Het nieuwe boek van Geert Wilders ‘Marked for Death’: een eerste indruk van Hans Jansen

Het nieuwe boek van Geert Wilders: een eerste indruk

“Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me”

door prof. Hans Jansen [www.osl-stavast.nl]

De theorie van de islam roept de moslims er toe op het Westen te plunderen en te misbruiken. Westerse overheden zouden hun onderdanen daar tegen moeten beschermen, maar kunnen niet geloven dat de theorie van de islam luidt zoals hij luidt. Dat er ook wel moslims zijn die te fatsoenlijk zijn om de bevelen van de islam te gehoorzamen, en die niet van zins zijn zich inderdaad als vijand van het Westen te gaan gedragen, draagt bij aan de instandhouding van dat westerse ongeloof.

Ook zijn er moslims die liegen over de inhoud van de islam: oorlog is immers bedrog, zoals een bekende uitspraak luidt van Mohammed (570-632), de al dan niet mythologische stichter van de beweging die wij nu als ‘de islam’ kennen. De islam leert dat Mohammed de ‘woordvoerder’, Grieks: profeet, van God geweest is. Daarom moeten we Mohammed gehoorzamen zoals we God moeten gehoorzamen. Dat soort gehoorzaamheid, daar zit niemand op te wachten. Het is funest voor het vermogen tot zelfstandig denken en handelen.

Alles wat met de islam te maken heeft, is van het grootste belang voor de maatschappij want het aantal moslims in Europa en Amerika neemt toe, hoofdzakelijk door migratie. En de islam wil Europa en Amerika op de schop nemen. Maar willen wij wel op de schop genomen worden? En dat dan door de moslims?

Lees verder “Het nieuwe boek van Geert Wilders ‘Marked for Death’: een eerste indruk van Hans Jansen”

Europese Israëlboycot Unie schenkt het Niemandsland binnen de Groene Lijn weg aan de Palestijnen

De kwestie van het niemandsland die bestond van 1948 tot 1967

Op deze hierboven getoonde kaart van 30 november 1948, zijn twee met de losse hand getekende lijnen te zien: een rode lijn die de Jordaanse positie voorstelt en een groene lijn (letterlijk “de Groene Lijn”) die de Israëlische positie voorstelt. Het gebied tussen die rode en groene lijn werd het ‘No-Mansland’ (niemandsland) genoemd. Het zal 19 jaar lang onbewoond blijven en alles wat er zich op bevond verging en/of verkrotte. Die situatie bestond vanaf 1948 tot Israël in juni 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog het gebied heroverde op de Arabieren en Israël ook het ‘niemandsland’ in cultuur bracht en bebouwde.

Echter, alles wat Israël in het ‘niemandsland‘ heeft gebouwd, inclusief huizen en handelszaken van Bedoeïenen en Arabieren, staat voortaan op de Zwarte Lijst van de Europese Unie van te boycotten Israëlische producten afkomstig uit de zogeheten ‘bezette’ gebieden’ (Occupied Territories). Tot op heden gold die economische boycot enkel de Golan, de Westbank Judea & Samaria en delen van Oost-Jeruzalem, maw alles wat dus buiten de Groene Lijn lag.

Echter, met de nieuwe EU boycot worden deze ‘bezette’ gebieden uitgebreid met het zgn ‘niemandsland’ dat binnen die Groene Lijn ligt. Maw: de Europese Unie voegt het ‘niemandsland’ zonder het minste overleg met Israël, met één pennestreek bij de Westbank, waar volgens de EU en de rest van het Midden-Oosten Kwartet een onafhankelijk ‘Palestina’ moet en zal opgericht worden, met of zonder de instemming van Israël en met of zonder vredesakkoord met de Pal-Arabieren. Overigens wordt ook Gaza nog altijd door de EU en Co beschouwd als ‘bezet’ gebied, ook al bevindt er zich sinds 2005 geen enkele Jood of Israëliër meer.

Maar dat afbakenen van die ‘bezette’ gebieden dat door de EU wordt vertaald in Zipcodes heeft soms compleet absurde consequenties. Lees hieronder het artikel van Judge Dan en verbaas u met mij over de wonderlijke (lees: monsterlijke) hersenkronkels van de bureaucratische machinerie binnen de Europese Unie die schaamteloos landdiefstal pleegt ten nadele van de Joodse staat, of dat althans in theorie en op papier toch probeert te doen.

Lees verder “Europese Israëlboycot Unie schenkt het Niemandsland binnen de Groene Lijn weg aan de Palestijnen”

Antwerpen herdacht eerste razzia op Joodse bevolking waaraan Antwerpse politie meewerkte

Antwerpen, 15 augustus 2012. De tekst van de gedenkplaat werd al goedgekeurd, echter ‘Monumentenzorg’ moet zich nog uitspreken over waar die gedenkplaat mag opgehangen worden in het historisch Antwerps stadhuis. Afwachten maar of dat allemaal wel goedkomt. Met de kwestie van de Stolpersteinen nog in het achterhoofd is dat beslist geen sinecure.

