Sinds wanneer is het anti-Zionisme een internationale kwestie geworden? [Alex Grobman]

When Did Anti-Zionism Become An International Issue?

door Alex Grobman
bron: www.americanthinker.com

Meer dan 20 jaar lang na de stichting van de staat Israël, was anti-Zionisme eerder een regionaal verschijnsel – een conflict tussen Arabische en Joodse nationalistische bewegingen in het Midden-Oosten. In de Sovjet-Unie en in Oost-Europa gebruikten de Sovjets het antisemitisme voor politieke doeleinden, maar het maakte zelden deel uit van het internationaal discours. Dat zal pas veranderen na de Zesdaagse Oorlog van 1967. Tegen het einde van de zestiger jaren en sinds 1975, kwam het anti-Zionisme internationaal in de kijker. Het verscheen voor het eerst aan de universiteiten in het Westen waar Nieuw Links, in samenwerking met Arabische studentenverenigingen, de Israëlische politiek onder vuur namen.

Wanneer op 10 november 1975 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 3379 aannam die was ingediend door de landen van de Arabische Liga [onder de landen die tegen deze resolutie stemden ook België en Nederland; Brabosh] en verklaarde dat “Zionisme een vorm van racisme en rassendiscriminatie is” [‘Zionism is a form of racism and racial discrimination’], breidde het anti-Zionisme zich snel uit in de sfeer van internationale niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) dat vrij meteen oversloeg naar de landen van de Derde Wereld. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen Arabieren en de Sovjet-Unie die het anti-Zionisme vergiftigden met wettigheid en officiële erkenning.

[Opmerking: Resolutie 3379 werd weliswaar zestien jaar later herroepen door Resolutie 46/86 van 16 december 1991: “The general assembly decides to revoke the determination contained in its resolution 3379 (XXX) of 10 November 1975”, maar het vergift had dan al zijn slopend werk verricht; Brabosh]

Lees verder “Sinds wanneer is het anti-Zionisme een internationale kwestie geworden? [Alex Grobman]”

Antisemitisme: Een verbod op besnijdenis is een verbod op het Jodendom [Geert ter Horst]

Het willen verbieden van de Joodse besnijdenis heeft als enige doel de Joodse identiteit uit te wissen met alle macht en middelen die van nut kunnen zijn om dat doel te bereiken: eerst de identiteit en dan de mensen. Precies dezelfde middelen uit dezelfde trukendoos tijdens de tweeduizend jaar Jodenvervolging.

Dat moslims ook besnijdenis kennen en toepassen en ook rituele slachtingen uitvoeren om religieuze redenen, heeft daar geen gram mee te maken. Iedereen weet dat moslims zich nooit aan eender welke regeling van bovenaf (opgelegd door niet-moslims) zullen, noch willen en noch mogen houden. Hun imams in Saoedi-Arabië geven zelfs instructies hoe al die Westerse geboden omzeild moeten worden.

Het ware doelwit achter al die maskerade is de Jood. Eerst zijn levenswijze demoniseren en criminaliseren, zijn wetten, gebruiken en rituele tradities uitbannen en wat blijft er dan nog over van de Jood en het Jodendom? Niets. Ik verdedig kortweg het recht om anders te zijn, net zoals ik dat voor mezelf ook opeis. Dit verbod heeft een vernietigend effect op de Joodse identiteit. Als we de Jodenhaters in die teneur laten voortborduren krijgen we straks weeral verhaaltjes voorgeschoteld in de stijl van dat Joden Christenbloed (en moslim) aftappen om Paasbrood van te bereiden.

En dit gezegd zijnde als niet-Joodse atheïst en pro-Israëlactivist kan Brabosh.com zich voluit scharen achter het volgende artikel van Geert ter Horst die stelt dat het verbod op Joodse besnijdenis een daad is van zuiver antisemitisme.

