Europese Israëlboycot Unie schenkt het Niemandsland binnen de Groene Lijn weg aan de Palestijnen

De kwestie van het niemandsland die bestond van 1948 tot 1967

Op deze hierboven getoonde kaart van 30 november 1948, zijn twee met de losse hand getekende lijnen te zien: een rode lijn die de Jordaanse positie voorstelt en een groene lijn (letterlijk “de Groene Lijn”) die de Israëlische positie voorstelt. Het gebied tussen die rode en groene lijn werd het ‘No-Mansland’ (niemandsland) genoemd. Het zal 19 jaar lang onbewoond blijven en alles wat er zich op bevond verging en/of verkrotte. Die situatie bestond vanaf 1948 tot Israël in juni 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog het gebied heroverde op de Arabieren en Israël ook het ‘niemandsland’ in cultuur bracht en bebouwde.

Echter, alles wat Israël in het ‘niemandsland‘ heeft gebouwd, inclusief huizen en handelszaken van Bedoeïenen en Arabieren, staat voortaan op de Zwarte Lijst van de Europese Unie van te boycotten Israëlische producten afkomstig uit de zogeheten ‘bezette’ gebieden’ (Occupied Territories). Tot op heden gold die economische boycot enkel de Golan, de Westbank Judea & Samaria en delen van Oost-Jeruzalem, maw alles wat dus buiten de Groene Lijn lag.

Echter, met de nieuwe EU boycot worden deze ‘bezette’ gebieden uitgebreid met het zgn ‘niemandsland’ dat binnen die Groene Lijn ligt. Maw: de Europese Unie voegt het ‘niemandsland’ zonder het minste overleg met Israël, met één pennestreek bij de Westbank, waar volgens de EU en de rest van het Midden-Oosten Kwartet een onafhankelijk ‘Palestina’ moet en zal opgericht worden, met of zonder de instemming van Israël en met of zonder vredesakkoord met de Pal-Arabieren. Overigens wordt ook Gaza nog altijd door de EU en Co beschouwd als ‘bezet’ gebied, ook al bevindt er zich sinds 2005 geen enkele Jood of Israëliër meer.

Maar dat afbakenen van die ‘bezette’ gebieden dat door de EU wordt vertaald in Zipcodes heeft soms compleet absurde consequenties. Lees hieronder het artikel van Judge Dan en verbaas u met mij over de wonderlijke (lees: monsterlijke) hersenkronkels van de bureaucratische machinerie binnen de Europese Unie die schaamteloos landdiefstal pleegt ten nadele van de Joodse staat, of dat althans in theorie en op papier toch probeert te doen.

Modi’in, 71724, Occupied Palestine

door Judge Dan [www.israellycool.com]

De Taxations and Customs Union van de Europese Unie heeft zonet een bijgewerkte lijst gepubliceerd met ZIP codes in Israël en hun equivalente buurten of districten, die voortaan door de EU worden beschouwd als ‘bezette’ gebieden en die aldus niet in aanmerking kunnen komen voor een voordelige behandeling via het preferentieel tarief. Waar die voordien en tot op heden enkel gold voor de Golan, Judea, Samaria en delen van Jeruzalem, bevat deze nieuwe lijst thans ook  buurten en districten in het ‘niemandsland’ dat bestond tussen Israël en Jordanië tussen 1949 en 1967.

Wanneer u de kaart (hierboven afgebeeld) bekijkt, zal u zien dat er slechts twee goed waarneembare gebieden zijn waar dergelijk buffergebied bestond: Jeruzalem en de noordelijke gelegen Jeruzalem corridor. Dat gebied werd door Moshe Dayan en Abdullah el-Tell op de kaart getekend op 30 november 1948, volgend op de staakt-het-vuren besprekingen tussen beide betrokken partijen. Twee lijnen werden op die dag getekend: een rode lijn die de Jordaanse positie markeerde en een groene lijn (letterlijk de ‘Groene Lijn’) die de Israëlische positie markeerde. Het gebied tussen die twee lijnen is dat bewuste Niemandsland.

Dus waarom is zo’n oude verkruimelde kaart opeens zo belangrijk geworden voor de Europese Unie? Wel ja, de EU heeft besloten dat dit ‘niemandsland’ – dat duidelijk binnen de Groene Lijn ligt – voortaan illegaal wordt ‘bezet’ door Israël, daaruit voortvloeiend dat al die plaatsen, straten, pleinen en districten opeens als illegale ‘nederzettingen‘ worden aangeduid:

“Dergelijke behandeling leidt ertoe dat voortaan producten zullen worden geweigerd waarvan bewezen wordt dat de productie ervan plaatsvond binnen de gebieden die onder het Israëlische bestuur werden gebracht sinds juni 1967.”

Die brutaliteit tart elke verbeelding.

Maar de dwaasheid houdt daar niet op. De lijst van ZIP codes maakt in feite een lijst op van alle ZIP codes van alle plaatsen en districten in die gebieden, of ze nu Joods, Druzisch of Alawitisch zijn (in het geval van de Golan), of gemengd (zoals in Neve Shalom). Drie van de ZIP codes knallen er onmiddellijk bovenuit: die van de Israëlische stad Modi’in-Maccabim-Reut. Die stad is een fusie tussen drie vroegere gemeenschappen. Maccabim en Reut, die eind jaren 1980 werden gesticht en de stad Modi’in, die midden jaren 1990 tot op vandaag werd gebouwd. De voornaamste aantrekkingskracht van Modi’in-Maccabim-Reut, is zijn ideale locatie, halverwege tussen Tel Aviv en Jeruzalem, compleet met een treinstation, wegen, open gebieden, bossen en een niet-onaanzienlijk archeologisch erfgoed. Wat de Europese Unie thans dwarsligt is dat Maccabim gebouwd werd in het zogeheten niemandsland en dat zijn ook een stuk of twee huizen in Reut en een ringweg in Modi’in.

