van Israël en onze joodse medeburgers”, vergeeft u me dus deze tirade. Weest u er ook van overtuigd dat ik moslim-medeburgers niet haat of misprijs. Maar ik ga akkoord met Richard Dawkins: “Islam is one of the great evils of humankind”.

  Like

  1. @Brabosh, u heeft gelijk, dat u zich steeds wilt beperken tot het thema “verdediging van Israël en onze joodse medeburgers”

   Zo is dat beste Jenny. Ik heb zo al ellende genoeg met hackers en bashers die deze blog en mijn mailbox belagen, dan dat ik er nog extra honderden gefrustreerde moslims bovenop moet hebben.

   Bovendien moet je hoe dan ook kunnen accepteren dat die 650.000 Belgische moslims en 1 miljoen Nederlandse moslims hier zijn èn blijven. Onze politici hebben dat decennia geleden om economische redenen zo beslist, inderdaad buiten de wil van het volk om. Het heeft dan ook totaal geen zin om oorlogstaal tegen hen te gebruiken, temeer omdat het volgens mij om een absolute minderheid gaat die het kot op stelten zet.

   Ik volg noch het Vlaams Blok/Belang noch de N-VA die een wig trachten te drijven tussen moslims en niet-moslims, iets wat uiteindelijk alleen maar tot een burgeroorlog kan leiden waar alleen maar verliezers zijn en wellicht de Joden en Israël het eerst zullen worden opgeofferd en het grootste slachtoffer zullen zijn. Het is nooit anders geweest.

   Als ik terugbliki naar de geschiedenis van de Jodenvervolging in de loop der eeuwen rolt zich de hele beeldband weer af voor mijn ogen hoe dit verhaal opnieuw en onvermijdelijk kan en zal eindigen: judeocide afl. 2.0

   Like

 7. Heer Brabosh U schrijft dat een groot aantal moslims in Belgie en Nederland zijn. De uitleg wat de economische redenen van de politici zijn ,welke tot hun verblijf hebben gemaakt mis ik. Ik wil daarover wel meer weten.
  Hier in Letland en andere Baltische landen komen mondtjesmaat moslims binnen. Alleen dezen hebben een doel. Dat is om doortocht te vinden naar Nederland /Belgie enz . Na enkele dagen vertrekken ze hier weer of worden uit het land gezet. Uitkeringen en werk voor hen is er niet en ik zie hier dat landen met Christelijk/Joodse traditie geen behoefte hebben aan moslims,welke angst,cultuurverandering en verderf proberen te zaaien.

  Like

  1. Beste A. Beumers,
   1. “Christelijk/Joodse traditie” is, voor spijt wie het benijd, helemaal niet van toepassing op onze beschaving. Gezien de meer dan 1500 jaar antisemitisme in Europa met als climax de Shoah, lijkt me deze omschrijving zonder meer bijzonder cynisch.
   2. “…geen behoefte hebben aan moslims, welke angst…”
   Er zijn misschien redenen en soms terecht, om moslims te bekritiseren, maar uw veralgemening stigmatiseert een bevolkingsgroep waar niemand een boodschap aan heeft. Dat in Borgerhout een 200 tal imbecielen amok maakten, betekent nog niet…

   Ben

   Like

 8. Het is triest dat genoemd word,dat het met de joden in W2 zo is vergaan. Nu wonen er steeds meer joden welke voornamelijk uit Rusland en Oekraine komen. Het woon en leefklimaat is hier uiterst vriendelijk te noemen.

  Like

  1. Flauwe reactie. Het is niet omdat ik het bericht van Afshin Ellian nog niet had opgemerkt, dat ik het niet wilde publiceren. Dat heb ik dan deze ochtend gedaan. Je had het me ook gewoon kunnen zeggen of emailen, net zoals iedereen dat hier doet.

   Like

 9. Persoonlijke visie: De recente beelden tijdens de journaals hebben mij enorm geschokt. Zo’n massale extreem Anti-Westerse betogingen (met het nodige geweld) heb ik nog niet dikwijls gezien. De Amerikanen en hun geallieerden zijn nu niet meer kop van jut, maar heel het Westen is anti-moslim als je de betogers mag geloven. Dit in tegenstelling tot onze maatschappelijke waarden die vrijheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel dragen. Ik denk niet dat moslims onze samenleving als onverdraagzaam en anti-moslim mogen beschouwen. Bij onze vrijheid hoort ook de vrije meneingsuiting. Dat een cartoon de enige reden is van het huidige geweld kan ik moeilijk begrijpen. Volgens mij is er meer aan de hand en dat zie je ook in de spanningen die de laatste jaren enorm zijn toegenomen tussen het westen en het oosten. De tegenstellingen in beide kampen in aan het groeien. Ik ben ervan overtuigd dat ook in het oosten het extreem rechts gevoel sterker wordt. Ik kijk hierbij naar Palestina, waar het volk massaal kiest voor een extreem rechtse partij. Ik kijk naar Iran, waar een (imo) extreem nationalist aan de macht is. Zij prediken geweld, wat als een dreiging kan overkomen voor het Westen (zie reactie Frankrijk). Ik heb schrik voor de toekomst en ik vrees dat we binnen enkele jaren misschien wel eens in een totaal andere omgeving kunnen leven. En op belgisch niveau zal dit ook weer gevolgen hebben: koren op de molen van het Vlaams Belang. De protesten worden ook blijkbaar geduld. Buiten enkele verontschuldigingen en het ontslag van enkele ministers, roert niemand zich om de protesten te ontkrachten. En dit zou toch vanzelfsprekend moeten zijn, niet? Ik heb nog geen verzoenende taal uit het Oosten gehoord rond deze problemathiek en ik veronderstel dat zij toch intellectueel genoeg zijn om niet in de haat te geloven. Hou jullie maar vast, want hier hangt (imo) nog een staartje aan. Tijd zal raad brengen!

  Like

Reacties zijn gesloten.