Een verbod op besnijdenis is een verbod op het Jodendom

door Geert ter Horst
bron: www.katholieknieuwsblad.nl

In zijn opiniebijdrage Ontmoedig Besnijden van Jongens in het Katholiek Nieuwsblad bepleit ethicus Gert van Dijk namens het KNMG een ontmoedigingsbeleid voor het besnijden van jongens. De belangrijkste argumenten die hij aanhaalt voor zijn positie zijn de stellingen dat de jongensbesnijdenis medisch schadelijk zou zijn en dat de beslissing om al dan niet te besnijden bij de persoon zelf zou moeten liggen, niet bij de ouders. Het lichaam van het kind zou gevrijwaard moeten blijven van onomkeerbare religieuze tekens. Het laatste zou betekenen dat de besnijdenis eventueel op volwassen leeftijd zou kunnen worden uitgevoerd, niet echter, zoals het Jodendom voorschrijft, op de achtste dag na de geboorte.

Het stuk van Van Dijk is voornamelijk een reactie op een eerder artikel van Rabbijn Lody van de Kamp tegen de stellingname van het KNMG. Van de Kamp’s artikel verscheen ook in het KN, onder de titel: Besnijdenis in ‘Historisch’ Perspectief. Ik wil hier op enkele aspecten van Van Dijks betoog en zijn verwoording van het KNMG standpunt ingaan die niet of minder expliciet door Van de Kamp werden behandeld. In de eerste plaats op het argument van de zogenaamde schadelijkheid. Dit argument is namelijk een merkwaardige zaak.

Lees verder “Antisemitisme: Een verbod op besnijdenis is een verbod op het Jodendom [Geert ter Horst]”

Christenen in Libanon, hoe lang nog? [Tom Struick van Bemmelen]

Christenen in Libanon, hoe lang nog?

door Tom Struick van Bemmelen
voorzitter van Likoed Nederland [likud.nl]
bron: www.katholieknieuwsblad.nl

De negatieve fascinatie van christenen als Dries van Agt voor Israël, speelt radicale moslims in de kaart.

Leo X, paus van 1513 tot 1521, noemde de Libanese katholieke maronitische Kerk ooit “een roos te midden van doornen, een onneembare, onbewogen rots in de zee”. Onbewogen en onverschrokken waren de katholieken van Libanon in die tijd zeker. Sinds het jaar 636, toen Libanon door de Arabieren werd veroverd en bezet, leefden zij net als de Joden vaak als tweederangs burgers tussen de moslims, maar zij lieten zich niet wegjagen.

Afname
En zij hebben zich ook na het pontificaat van Leo X niet laten wegjagen: anno 2012 wonen er nog zo’n 950.000 maronitische katholieken in Libanon. Echter, hoe lang nog? Want net als in de rest van het Midden-Oosten neemt het aantal christenen in Libanon in een alarmerend tempo af.

Sinds 1975, het jaar dat de Libanese burgeroorlog begon, heeft een derde van alle christenen Libanon verlaten, zo stelt priester Samil Khalil Samir s.j. van de Sint-Jozefuniversiteit in Beiroet. Was rond 1930 nog 50 procent van de Libanezen christelijk, nu nog maar zo’n 32 procent. Tegenwoordig wonen er zelfs meer Libanese christenen in Brazilië dan in Libanon zelf.

Lees verder “Christenen in Libanon, hoe lang nog? [Tom Struick van Bemmelen]”

Jaarlijkse Moslim Dag Parade in NY verliep niet zo vredevol: Jihadisten stelen de show [video]

NY Muslim Day Speech Lauds ‘Suicide Babies’ door Tzvi Ben Gedalyahu [Arutz-7] New York City, zondag 23 september 2012, op een steenworp van de plaats waar op 11 september 2001 door 19 Jihadisten van Al Qaeda de twee WTC torens in de as werden gelegd en bijna 3.000 mensen werden gedood, speelde zich de volgende scene af. Naar jaarlijkse traditie – en dat al sinds 1983 – werd een week geleden de 27ste New York Muslim Day Parade gehouden. Echter, al gauw bleek dat wat een ‘gematigde’ moslimdag zou worden, het hele ding voor hun neus weggekaapt was door radicale … Lees verder Jaarlijkse Moslim Dag Parade in NY verliep niet zo vredevol: Jihadisten stelen de show [video]

