Egyptische sjeik: De dag zal komen dat de Moslim Broederschap de wereld domineert [video]

Soms kan het bijzonder moeilijk zijn om politici, staatsambtenaren of geestelijke leiders te laten zeggen wat ze in feite bedoelen. Ze laten nu eenmaal niet graag het achterste van hun tong zien. Eeuwig ontwijken van een rechtstreeks antwoord uit opportunisme en misleiding, je zou er soms je geduld bij inschieten. Net zoals de gemiddelde Israëlbasher die er als de kippen bij is om te beweren dat hij, ondanks zijn kritiek op Israël, “heel zeker geen antisemiet is”. Echter, na lang aandringen zal hij/zij je in één adem alle stereotiepe clichés en vooroordelen opsommen die er over Joden bestaan en al jaren de ronde doen. Blijf dus gerust aandringen, je wordt altijd voor je moeite ‘beloond’. <zucht> 😦

Hetzelfde gebeurde onlangs in een interview met de Egyptische geestelijke leider, sjeik Safwat Higazi, een adept van de Moslim Broederschap, die in Egypte te plak zwaait. Na wat zinloos geëmmer “wij willen vrede“, “Islam is vredelievend” en meer van die flauwe kul die geen kat ernstig neemt, blijkt dat naarmate het gesprek vordert, het allemaal niks anders is dan zand in de ogen strooien, vooral bedoeld voor naïeve Westerse nuttige idioten. Op het einde is de sjeik zelfs zo vriendelijk om er nog een schep bovenop te doen, zeggende over de Moslim Broederschap:  “Ja, de dag zal komen dat wij heersen over de wereld“. Ziezo, het floepte er uiteindelijk toch uit. Niet dat we dat al niet wisten, maar we horen het toch liever hardop zeggen.

Het interview met de sjeik werd uitgezonden op de Egyptische zender Al-Kahera Wal-Nas TV op 14 augustus 2012. Vertaald door Memri TV naar het Engels, en naar het Nederlands door Brabosh.com. Hieronder een uittreksel:

Interviewer: “In het tijdperk van de Moslim Broederschap – of het tijdperk van de Islamitische bewegingen – zullen er dan nieuwe frontlijnen worden geopend tegen Israël – met inbegrip van een Egyptisch front – met het doel om Jeruzalem de hoofdstad te maken van de “Verenigde Staten van de Arabieren?”

Safwat Higazi: “Het bevrijden van Palestina en het restaureren van de Verengde Staten van de Arabieren, hoeft niet noodzakelijk te gebeuren met wapens of door oorlog. Wij moslims, zijn niet oorlogszuchtig. Wij zoeken naar vrede. Wij willen krijgen wat ons rechtmatig toebehoort.”

Interviewer: “Hoe kan je verkrijgen ‘wat ons rechtmatig toebehoort’ van een land zoals Israël zonder oorlog?”

Safwat Higazi: “Ik heb niet gezegd dat ik zou nemen wat van mij is door vredevolle middelen. Ik heb gezegd dat dit mijn eerste keuze is. De eerste keuze van de moslims is vrede. Als het niet lukt op een vredevolle wijze, is er niets nog dat oorlog in de weg staat. Wij verwelkomen oorlog.”

Interviewer: “Hoe kan een voor vrede ijverende moslim zoals u, een fatwa afkondigen die zegt dat iedereen die op straat een Israëliër tegenkomt hem meteen moet doden?”

Safwat Higazi: “Als die Zionist tegen mij vecht, mijn land bezet en mensen doodt die mijn broeders zijn in land, religie en menselijkheid, dan wordt het oog om oog, tand om tand tegen om het even wie daar schuld aan heeft.”

Interviewer: “Wat is er dan met dat ‘ijveren voor vrede’ gebeurd?”

Safwat Higazi: “Wij hebben onze hand uitgestoken naar vrede maar ze werd afgewezen. Wat blijft er dan nog over voor ons om te doen?”

Interviewer: “Wanneer heeft u vrede aangeboden?”

Safwat Higazi: “Heeft Egypte dan geen vrede aangeboden in de afgelopen jaren?”

Interviewer: “Bent u voor of tegen de Camp David Akkoorden?”

