De ontruiming van Gush Katif in Gaza in 2005 was een grote vergissing [Franklin ter Horst]


Augustus 2005, zeven jaar geleden verloor Israël zijn paradijs in Gush Katif, Gaza

Ontruiming Gaza 2005, een grote vergissing

door Franklin ter Horst [www.franklinterhorst.nl]

De hele wereld heeft kunnen zien hoe in augustus 2005, 8500 Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit hun Bijbelse erfdeel Gaza zijn verdreven, als onderdeel van een akkoord over de status van de Joodse dorpen (nederzettingen) in Samaria en Judea tussen Israël en de Verenigde Staten. Deze overeenkomst vormde de basis voor de terugtrekking uit Gaza. De voormalige Amerikaanse president George W. Bush stuurde zelfs zijn puppet Condoleeza Rice naar Israël om te controleren of de ontruiming wel geheel volgens plan verliep.

De ‘deportatie’ moest een positieve impuls geven aan de vredesinitiatieven zoals beschreven in de Roadmap maar daar is – zoals door velen ruim van tevoren voorspeldt – helemaal niets van terechtgekomen. Het was een gebaar van goede wil en de hoop op vrede, maar Israël kreeg daar alleen maar meer terreur en duizenden raketten voor terug. De “Prince of War” Barack Hoessein Obama heeft er voor gekozen het door Bush met Israël gesloten akkoord te negeren, en zelfs eenzijdig te herroepen en de definitie van “nederzettingen” uit te breiden naar wijken van Jeruzalem.

In een interview in de Arabische krant Al-Quds zei Marc Otte -de op 14.07.2003 tot bijzondere vertegenwoordiger van EuroBabel benoemde gazant voor het ‘vredesproces in het Midden-Oosten’-‘dat Israël na ontruiming van Gaza, ook werk moest gaan maken van terugtrekking uit Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem’. “Onze positie is duidelijk, het gaat in deze om bezette gebieden en ook de toekomst van Jeruzalem zal in de discussie moeten worden meegenomen” aldus Otte. Hij wees daarmee de uitspraken van Israël’s toemalige premier Sharon van de hand die zei dat Israël zich niet zal terugtrekken uit de grote Joodse gemeenschappen in Samaria en Judea, waaronder Ariel en Ma’aleh Adomin. “Dat is niet het standpunt van Brussel”aldus Otte. Volledig in lijn met de andere vertegenwoordigers van EuroBabel, sprak hij met geen woord over het ontmantelen van ‘Palestijnse’ terreurgroepen, noch over de uitspraken van verschillende terreurleiders dat ze de staat Israël volledig willen vernietigen. In juni 2003 verdedigde deze ‘meneer’ al eens de contacten van Brussel met vertegenwoordigers van de terreurbeweging Hamas, ondanks het feit dat deze organisatie op de Europese terreurlijst staat.

Het was voorspelbaar dat Gaza in een groot bandietennest zou veranderen en de terreur alleen maar zou toenemen. Uit een telefonisch onderzoek in 2005 bleek dat 48% van de Israëlisch achter de ontruiming stonden omdat men geloofde dat dit tot grotere veiligheid van de Israëlische bewoners in de nabijheid van Gaza zou leiden. De escalatie van raketaanvallen vanuit Gaza sinds de ontruiming was een complete verrassing voor de politieke leiders die ervan overtuigd waren en elke tegenstander trachtte te overtuigen dat deze ingeslagen weg recht naar de vrede zou leiden. Ook de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu stemde destijds vóór de ontruiming maar zei later niet nogmaals een dergelijke vergissing te zullen maken en geen nieuwe evacués meer te zullen accepteren. De Israëlische president Simon Perez zei in juli 2008: “Ik had niet verwacht dat na de ontruiming van Gaza, zij nog raketten op ons zouden afvuren.” Hoe naïef moet men zijn, want ieder nuchter denkend mens kon voorspellen dat de ontruiming door Hamas als een teken van zwakte zou worden gezien.

