De Joodse nederzettingen en vrede met Arabieren: Aanmoedigingen en obstakels [Raphael Israeli]


Plaatje boven: de Joodse nederzetting Morag, één van de 21 Joodse nederzettingen van het Gush Katif Blok in Gaza, maart 2004

Plaatje onder: diezelfde nederzetting Morag nà de disengagement [lees: verwoesting] en de ontruiming van de Joodse nederzettingen in de Gazastrook in augustus 2005

Hier ging het ‘slechts’ om 8.500 Joodse bewoners en hun huizen, straten en eigendommen. Kunt u zich voorstellen wanneer Israël zich zou terugtrekken uit de zgn. ‘bezette gebieden’ op de Westbank, Golan en ‘Oost’-Jeruzalem, om aldus tegemoet te komen aan de eisen van het Kwartet (VS, EU, VN en Rusland), welke woestenij er zou ontstaan wanneer ca. 700.000 Israëliërs [bron] al hun hebben en houden zouden moeten achterlaten? Alles platgebulldozerd en verwoest? Duizenden woningen, straten, parken en pleinen, scholen, synagogen, landerijen platgelegd? Probeert u zich dàt maar eens even voor te stellen…. Armageddon zou verbleken bij wat Israël zou overkomen.


Introductie door Brabosh.com, 30 augustus 2009

Volgens het Midden-Oosten Kwartet (de VS, de VN, de EU en Rusland) blokkeert de Israëlische nederzettingspolitiek op de Westelijke Jordaanoever en op de Golanhoogte de vrede in het Midden-Oosten. Maar draait het wel ècht om de nederzettingen of zit er meer achter? In Samaria en Judea wonen thans bijna een half miljoen Israëliërs waarvan de helft in Oost-Jeruzalem. De meeste van hen wonen daar al enkele generaties nadat de Arabische landen in 1967 Israël binnenvielen voor een zoveelste episode in de vernietiging van de Israëlische staat en die oorlog als na zes dagen verloren, vandaar dat die oorlog ook wel de Zesdaagse Oorlog wordt genoemd. Vanaf 1967 begon veel Joden terug te keren naar de gebieden op de Westelijke Jordaanoever vanwaar ze tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-49 werden verdreven. Voor velen was het dan ook een echt ‘thuiskomen’.

Lees verder “De Joodse nederzettingen en vrede met Arabieren: Aanmoedigingen en obstakels [Raphael Israeli]”

Simon Wiesenthal Centrum: Over terreur en antisemitisme op het Internet [Manfred Gerstenfeld]

Rabbijn Abraham Cooper is Associate Dean van het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles

Terror and Anti-Semitism on the Internet

Interview en tekst: Manfred Gerstenfeld [Arutz-7]
Vert. Vederso/E.J. Bron [ejbron.wordpress.com]

Interview van Dr. Manfred Gerstenfeld met rabbijn Abraham Cooper van het Los Angeles Simon Wiesenthal Center:

“We monitoren momenteel meer dan 15.000 haat- en terreurgerelateerde sites. Het sociaal netwerken maakt echter het aantal irrelevant wanneer één enkele posting een onnoemelijk aantal mensen en daarbuiten kan bereiken.”

“De explosieve stijging van het gebruik van internet in de huidige eeuw heeft geleid tot een nieuwe manier van overdracht van een breed scala aan klassieke antisemitische beelden en boodschappen. Terroristische, racistische, onverdraagzame en antisemitische websites zijn in grote aantallen opgekomen en zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Traditionele haatgroepen zoals neonazi’s, de Ku Klux Klan en skinheads, breiden uit op het internet. Heel andere activistische groepen hebben coalities opgebouwd in de naam van de anti-globalisering, anti-Amerikanisme en het aanvallen van Israël.”

Lees verder “Simon Wiesenthal Centrum: Over terreur en antisemitisme op het Internet [Manfred Gerstenfeld]”

De ontruiming van Gush Katif in Gaza in 2005 was een grote vergissing [Franklin ter Horst]


Augustus 2005, zeven jaar geleden verloor Israël zijn paradijs in Gush Katif, Gaza

Ontruiming Gaza 2005, een grote vergissing

door Franklin ter Horst [www.franklinterhorst.nl]

De hele wereld heeft kunnen zien hoe in augustus 2005, 8500 Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit hun Bijbelse erfdeel Gaza zijn verdreven, als onderdeel van een akkoord over de status van de Joodse dorpen (nederzettingen) in Samaria en Judea tussen Israël en de Verenigde Staten. Deze overeenkomst vormde de basis voor de terugtrekking uit Gaza. De voormalige Amerikaanse president George W. Bush stuurde zelfs zijn puppet Condoleeza Rice naar Israël om te controleren of de ontruiming wel geheel volgens plan verliep.

De ‘deportatie’ moest een positieve impuls geven aan de vredesinitiatieven zoals beschreven in de Roadmap maar daar is – zoals door velen ruim van tevoren voorspeldt – helemaal niets van terechtgekomen. Het was een gebaar van goede wil en de hoop op vrede, maar Israël kreeg daar alleen maar meer terreur en duizenden raketten voor terug. De “Prince of War” Barack Hoessein Obama heeft er voor gekozen het door Bush met Israël gesloten akkoord te negeren, en zelfs eenzijdig te herroepen en de definitie van “nederzettingen” uit te breiden naar wijken van Jeruzalem.

Lees verder “De ontruiming van Gush Katif in Gaza in 2005 was een grote vergissing [Franklin ter Horst]”