Hamasleider Mahmoud Al-Zahhar: Hoezo bezet? Door wie dan? Gaza is helemaal niet bezet! [Likoed.nl]

Teheran, Iran, 9 september 2012. Buza minister van Hamas, Mahmoud Al-Zahhar (l.) op bezoek bij president Mahmoud Ahmadinejad (r.) om de banden wat nauwer aan te trekken indien het tot een gewapend conflict met Israël zou komen. De terreurorganisatie Hamas is zoals bekend een ent van Al Qaeda en wordt bewapend en gesponsord door Iran. [bron] Hamas: Gaza is helemaal niet bezet door Likoed.nl [http://likud.nl] In een interview van 15 september 2012 met het Palestijnse nieuwsbureau Ma’an zegt Hamas leider Mahmoud Al-Zahhar enkele interessante dingen: “Gaza is vrij van bezetting. Contacten met de buitenwereld zijn eenvoudig; van over de hele … Lees verder Hamasleider Mahmoud Al-Zahhar: Hoezo bezet? Door wie dan? Gaza is helemaal niet bezet! [Likoed.nl]

Premier Netanjahoe en Canadees premier Stephen Harper eensgezind over Iran [video]

New York, 28 september 2012. De dag nadat Israël’s premier Benjamin Netanjahoe zijn toespraak hield in de V.N. en in het aanzicht van de wereld met een rode viltstift op een kartonnen bord een lijn trok hoe ver Iran staat met zijn ontwikkeling van atoomwapens, had hij in de rand van de VN een hartelijke ontmoeting met Stephen Harper, premier van Canada. Belangrijkste onderwerp was uiteraard Iran en de dreiging die van de Ayatollahs uitgaat, niet enkel jegens Israël maar tegenover de wereldvrede. Zoals bekend heeft Canada op 8 september j.l. de ambassade van Iran gesloten en alle Iraanse diplomaten … Lees verder Premier Netanjahoe en Canadees premier Stephen Harper eensgezind over Iran [video]

Steeds meer vragen rondom ware identiteit van maker satirisch islamfilmpje [Xander]

De profeet Mohammed zoals hij ten tonele wordt gevoerd in het satirisch islamfilmpje ‘Innocence of Muslims‘, aanleiding voor een zoveelste islamistische plunder- en slachtpartij onder eigen volk en het afbranden van ambassades en vermoorden van zovele onschuldigen…

Anti-islamfilm niet gemaakt door christen maar was false-flag operatie

Dader ontkent in het Arabisch christen te zijn

door Xander [xandernieuws.punt.nl]

De Westerse media hebben de verklaringen van Nakoula Basseley Nakoula, de inmiddels aangehouden maker van de anti-islamfilm ‘Innocence of Muslims’, dat hij een Koptische christen is klakkeloos overgenomen. Hier is echter nul komma nul bewijs voor. Integendeel, Nakoula blijkt juist nauwe banden te hebben met de Palestijnse terrorist Eiad Salameh, die al 30 jaar bekend is bij de FBI en Koptische christenen, Joden en Israël juist haat. Alles wijst er dan ook op dat de anti-islamfilm een islamistische ‘false-flag’ operatie was om de haat in de moslimwereld tegen het Westen, Israël en christenen verder aan te wakkeren.

Samenwerking met islamistische terrorist
Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat Nakoula van 2000 tot 2009 samenwerkte met Eiad Salameh bij het plegen van financiële fraude. Salameh is afkomstig uit Beit Sahour, Bethlehem, en staat al jaren in de Arabische gemeenschap bekend als iemand die op illegale wijze authentieke identiteitspapieren zoals paspoorten en daarnaast ook creditcards kan leveren aan personen die niet onder hun eigen naam willen opereren.

