Witte Huis: de ‘onrust’ in het gebied komt door die video en niks 9/11 of Al Qaeda, da’s puur toeval

De ene belediging is de andere niet… Gelukkig beginnen beledigde en gemolesteerde Joden en christenen niet te plunderen en te moorden telkens er een synagoge of een koptische christen kerk in de fik wordt gestoken.

“Het gaat er maar niet in bij Egyptenaren, het idee dat de Amerikaanse overheid niets kan veranderen aan wat haar burgers online zetten. Voor een natie waarin al decennia geen film of toneelstuk zonder goedkeuring van het regime op het witte doek of de planken terechtkomt, is vrijheid van meningsuiting voor velen een lastig begrip.” [Remco Andersen – bron]

Het lijkt erop dat we onze vrije meningsuiting zullen moeten herzien en aanpassen aan de eisen van Islamisten en de Moslim Broederschap. In de VS werd gisteren een man opgepakt op verdenking van het maken van het satirisch islamfilmpje “Innocence of Muslims” waarin op een platte en amateuristische wijze de draak wordt gestoken met de Profeet. Sinds het filmpje zijn entree maakte in de moslimwereld zijn daar alle stoppen doorgeslagen en alles wat Amerikaans of Israëlisch lijkt, wordt in elkaar geramd. Lastige zaak voor de VS die president Morsi blijven steunen. Dus, arresteren de VS de boodschapper maar [shoot the messenger!] en eist van YouTube dat het de video wegneemt, in een vertwijfelde poging om de Broederschap en de moslimwereld te sussen, voor president Obama blijkbaar de makkelijkste weg om het islamistisch ‘probleem’ op te lossen.

De vrouw van de Amerikaanse ambassadeur Chris Stevens  die in Libië werd vermoord (samen met nog 3 andere Amerikaanse diplomaten) kan voortaan zeggen: “Ook mijn man werd op 9/11 vermoord door Jihadisten”…. elf jaar later, dag op dag 11 september 2012 in Benghazi. Bizarre manier van moslims om de moord op ca. 3000 Amerikanen te herdenken met nieuwe moorden… het lijkt wel alsof ze er maar niet genoeg van kunnen krijgen. Maar nee hoor, wat zeg ik toch, het heeft allemaal niks te maken met 9/11 hoor, da ’s louter toevallig. En zo blijven de politici ons hikkend en grinnikend voor de gek houden. Jawadde… 😦

Carney: Anti-Islam Video Completely to Blame for ‘Unrest’

naar een artikel van Alana Goodman
bron: http://www.commentarymagazine.com

De woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney (plaatje rechts) heeft zonet een persconferentie gegeven die tegelijk absurd en afschuwelijk was. Zelfs op een ogenblik dat Amerikaanse ambassades worden aangevallen door radicalen en onze vlaggen worden verbrand en vervangen door islamistische spandoeken, blijft Carney doorgaan met te herhalennet alsof hij zichzelf nog moet overtuigen – dat de rellen een zuivere reactie zijn op de goedkoop gemaakte anti-Islamfilm op YouTube. Het heeft dus zeker niks te maken met anti-Amerikaanse sentimenten. Nee hoor. En ook helemaal niets te zien met steun voor al-Qaeda of het Islamitisch terrorisme. Dat is allemaal inbeelding…

“Laten we duidelijk zijn: deze protesten waren een reactie op een video die in het gebied werd verspreid,” zei Carney. “Wij hebben geen informatie om te veronderstellen dat het om een vooraf geplande aanval ging” en “De onrust die wij in het gebied hebben gezien is in reactie geweest op een video die vele Moslims beledigend vinden,” voegde Carney eraan toe. “Het is geen reactie op 9/11.” Oef, dat is een hele geruststelling. Zou het?

En het liep in dezelfde teneur door voor de rest van de briefing:

“De onrust doorheen het gebied is in antwoord op de video geweest.”

“Wat wij gezien hebben is onrust in het gebied in antwoord op een video die moslims beledigend vinden.”

“Wij werken eraan om ervoor te zorgen dat ons diplomatiek personeel en onze diplomatieke faciliteiten veilig zijn nu wij te maken hebben met de reactie op deze video, waarvan wij geloven dat die beledigend en walgelijk is.”

“De oorzaak van de onrust was een video. En dat gaat vandaag verder, zoals u weet, op het ogenblik dat wij thans anticiperen. En het kan nog een hele tijd doorgaan.”

“De oorzaak van de onrust is wegens de film. Dit is in antwoord op de film… dit is geen film waar de regering van de Verenigde Staten om het even wat mee te maken heeft. Wij verwerpen zijn boodschap en inhoud en achten die beiden laakbaar.”

“Mijn standpunt was eenvoudig dat wij een antwoord geven en het hoofd bieden… aan de onrust die door deze aanvallende video werd veroorzaakt.”

“De onrust die wij zijn is een reactie op een film waarmee de regering van de V.S. helemaal geen uitstaans heeft, die wij als aanvallend aan de kaak hebben gesteld. Zoals ik gisteren zei, kan het in sommige landen moeilijk zijn om te begrijpen waarom de V.S. deze uitdrukking niet zomaar kunnen elimineren… maar zoals u weet… gaat het om één van onze fundamentele principes.”

“Wij vinden de video laakbaar en walgelijk… Deze video heeft niets te doen, heeft helemaal niets te maken met de Amerikaanse regering. Het heeft niets te doen met wie wij zijn of waar wij in geloven.”

Zelfs als de video de brandstof leverde voor de protesten, hoe komt het dan dat een goedkoop gemaakte film op YouTube, waar niemand voor vorige week wat van had gehoord, opeens in het Arabisch werd ondertiteld en verspreid in de moslimlanden? Het antwoord luidt dat fanatieke islamistische leiders die film gebruikten om aan te zetten tot geweld op de verjaardag van de aanslagen van 11 september (2001).

En als u gelooft dat de video het enige was dat de protesten uitlokte, waarom werden de vlaggen van de V.S. dan vervangen door de vlaggen van al-Qaeda? Waarom waren zoals bekend de terreurorganisaties betrokken in het organiseren van de protesten in de weken vooraf, zelfs nog vóóraleer de film (opnieuw) werd gelanceerd?

De regering van Obama wil niet over terrorisme spreken, omdat zij ons wil doen geloven dat zij het terrorisme hebben verslaan toen zij Osama bin Laden uitschakelden. Zij willen al-Qaeda niet vermelden, tenzij natuurlijk dat dit gebeurt in de context wanneer weer eens een drone (onbemand vliegtuig) van het leger een bom laat vallen op het hoofd van één van zijn leiders.

Maar zoals de aanslagen op de ambassades aantonen, is de Islamitische terreur niet verdwenen. Het werd niet overwonnen door de beloftevolle toespraken van een president die de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, of uitgeroeid door zijn beleid van heimelijke afrekeningen en moorden. Het feit dat alles erop wijst dat het Witte Huis er niks van begrepen heeft, is wat deze briefing van vandaag zo doofstom maakt en zo ontstellend.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.