Uit een onderzoek in augustus 2009 zegt 68% van de Israëlische ondervragers zich ernstig vergist te hebben en zegt bovendien te walgen van de manier waarop de regering de evacués tot dusver heeft behandeld. Het merendeel bezit nog steeds geen permanent huis en woont in prefab woningen of caravillas terwijl ze in Gaza bloeiende bedrijven hadden waar ook nog eens tienduizenden Palestijnen een goed belegde boterham verdienden. Het vertrek uit Gaza heeft niet de beoogde vrede opgeleverd en de Joden die door hun eigen regering uit hun huizen zijn verdreven, zijn in de steek gelaten, ondanks alle mooie beloftes. Nog steeds is ongeveer 20% van hen werkloos.

De hele geschiedenis door hebben er Joden in Gaza gewoond. Bijbels en volkenrechtelijk gezien is Gaza van Israël en heeft het in het verleden nooit aan een staat toebehoord. Gaza heeft nooit aan een staat toebehoord. Egypte heeft in 1948 Gaza illegaal bezet tot 1967 toen het door Israël werd bevrijd. Voordat de eerste Joodse dorpen in Gaza werden gebouwd, is er nooit sprake geweest van een Palestijns/Arabische regering in Gaza, of ergens anders in de Bijbelse gebieden.

Misschien moest het afstaan van Gaza ook wel gebeuren, zodat de woorden van de profeet Sefanja 2:4-7 in vervulling konden gaan: “Want Gaza zal verlaten zijn en Askelon tot een woestenij worden… Wee u, bewoners van de zeekust, volk van de Keretieten! Het woord des Heren is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn… De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda….Volgens sommige Bijbeluitleggers is deze profetie al in vervulling gegaan onder farao Necho II van Egypte (609-594 v.Chr). Maar het einde van deze verzen spreekt net als Joël 3 over de tijd dat de Heer een keer in het lot van Juda brengt en van het overblijfsel van Juda, het Israël van de eindtijd.

Na de ontruiming gingen tienduizenden hysterische Palestijnen de straat op luidkeels schreeuwend dat hun god Allah groter is dan de God van Israël. De banieren en vlaggen waarmee ze feestvierend door de straten trokken, waren betaald uit fondsen die door de Verenigde Naties ter beschikking waren gesteld. De banieren droegen als tekst, ‘Gaza vandaag, de Westbank morgen’. Bumperstickers, eveneens betaald door de VN-kliek die in Gaza opereert, suggereerden dat Israël’s vertrek uit Gaza te danken was aan terreur. De meute ging vervolgens de ontruimde dorpen binnen om er te plunderen en synagogen in brand te steken. Zelfs de achter gebleven landbouwkassen die werk hadden kunnen bieden aan duizenden Palestijnen, werden door de plunderaars verwoest. De Palestijnse leiders noemden de ontruiming van Gaza een overwinning voor de jaren van onafgebroken verzet tegen de zionistische bezetters. ‘Het is tot stand gekomen door de opoffering van duizenden martelaren, waaronder tientallen zelfmoordenaars’ zo sprak schoolbusmoordenaar Mohammed Dahlan, één van de Fatah/PLO kopstukken

Rafael D.Frankel, correspondent van “The Christian Science Monitor” bracht op 12 augustus 2008 een bezoek aan het dorp Mawassi in Gaza wat destijds onderdeel uitmaakte van het Israëlische dorp Gush Katif. Volgens Frankel heeft de Palestijnse bevolking ter plaatse maar één grote wens, en dat is de terugkeer van de Joodse bevolking. De inwoners vertellen dat het leven heel wat beter was vóór 2005 toen de Joden er nog waren. Sinds die tijd is de economie van de daar levende Palestijnen volkomen stil komen te liggen. George W.Bush beloofde Fatah/PLO leider Abu Mazen de ontruiming van de Joodse dorpen in Gaza nauwlettend te zullen volgen. Hij stuurde Condoleeza Rice naar Israël om te controleren of de ontruiming wel geheel volgens plan verliep. In Mawassi leven een mix van etnische Palestijnen en Bedoeïenen. “Ik wil dat de Israëliërs terugkomen” zei Riyad al-Laham, een vader van acht kinderen die zonder werk zit, tegen Frankel. Hij werkte 20 jaar in de kassen van de Israëlisch en verdiende goed evenals de andere inwoners van Mawassi en de duizenden Palestijnen die werkzaam waren in de andere Joodse nederzettingen. Nu is er niets meer te doen. “Ons eigen stukje land is dor en onvruchtbaar geworden. Wij verlangen terug naar de tijd dat de Joden hier nog waren” aldus Laham. “Ik heb geen benzine meer voor mijn auto. Zelfs voor een ezel heb je geld nodig en dat heb ik niet”.