Niet bepaald toevallig blijkt niemand te kunnen bevestigen dat de naam van Nakoula inderdaad zijn echte naam is. Sterker nog, Nakoula is in het verleden onder verschillende andere namen door het leven gegaan, waaronder ook moslimnamen. Ten tijde van zijn arrestatie kon hij dus eenvoudig een ‘echt’ identiteitsbewijs overhandigen zonder dat hij ook daadwerkelijk de persoon is die op dat bewijs vermeld wordt.

Lees verder “Steeds meer vragen rondom ware identiteit van maker satirisch islamfilmpje [Xander]”

Voor wie er nog van wakker ligt (zou het?): Nieuw record in Syrië, 305 mensen vermoord op één dag

De reacties in de Arabische straten kunnen al eens verschillen naargelang het onderwerp. Links de reacties in de Arabische wereld op de tienduizenden Syrische moslims die tot op heden werden vermoord. Het plaatje rechts toont de reacties van diezelfde personen wanneer de een of andere Egyptische nitwit in de V.S. een satirisch islamfilmpje van 14 minuten op YouTube plaatst… Een ‘klein’ verschil maar, eh.. het zit ‘m allemaal tussen de oren… 😦 “Size doesn’t matter”… voor Israëlbashers. Het is intussen wel voor iedereen duidelijk dat Syrië niet Israël of Gaza is. Eén enkele door een Israëli gedode Gazaan of Palestijn … Lees verder Voor wie er nog van wakker ligt (zou het?): Nieuw record in Syrië, 305 mensen vermoord op één dag

Obama en Netanjahoe weer op dezelfde lijn inzake nucleair Iran? Nou ja, niet echt [Yitzhak Benhorin]

Videoclip: Fragment van de toespraak in de VN van president Barack Obama op 25 september 2012. De Amerikaanse president vertelt aan de Algemene Vergadering dat hij het dispuut over het atoomwapenprogramma wil beëindigen bij voorkeur via de diplomatieke weg maar dat de tijd die daarvoor nodig is beperkt is.

Obama, Netanyahu united against Iran nuclear drive

door Yitzhak Benhorin [Ynet]

President Barack Obama en premier Benjamin Netanyahu hebben gisteren, vrijdag 28 september, hun beider solidariteit bevestigd in hun gezamelijke inspanning om te verhinderen dat Iran atoomwapens kan verwerven. Dat meldde het Witte Huis gisteren, te midden van signalen die wijzen op een poging om de spanningen te verlichten over hun verschillen over hoe Teheran te confronteren.

Obama, die opteerde om premier Netanjahoe tijdens zijn bezoek aan de V.S. niet te ontmoeten, sprak telefonisch met de Israëlische leider, die zijn toespraak in de VN op donderdag gebruikte om de druk op Washington hoog te houden om een “rode lijn” te trekken voor Teheran.

Lees verder “Obama en Netanjahoe weer op dezelfde lijn inzake nucleair Iran? Nou ja, niet echt [Yitzhak Benhorin]”

Palestijnen willen FC Barcelona boycotten voor hun invitatie Gilad Shalit als eregast op voetbalmatch

Spaanse anti-Israël lobby produceert nieuwste kwakkel: “Gilad Shalit, werd niet gegijzeld maar krijgsgevangen genomen nadat hij vanaf een tank vuurde naar Gaza en Palestijnse burgers verwondde.” Gilad Shalit is de Israëlische soldaat die in 2006 door een Gazaans terreurcommando werd ontvoerd en 5 ½ jaar moest wegrotten in een gat in de grond ergens in Gaza. Hij werd uiteindelijk na lange moeizame onderhandelingen in oktober 2011 geruild voor 1.027 Palestijnse terroristen.