Zoals bekend kantten de leiders van de Antwerpse Joodse gemeenschap zich onlangs als enige Joodse gemeenschap in België en Europa tegen de plaatsing van Struikelstenen (Stolpersteine ter herdenking van de Holocaust) in de Antwerpse straten en pleinen. De ‘Antwerpse Ziekte‘ had weer eens toegeslagen. Dat deze weigering bij alle andere Joodse gemeenschappen in België, Nederland en de Diaspora in het algemeen, op ongeloof en verontwaardiging werd onthaald, zal de Antwerpse Joden worst wezen.

Antwerpen: de herdenking op 15 augustus 2012

bron: http://aff.skynetblogs.be/

Zoals hier (op Brabosh.com) en elders (Gazet van Antwerpen en De Standaard) aangekondigd werd gisteren op het Antwerps stadhuis de trieste verjaardag herdacht van de eerste razzia bij de joodse bevolking in Antwerpen waar de Antwerpse politie volop haar medewerking aan verleende.

Burgemeester Patrick Janssen en Regine Beer

Historicus Lieven Saerens bracht niet alleen de razzia van 15 augustus 1942 in herinnering, ook de razzia van 27 augustus 1942 (die deels mislukte omdat Antwerpse politieagenten sommige joodse burgers verwittigden in ruil voor “geschenken”) en de razzia van 28 augustus 1942 (toen de Antwerpse politie meer dan het door de Duitsers opgelegde streefcijfer van 1.000 aangehouden joden behaalde).

Julien Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie, riep in een begeesterende toespraak op om dergelijke gebeurtenissen te blijven herdenken “zelfs tegen beter weten in (over het effect, nvdr.), want niet doen kan nooit een morele optie zijn”. Klener wees er ook op dat het nazisme niet alleen mogelijk was door de medewerking van sadisten en jodenhaters, maar ook door de medewerking van “keurige ambtenaren, salonintellectuelen…, en onder invloed van de media, want haat lijkt besmettelijker dan de liefde”.

Lees verder “Antwerpen herdacht eerste razzia op Joodse bevolking waaraan Antwerpse politie meewerkte”

Gaza Unplugged afl.112: Gazanen hebben meer hulp nodig om te kunnen suikerfeesten [in beeld]

Gazanen hebben meer hulp nodig om te kunnen suikerfeesten

Ook in Gaza bereiden de moslims zich voor op het Suikerfeest dat normaal drie dagen duurt en wordt gevierd op het einde van de Ramadan (19 augustus 2012). Al het lekkers wordt bovengehaald en openbaar verkocht op alle straten en marktpleinen van Gaza. Ook de kinderen worden goed verwend en hopen op snoep en speelgoed.

Deze fotosessie van de Gazaanse website Pal Today, dateert van 14 augustus 2012. Ondanks dat pro-Palestijnse ngo’s tot op vandaag blijven beweren dat de Gazanen worden doodgehongerd door de ‘Zionistische bezetter’, is daar op het terrein geen gram van te merken. Een overzicht in 12 plaatjes. Commentaar overbodig, de beelden spreken voor zich.


https://brabosh.com/category/gaza-unplugged/


Lees verder “Gaza Unplugged afl.112: Gazanen hebben meer hulp nodig om te kunnen suikerfeesten [in beeld]”

Volkenbond (VN) besloot 90 jaar geleden: Joden mogen in heel ‘Mandaat Palestina’ wonen [Likoed]

Kern van het Brits Mandaat voor Palestina vormde artikel 6 (24 juli 1922), dat stelt dat “het bestuur van Palestina Joodse immigratie zal bevorderen en nieuwe Joodse nederzettingen zal aanmoedigen.

Hoewel de Volkenbond (voorloper van de Verenigde Naties) de Joden aldus toestond zich op het hele grondgebied van het Mandaat te vestigen (met inbegrip van Gaza, de Golan, de Westbank en [Trans]Jordanië), hebben de Arabische landen zich hier nooit aan gehouden en blijven zich tot op vandaag verzetten tegen Joodse vestiging om het even waar in hun historische heimat, met inbegrip van het door de VN erkende soevereine Israël binnen om het even welke grenzen. Want: de Arabieren willen geen vrede, zij willen Israël hebben en de Joden buiten.

Mandaat voor Palestina: 90 jaar geldig

Joodse nederzettingen op de Westbank zijn volkenrechtelijk legaal

door Likoed.nl [http://likud.nl/]

In de Nederlandse media is het helaas onopgemerkt gebleven dat het op 24 juli precies 90 jaar geleden was dat de Volkenbond – de voorloper van de Verenigde Naties – het “Mandaat voor Palestina” vaststelde.

Door dit mandaat werd destijds een gebied, Palestina, aangewezen voor het Joodse volk. Nationalistische Arabieren die daar woonden, vonden het woord ‘Palestina’ daarom een ‘Joodse uitvinding’. De belangrijkste Joodse krant heette bijvoorbeeld de ‘Palestine Post’ (de tegenwoordige ‘Jerusalem Post’). Arabieren die in Palestina woonden noemden zichzelf ter onderscheid dan ook ‘Zuid-Syriërs’, de naam die daarvoor voor het gebied gebruikt werd. Het kan verkeren.


Lees verder “Volkenbond (VN) besloot 90 jaar geleden: Joden mogen in heel ‘Mandaat Palestina’ wonen [Likoed]”