Wanneer u dat bekijkt op de volgende kaart, wordt het allemaal wat duidelijker (klik op het kaartje voor een groter beeld):

Klik op het plaatje voor een groter beeld [1366 x 668 pixels]

Bij het kaartje hierboven: De gele lijn bakent Reut af, de oranje lijn Maccabim, terwijl de rest de stad Modi’in omslaat. U kunt ook de twee dunnere rode lijnen zien (links de wapenbestandslijn van 1949 en rechts de Groene Lijn, hier rood) met daar tussenin het als niemandsland aangeduide gebied waar het oranje omlijnde Modi’in zich bevindt. Ook te zien is het Veiligheidshekken parallel aan de rode dunne lijn rechts, die de notie versterkt dat ook de Arabieren de oostelijke lijn zien als de Groene Lijn, in tegenstelling tot de EU die thans de westelijke rode lijn lijkt te beschouwen als de Israëlische grens.

De EU publiceerde drie ZIP codes voor Modi’in-Maccabim-Reut: 71724, 71728 en 71799. Het laatste nummer omvat al de groene straten van Maccabim-Reut. Merk op dat het slechts straten met woonhuizen omvat en geen handelszaken of commerciële gebouwen. Dat is de enige keer dat de EU zinnig klinkt.

71728 omslaat enkel de twee blauwe straten en slechts die delen met aangrenzende woonhuizen. De twee straten zijn de Begin Avenue en Koningin Estherstraat. Dus, waarom zou deze ZIP een ‘nederzetting’ zijn? Ik denk dat ik daar een verklaring voor heb. In de wereld van kaarten en plannen, neemt GIS het voortouw in het handwerk en nauwkeurig onderzoek. Wat zou kunnen zijn voorgekomen is dat één of andere werknemer van lager niveau het niemandsland wegsneed ter hoogte van de Begin Avenue, het oostelijke deel daarvan omcirkelt Reut van het zuiden en bij het niemandsland. En omdat die hele straat ZIP code 71728 is, was het daar inbegrepen.

71724 omslaat de rode straten. Ook hier zijn enkel de straten inbegrepen waar de huisingangen op uitgeven, maar geen enkele van die straten, noch huizen, noch lucht en om het even wat, snijdt om het even welk betwist deel van om het even welke kaart. Integendeel zelfs, diegene die deze ZIP code heeft omschreven als ‘nederzetting’ is de commissie van de EU, die verantwoordelijk is tot het bepalen van en het regelen van belasting en douane, in dit geval, voor de Israëlische exporteurs naar de landen van de EU. Elk van deze drie streken zijn woonwijken en hen daarom uitsluit van de preferentiële tarieven, zou net hetzelfde betekenen als het heffen van een uitvoertaks op Israëlische ruwe petroleum… die het niet eens bezit.

Het maakt slechts een ander deel uit van de delegitimisering door de EU van Israël en achter die lamentabele bureaucratie ligt het morele faillissement van de EU. Ik heb zulke plaatselijke vrijstellingen nooit gezien in bv. Marokko of Egypte, die normale handelsakkoorden onderhouden met betrekking tot de EU, ondanks het feit dat beiden al erg lang bestaande territoriale geschillen hebben. Het lijkt er altijd weer op dat Israël het enige land is dat wordt uitgerangeerd.

Update: Het lijkt erop dat ik met mijn gevoel voor knip-en-plakwerk helemaal juist zat. Ik ben door de ZIP codes van Jeruzalem gegaan en zij omvatten al de straten in “West” Jeruzalem die de westelijke lijn kruisen. Deze straten omvatten: Karlibach (93386), Kaspi (93554), Ein-Gedi (93383) en nog meerdere. Onnodig te zeggen dat al deze buurten die op deze lijst voorkomen, in “Oost-” Jeruzalem liggen, Joodse of Arabische, de oude stad inbegrepen.

Maar de 1ste Prijs prijs voor de stomste opname op deze Zwarte Lijst gaat naar ZIP code 93471, die slechts één enkele straat omvat, de 50 meter lange Tsidkiyahustraat met amper 5 woonhuizen in het totaal. Een ‘nederzetting’ binnen Jeruzalem.

Het antwoord van Brabosh.com aan de Europese Unie, voorgezeten door de Belg Herman Van Rompuy?

De middelvinger van Madonna!
F***ck the EU!

Een gedachte over “Europese Israëlboycot Unie schenkt het Niemandsland binnen de Groene Lijn weg aan de Palestijnen

  1. De Britten hebben op eigen houtje het grootste deel van het oorspronkelijke Israel aan de Arabieren geschonken = Trans-Jordanie, de EU wil nu hetzelfde kunstje herhalen.

    Sinds wanneer bepalen een stel, door niemand verkozen Brusselse functionarissen en totale analfabeten met de geschiedenis van dit gedeelte van de wereld, waar een grens komt te liggen?

    Laten ze zich bezich houden met de grenzen van Kashmir of andere ‘betwiste gebieden (allemaal slachtoffers van het Europese colonialisme).

    Wat is het synoniem van chotzpeh? Europeanen die zich OPNIEUW bezig houden met andermans grenzen!

    Like

Reacties zijn gesloten.