FC Barcelona slammed over Shalit invite

door Ronny Shaked en Yair Katan [Ynet]

Palestijnen ageren tegen voetbalclub FC Barcelona: De Catalaanse voetbalclub heeft beslist om de voormalige Israëlische gevangene Gilad Shalit uit te nodigen om eregast te zijn tijdens zijn Super Clasico voetbalmatch tegen Real Madrid op 7 oktober aanstaande en hem te vereren met een clubmedaille. De uitnodiging heeft voor controverse en protesten gezorgd onder verscheidene pro-Palestijnse [lees: anti-Israëlische] groepen.

Volgens een verklaring die werd uitgegeven door een gevangenen in Gaza “is de uitnodiging van Gilad Shalit een nieuwe dekmantel voor de Zionistische misdaden onder het voorwendsel van sporten. Hoe kan een waardige sportclub, die oproept tot cultuur en menselijkheid, een moordenaar en misdadiger zoals Gilad Shalit uitnodigen om hem te eren en te danken?”

De Palestijnse pers heeft de Arabische sport- en voetbalbonden opgeroepen om het besluit aan te klagen. De Palestijnen dreigen om FC Barcelona te boycotten als de Catalaanse club de uitnodiging niet intrekt.

Lees verder “Palestijnen willen FC Barcelona boycotten voor hun invitatie Gilad Shalit als eregast op voetbalmatch”

Hoe irrelevant zijn de Palestijnen? Heel erg veel [Jonathan S. Tobin]

Mahmoud Abbas in de VN op donderdag 27 september, jammerend over het gebrek aan aandacht voor de Palestijnse kwestie en de strijd van de Palestijnse Autoriteit voor de vernietiging van de Joodse staat Israël. “Eerst Israël vernietigen via diplomatieke tsunami, naast de permanente terreur en geweld, en dan pas over vrede onderhandelen op de puinhopen van de Jodenstaat,” nee Abbas, daar hebben wij helemaal geen interesse voor; de kwestie van een nucleair Iran en de Syrische burgeroorlog zijn meer dan ooit alle aandacht van de wereldopinie waard.

How Irrelevant Are the Palestinians? Very.

door Jonathan S. Tobin
bron: www.commentarymagazine.com

De sleutelzin in de Palestijnse toespraak van leider van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag j.l. vermeldde niet eens Israël. Hij had de Joodse leiders beloofd hij de Joodse rechten op het land zou erkennen die door Israëliërs en Palestijnen worden betwist.

Hij bewoog zich een weinig dichter bij dergelijke erkenning met zijn vermelding van de banden van de drie monotheïstische godsdiensten met het land en zei dat hij Israël niet wilde delegitimizeren hoewel veel van zijn toespraak duidelijk enkel zulk een doel beoogde.

Maar de belangrijkste zin was waarin hij klaagde over dat de Palestijnse kwestie “onderaan de globale agenda werd geplaatst”. Hij ging vervolgens verder met te beweren dat enkel en alleen de Palestijnse Autoriteit de enige wettige vertegenwoordiger van de Palestijnen was en dat er geen twee dergelijke organisaties konden zijn.

Lees verder “Hoe irrelevant zijn de Palestijnen? Heel erg veel [Jonathan S. Tobin]”

Met dergelijke onbetrouwbare vrienden zoals Barack Obama heb je geen vijanden meer nodig [video]

“Absolutely Uncertain“ door Een nieuwe, 18 minuten durende mini-documentaire volgt de reis van Irina, een 23-jarige progressieve Joodse New Yorkse mooie vrouw die in 2008 nog voor president Barack Obama stemde. Maar vandaag twijfelt zij hardop of dat wel zo’n goede keuze was… als het om Israël gaat. In de kortfilm komen exclusieve interviews voor met toonaangevende journalisten en politici in Israël (Bloomberg, London Times, Jerusalem Post, enz.) en nieuwsberichten (CNN, MSNBC, ABC, BBC, enz.). Daarnaast ook clips van langdurige aanhangers van de Democratische Partij zoals Harvard Professor Alan Dershowitz, voormalig burgemeester van New York Ed Koch, Senator Joseph Lieberman … Lees verder Met dergelijke onbetrouwbare vrienden zoals Barack Obama heb je geen vijanden meer nodig [video]