Alleen geraamten herinneren nog aan de honderden kassen van de Joodse bewoners. Mawassi had in de tijd van de Joodse aanwezigheid geen gebrek aan voedsel, nu zijn de bewoners totaal afhankelijk van voedselhulp van de Verenigde Naties. In het Bedoeïenen deel van het dorp zit Salem al-Bahabsa met vijf van zijn 24 kleinkinderen en verteld dat iedereen zonder werk zit en volledig afhankelijk is van hulp. “De Israëlisch voelden zich verantwoordelijk voor ons” verteld Laham. Nu vraagt niemand, noch Hamas, noch Fatah of wij iets nodig hebben. “Wij zijn bedelaars geworden”. Toen de Joden hier nog waren hadden wij werk, nu zit iedereen de hele dag met zijn armen over elkaar.”

Verschillende woordvoerders van onder meer Hamas en de Islamitische Jihad melden dat ook na het verdwijnen van de Joden uit Gaza, zij zouden doorgaan met de gewapende terreur. Volgens Marwan Barghouti die in Israël is veroordeeld tot vijf keer levenslang plus twee keer twintig jaar wegens moord op onschuldige Israëlische burgers, lidmaatschap van een terreurbeweging en samenzwering, is de Israëlische aftocht uit Gaza het gevolg van de Palestijnse opstand en dat deze beslist niet zal ophouden. Hamas leider Mahmoed al-Zahar zei dat er in de toekomst een nieuwe kaart van de regio getekend zal worden waarop Palestina zich zal uitstrekken ‘van de zee ( de Middellandse zee) tot aan de rivier de Jordaan en van Libanon tot aan Egypte.’ PA/PLO leider Abu Mazen -door de westerse leiders een “hervormer”en een “gematigd” man genoemd – sprong tijdens een bezoek aan Gaza begin september 2005, op een auto en schreeuwde ‘en nu is de ‘Westbank’ aan de beurt’ aangemoedigd door een uitzinnige menigte, anti-Israël leuzen schreeuwend en Israëlische vlaggen verbrandend.

In de andere gebieden die onder bestuur staan van het Fatah/PLO bewind, heerst de vrees dat daar hetzelfde zal gebeuren als in Gaza wanneer Israël opnieuw onder druk van de wereld mocht besluiten Samaria en Judea te ontruimen. De duizenden Palestijnen die nu nog werk vinden in de Joodse nederzettingen in deze gebieden, zijn allemaal bang dat ze hun baan zullen kwijtraken. Dat lang niet alle Palestijnen Israël haten is niet of nauwelijks in het nieuws terug te vinden. Een verbazingwekkend groot aantal van hen heeft geen enkel probleem met Israël en koestert zelfs sympathie voor de Joodse staat. De 33 jarige Palestijn Isham vader van vijf dochters woont in Abadiya, een Arabisch dorp tussen Bethlehem en het Mar Saba-klooster in de woestijn van Judea. Hij vertelde aan Israel Today dat hij net als vele andere Palestijnen, iedere morgen naar zijn werk gaat in de Joodse nederzettingen. ‘Hier verdienen we geld voor ons dagelijks levensonderhoud. Ik heb er geen problemen mee om in een nederzetting te werken en duizenden Palestijnen denken er net zo over als ik’.

Voor de Palestijnen die hier hun werk vinden, zijn de Joodse nederzettingen eerder een zegen dan een vloek. ‘De Westbank (Samaria en Judea) mag in geen geval in Palestijnse handen vallen’ meent de 23 jarige Palestijn Tareq Mohammed uit Bethlehem. ‘Het Palestijns bestuur zal alles kapot maken, dat mag inmiddels toch wel duidelijk zijn. Ik heb geen reden om de Joden te haten. Ik heb veel Joodse vrienden in Ma’ale Adumim en in andere Joodse nederzettingen. De Joden zorgen voor onze levensonderhoud. In de Palestijnse steden en dorpen verdien ik per dag niet meer dan twintig shekel 3.60 euro. Bij mijn Joodse werkgevers kom ik op 150 shekel, 27 euro. Volgens Mohammed zal een evacuatie van de nederzettingen velen van hen ruïneren! Momenteel telt Judea en Samaria 130 Joodse nederzettingen waar zo’n 270.000 Israëli’s wonen. De gedachte dat de bouw van nederzettingen stopgezet wordt of dat de Joden ook hier gedeporteerd zullen worden, net als in Gaza, beangstigt Isham en Mohammed.

