Egyptische geestelijke geeft Fatwa uit die Joden in moslimlanden verbiedt hun heilige plaatsen te bezoeken

Moslims van ‘Palestina’ keren hun rug naar de Rotskoepel in Jeruzalem richting Mekka, telkens wanneer zij hun gebeden opzeggen. Te weten dan dat die Rotskoepel en de Al Aqsa moskee op de Tempelberg de 3de heiligste plaats in de Islam zouden zijn. Het is er niet erg aan te zien…

Prominent Egyptian cleric issues fatwa
to ban Jews from holy sites in Muslim countries

naar een artikel van Elder of Zyion [bron]

Een prominente Egyptische geestelijke heeft een fatwa (= islamitisch gebod of verbod) uitgegeven die het aan Joden in de moslimlanden verbiedt om nog langer hun heilige plaatsen in die landen te bezoeken.Tiens, wie beweert dan altijd dat het om Israël gaat en niet om de Joden in het algemeen? Of staat Israëlhaat dan toch synoniem voor Jodenhaat en antisemitisme? Natuurlijk is dat zo, en dat is héél zeker het geval wat het Midden-Oosten betreft.

Dr. Abdul Hamid al-Atrash, het hoofd van het Fatwa Comité van Al Azhar in Egypte, die de bewuste fatwa uitsprak, werd hierover gepolst door de krant El Balad. Al-Atrash zegt dat zolang de moslims niet naar Jeruzalem kunnen reizen terwijl het in Joodse handen is, dat moslims het recht hebben om de Joden te verhinderen om hun eigen heilige plaatsen te bezoeken, volgens het Islamitische concept van “wederkerigheid.”

Vandaar dat hij van oordeel is dat de Egyptische regering het recht heeft de Joden in Egypte (en elders in de moslimwereld) te verbieden van naar de synagoge van Alexandrië te gaan om er Rosh Hashanah (het Joodse Nieuwjaar) te vieren. Al-Atrash steunt zijn fatwa op enkele islamitische verzen. Zo citeert hij uit de Koran “Glorie zij Allah, Zijn Profeet en zijn gelovigen, maar niet de onwetende hypocrieten.” Ook citeerde hij uit de Hadith die zegt “Wie het verdraagt zich te laten vernederen, hoort niet bij ons.

Dat zegt natuurlijk voldoende. Blijkbaar zijn Joden die Joodse heilige plaatsen bezoeken een vernedering voor moslims en een gevaar voor de wereldvrede. Lees ook hier op Brabosh.com: “Egypte sluit de laatste Joodse synagoge van het land.”

Echter, Abdul Hamid al-Atrash is een leugenachtige schurk. Hij liegt dat hij zwart ziet.

Er is geen enkele aanwijzing dat moslims Jeruzalem niet mogen bezoeken. Integendeel. De meeste moslims bezoeken Jeruzalem en hun heilige plaatsen via Jordanië. Een paar maanden geleden bezocht de Moefti van Egypte, Ali Gomaa, de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg en geen enkele Israëliër hield hem tegen.

De enige mensen die verontwaardigd waren over diens bezoek waren de moslims zèlf, met inbegrip van de Moefti van Jeruzalem die verklaarde dat het voor moslims verboden is om de stad te bezoeken.

Jeruzalem, 18 april 2012. Bezoek van de Moefti van Egypte, Ali Gomaa, aan de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg. Blijkbaar wil Dr. Abdul Hamid al-Atrash zijn eigen Moefti thans verbieden om nog langer de Moskee van Jeruzalem te bezoeken. Rare jongens die moslimleiders. ‘Gelukkig’ zijn ze het over één punt allemaal eens: de vernietiging van Israël.

Twee jaar geleden, vaardigde de invloedrijke Sjeik Yusuf al-Qaradawi, voorzitter van de Internationale Unie van Moslim Geleerden, eveneens een fatwa uit tegen moslims die Jeruzalem wilden bezoeken.

In werkelijkheid zijn het dus de moslims zèlve die het andere moslims verbieden om hun heilige plaatsen te bezoeken en niét Israël. Indien Israël niet gelooft dat de moslimbezoeker een potentiële bedreiging vormt, kan hij of zij op om het even welk ogenblik naar Jeruzalem komen en bezoeken wat hij/zij wilt bezoeken. Maar wel op voorwaarde dat ze hun wapens, bommen & granaten afgeven aan de douane vooraleer ze grens met Israël oversteken. Of wat dacht u?

Dat soort besluiten ruïneert volkomen de logica van een fatwa. Nochtans, heb ik het gevoel dat de methode om tot dergelijke moslimregel te komen, niet zo streng en objectief is als de wettelijke regels wel willen doen geloven. Het is bijna alsof hij wist welk besluit hij wilde uitvaardigen en pas daarna achter teksten is aangegaan om zijn fatwa te “rechtvaardigen”. Israëlhaat is de motor en zuivere Jodenhaat is de brandstof die het ding laat draaien.

Een gedachte over “Egyptische geestelijke geeft Fatwa uit die Joden in moslimlanden verbiedt hun heilige plaatsen te bezoeken

Reacties zijn gesloten.