Safwat Higazi: “Ik ben daar tegen.”

Interviewer: “Dan bent u toch tegen vrede?”

Safwat Higazi: “Helemaal niet. De vergelijking is helemaal verkeerd.”

Interviewer: “Zijn het dan niet de Camp David Akkoorden die vrede brachten?”

Safwat Higazi: “Die vergelijking is verkeerd…”

Interviewer: “Asjeblieft, antwoord gewoon mijn vraag. Zijn het dan niet de Camp David Akkoorden die vrede brachten naar Egypte?”

Safwat Higazi: “Absoluut niet. Het was de oorlog van 1973 die vrede bracht. Indien Egypte die oorlog niet had gewonnen, was er gene vrede geweest. Hoe komt het anders dat er vóór de oorlog van 1973 geen vrede was?”

Interviewer: “Hoe is daar dan vrede uit voortgekomen?”

Safwat Higazi: “Door de Egyptische overwinning in de oorlog.”

Interviewer: “Door, wat betekent?”

Safwat Higazi: “De vrede is gekomen door de oorlog van 1973. Met het oversteken van het Suez kanaal, staken we over naar de vrede. Indien we het kanaal niet waren overgestoken, zou er geen vrede zijn geweest.”

[…]

“Eén van de grondbeginselen van de Moslim Broederschap, die nooit kunnen herzien worden, is het Islamitische Kalifaat en de wereldheerschappij. Jawel. De dag zal komen dat wij de meesters van de wereld zullen zijn.

Commentaar van Elder of Ziyon op zijn blog: “Het lijkt alsof hij zegt dat die heimelijke aanval op Israël tijdens de Jom Kippoeroorlog van 1973, in feite een ‘vredesvoorstel’ was. En dat ‘Palestina’ geen onafhankelijke Islamitische staat is maar een deel vormt van het grotere ‘umma’ [“mijn land”]. Maar de laatste zin vat het hoe dan ook allemaal netjes samen.” [Orig.: “It sound like he is saying that the sneak attack on Israel during Yom Kippur, 1973 was a peace offer. And that “Palestine” is not an independent Islamic state but part of the larger ‘umma (“my country.”) But the last sentence pretty much sums it all up anyway.”]

Jom Kippoeroorlog, 6 oktober tot 25 oktober 1973. Op het plaatje: Israëlische tanks steken het Suezkanaal over en jaagt het verschrikte Egyptische leger voor zich uit. Het IDF stopte pas op nauwelijks 100 kilometer van de Egyptische hoofdstad Caïro en in het noorden op 40 kilomters van Damaskus, Syrië. De nederlaag van Egypte èn Syrië en vooral de “schande” was totaal. Israël veroverde de Sinaï op Egypte en consolideerde de Golan op Syrië die het reeds in 1967 had heroverd.

Onze dappere sjeik Safwat Higazi heeft het altijd over de “gewonnen oorlog van 1973”. Het klopt dat in de eerste fase van de verrassingsoorlog tegen Israël, het Egyptische leger erin slaagde het Suezkanaal over te steken. Maar de sjeik ‘vergeet’ graag het vervolg en de uitkomst van de aanvalsoorlog te vertellen. Israël drong snel het Egyptische leger achteruit, stak het Suezkanaal over en het scheelde geen haar of het IDF had Caïro veroverd. Enkel onder druk van de VN moest Israël van dat plan afzien. Israël veroverde de Egyptische Sinaï en zal die pas veel later teruggeven aan Egypte na de Vredesakkoorden van Camp David in 1979. Ondanks die flinke nederlaag, blijft Egypte dit tot op vandaag als een overwinning verkopen. Rare jongens die Arabieren… [bron]

2 gedachtes over “Egyptische sjeik: De dag zal komen dat de Moslim Broederschap de wereld domineert [video]

  1. Die man kent vast het liedje “dromen zijn bedrog” van Marco Borsato niet. Hoe vaker je naar dit soort figuren kijkt/luistert, hoe komischer het wordt. Erger is het dat ‘zogenaamd goed opgeleide Europeanen deze bagger napraten met hun palestina gezwets, vrede & andere onzin.

    Like

Reacties zijn gesloten.