(*) De Palestijnse Nisreen Abdel Nabi uit Beit Hanina in het oostelijk deel van Jeruzalem, schreef in augustus 2009 een brief aan Israëls minister van Buitenlandse zaken Avigdor Liebermann, dat in besloten kring veel Palestijnen in Judea en Samaria positief over Israël spreken.In een gesprek met Israel Today noemt Nisreen de PA/PLO leider Abu Mazen (Mahmoud Abbas) en zijn regering dieven en leugenaars. ‘Ik zie geen verschil tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Ga maar eens naar de Palestijnse dorpen en praat met de mensen daar. Dan zul je vanzelf ontdekken wat zij van Abu Mazen en zijn kliek vinden. Het volk haat zijn regering.’ Wij storen ons niet aan Joodse nederzettingen en pioniers. Integendeel, wij kunnen met de meesten van hen heel goed overweg. Bovendien verdienen veel Palestijnen hun inkomen in deze nederzettingen. Een bouwstop in de nederzettingen zal daarom ook de Palestijnen treffen. Geloof me, veel Palestijnen in Samaria en Judea verlangen terug naar het Israëlische bestuur. Dat ging veel respectvoller met ons om dan de Palestijnse politie.

Niet de Israëlische agenten en soldaten van destijds, maar de Palestijnse politie van nu zijn een verschrikking. Nisreen: De haat propaganda tegen Israël en tegen de Joden begint op de Palestijnse scholen in Oost-Jeruzalem en op de Westbank. Dat is een ernstig probleem. In het bijzonder op de scholen in Oost-Jeruzalem die voor een deel zelfs door het Israëlische Ministerie van Onderwijs worden gefinancierd. Palestijnse kinderen worden overspoeld met haat tegen hun Joodse buren. Palestijnen veranderen pas van houding tegenover Joden en Israëli’s als ze hen persoonlijk kennen. Dan merken ze dat het geen duivels zijn.Uit een studie van de Kennedy School of Government van de universiteit Harvard uit 2008 bleek dat 77 procent van de Israëlische Arabieren nergens anders zou willen wonen. Het negatieve beeld dat het voor Arabieren verschrikkelijk zou zijn om onder Joodse overheersing te leven, wordt met deze onderzoeken weerlegd. Er is een Bijbels gebod waar veel Israëlische Joden zich aan houden: ‘Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten..’)Levitucus 19:33). (*)Bron: Israel Today, Oktober 2009.

Een gedachte over “De ontruiming van Gush Katif in Gaza in 2005 was een grote vergissing [Franklin ter Horst]

 1. De hele “Palestina Saga’ is een totaal uit de hand gelopen hysterie, waar enkelen zoals Arafat, Abbas en zijn familie & intieme vrienden & trouwe volgelingen + de rest van het leiderschap van PA & Hamas, UNWRA & andere ‘hulporganisaties steenrijk van zijn geworden. De ‘exploiteurs v.d. Gaza tunnels zijn de nieuwe millionairs v.h. MO.

  Het Westen negeert bewust dit fenomeen. Voor hen telt alleen goedkope olie & hun ‘nieuwe medeburgers niet te schofferen. Dat daar Joden opnieuw voor ‘aan het gas kunnen is geen enkel probleem. Tenslotte is dit eerder gebeurt en de wereld draait gewoon door.

  Kijk gewoon naar de voetbalvelden waar, door ‘opvoeding v.d. Europese media & het ‘stilzwijgen der regeringen bij uitingen van Jodenhaat, bewust een generatie van nieuwe Jodenmoordenaars wordt gekweekt.

  Naar de mening van de Arabische ‘gewone man’ in Judea/Samaria wordt niet gevraagd. Hij zou hiermee die $$$ geldkraan wel eens dicht kunnen draaen en dat is nu precies het laatste wat deze ‘palestijnse machtswellustelingen & hun jodenhatende NGO’s (gesteund door Westerse regeringen & belanghebbenden) willen.

  Dus….andere mening = kogel door het hoofd. Dit houdt de boel rustig & draaiende.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.