Egyptische Lente wordt donkere herfst: ankerjournaliste draagt 1ste maal hijab op Egyptische staatstelevisie

Ankervrouw bij de nieuwsdienst Fatma Nabil voortaan in hijab op de Egyptische staatstelevisie… Hiermede bevestigt Fatma Nabil het snel toenemende impact van president Morsi en zijn Moslim Broederschap op de Egyptische samenleving en is het levende bewijs dat het islamisme in volle opmars verkeert. Sinds Egyptisch president Morsi van de Moslim Broederschap werd verkozen en zich op 30 juni j.l. in zijn kantoor installeerde, gaat hij in hoog tempo door met ‘hervormingen’ in het land. Wellicht is het wijzer om in de toekomst de quotatie “Arabische Lente” te vervangen door “Islamistische Revolutie”, hoewel “Islamistische Nachtmerrie” nog altijd mijn voorkeur geniet. … Lees verder Egyptische Lente wordt donkere herfst: ankerjournaliste draagt 1ste maal hijab op Egyptische staatstelevisie

Brussel bekent (70 jaar te laat) zijn betrokkenheid in de deportatie van de Joden tijdens WOII

Als je de daders en hun handlangers van criminele feiten wilt kennen, moet je soms wel wat geduld uitoefenen [sic]. Na de bekentenis van het gemeentebestuur van Antwerpen in 2007 dat zij tijdens WOII hand- en spandiensten leverden aan de nazi’s om de Joden op te pakken en naar de concentratiekampen te zenden, komt nu ook het gemeentebestuur van Brussel met een gelijkaardige schuldbekentenis op de proppen. Beschamend en veel te laat dus.

Regelmatig krijg ik het verwijt omdat ik regelmatig verwijs naar de Holocaust tijdens WOII. “Laat de doden rusten”; “Zoveel jaren later moet je kunnen vergeten en vergeven” en meer van die misdadige harteloze onzin. Zolang de volledige waarheid en toedracht niet bekend is en alle betrokkenen en handlangers nog altijd niet bij naam en toenaam werden genoemd en bereid zijn om hun verantwoordelijkheid en schuld te bekennen, is er geen vergeving en zeker geen amnestie mogelijk. Bovendien: “For some crimes is no forgiveness“.

Brussels admits WWII complicity in deportation of Jews

bron: http://www.jpost.com

Gisteren, zondag 2 september 2012, werd in Brussel een officiële plechtigheid georganiseerd door het college onder leiding van burgemeester waarin de razzia’s op de Joden van België in de hoofdstad werden herdacht:

“Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel en het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties in België met de medewerking van de vzw Territoires de la Mémoire nodigen u uit op de officiële plechtigheid onder leiding van de Burgemeester, ter erkenning van de betrokkenheid van de toenmalige overheid van de Stad Brussel, bij de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Lees verder “Brussel bekent (70 jaar te laat) zijn betrokkenheid in de deportatie van de Joden tijdens WOII”

Obama schroeft strategische samenwerking met Israël sterk terug [Xander]

Videoclip: Atoomproef van de Russen onder Sovjetpremier Nikita Chroesjtsjov van 30 oktober 1961. De “Tsar Bomba” (de ‘tsarenbom’) zoals deze waterstofbom door de Sovjet-Russen destijds werd gedoopt, was met zijn 50 à 57 megaton de krachtigste nucleaire explosie ooit in de geschiedenis van de mensheid. De seismische schokgolf met een kracht van 5,25 op de schaal van Richter wervelde drie keer rondom de aarde. Deze video geeft de oorspronkelijke explosie weer van de bom. De etherische muziek op de achtergrond genoemd “Lux Aeterna“, werd gecomponeerd door György Ligeti.

Obama schroeft strategische samenwerking met Israël sterk terug

De facto breuk met Israël mogelijk gevolg van afspraak met Rusland over Syrië

door Xander [xandernieuws.punt.nl]

Vol vertrouwen dat hij op 6 november van Mitt Romney zal winnen laat de Amerikaanse president Barack Hussein Obama opnieuw zijn tanden aan Israël zien. Niet alleen liet hij de stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten generaal Dempsey afgelopen week verklaren dat de VS geen steun zal verlenen aan een Israëlische aanval op Iran, maar ook kreeg de Joodse staat te verstaan dat het bij een (tegen)aanval van Iran en Hezbollah op zichzelf aangewezen is.

Bovendien wordt er geen nieuw militair materieel aan Israël geleverd en is de Amerikaanse deelname aan de massale gezamenlijke militaire oefening Austere Challenge 12 fors verminderd. Analisten constateren dan ook dat de traditioneel vriendschappelijke relaties tussen beide landen nog nooit zo slecht zijn geweest. Austere Challenge is bedoeld als oefening om Israël te beschermen tegen een massale raketaanval uit Iran, Libanon (Hezbollah) en Syrië.

Lees verder “Obama schroeft strategische samenwerking met Israël sterk terug [Xander]”

Palestijn bekent Joods gezin vergiftigd te hebben, de reden: ‘Ik haat Joden omdat… ze Joden zijn!’

Voor wie zich afvraagt waarom zoveel mensen de Joden haten, kan voortaan te rade gaan bij de Palestijn Adnan Nasaara uit Beit Furik nabij Nabloes (plaatje hierboven), die een aanslag pleegde op een Joodse familie. En de reden van misdaad? “Ik haat de Joden omdat ze Joden zijn”, zei Nasaara. Niks Israël, niks Zionisme, niks Palestijnse soevereine staat, gewoon klaar en duidelijk “omdat ze Joden zijn”. Het Orakel van Delphi kan niks tegen dergelijke ‘wijsheid’ aanvangen. Dat ik daar zelf niet opgekomen ben. Geen ingewikkelde wetenschappelijke, noch ideologische, noch sociaal-politieke onderbouwingen meer nodig. Nee hoor, het kan allemaal véél simpeler: “omdat ze Joden zijn…” 😦

Palestinian admits to poisoning Raanana family

door Raanan Ben-Zur [Ynet]
en Ryan Jones [israeltoday.nl/]

Een Palestijnse man, afkomstig uit Beit Furik, een klein dorpje nabij Nabloes op de Westbank, werd gearresteerd op beschuldiging van een Joods gezin en een politieagent te hebben vergiftigd in de Israëlische gemeente Raanana in het centrum van Israël in oktober 2011. De 46-jarige Adnan Othman Nasaara, was een bouwvakker die eerder wat werk had gedaan in het huis van de slachtoffers. Hij gaf toe dat hij voedsel en drank van het gezin Eyal Lerner met pesticiden had vergiftigd  “omdat hij Joden haat”.

Lees verder “Palestijn bekent Joods gezin vergiftigd te hebben, de reden: ‘Ik haat Joden omdat… ze Joden zijn!’”

Parlementslid Danny Danon pleit in nieuw boek voor 3-statenoplossing: Israël, Jordanië en Egypte

MK Danon’s New Book Calls for ‘Three-State Solution’

door Elad Benari & Yoni Kempinski [Arutz-7]

Het Israëlisch parlementslid Danny Danon (Likoed) brengt deze week een nieuw boek uit waarin hij in zeer duidelijke termen zijn standpunten tegen de tweestatenoplossing en over de rechten van Israël op zijn land uiteenzet. Het boek “Israel: The Will to Prevail” [Israël: De wil om te zegevieren] kan reeds bij Amazon.com aangekocht worden.

Journalist Yoni Kempinski van Arutz Sheva had een gesprek met Danny Danon over zijn boek en was bijzonder geïnteresseerd naar de zienswijze van Danon over de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Staten waarover hij het in zijn boek uitvoerig heeft.

“In het boek spreek ik zeer direct over wat Israël zou moeten doen betreffende de band met de Verenigde Staten, betreffende de band met het Midden-Oosten en betreffende de tweestatenoplossing,” zei Danon. “Wij discuteren reeds 20 jaar over de tweestatenoplossing en het wordt tijd dat we zeggen: genoeg,” voegde hij eraan toe.

“Ik geloof niet in een tweestatenoplossing. In het boek stel ik een nieuw paradigma voor en vertel aan de mensen die van ons houden: denk eens na over de driestatenoplossing – Israël, Jordanië en Egypte.”

Lees verder “Parlementslid Danny Danon pleit in nieuw boek voor 3-statenoplossing: Israël, Jordanië en Egypte”