Spectaculaire videobeelden van militaire oefeningen van het IDF [3 x video]

De afgelopen maand juli heeft de Woordvoerder van het IDF (Israëlisch Leger) weer enkele knap gemaakte videobeelden vrijgegeven van militaire oefeningen ter land, ter zee en in de lucht. De laatste video (hierboven) komt van de Israëlische Marine die op grote schaal manoeuvres hield op de Middellandse Zee voor de Israëlische kust, manoeuvres die gisteren woensdag 1 augustus ten einde liepen. De voorbije weken herhaalde de Marina diverse scenario’s waaronder een confrontatie met vijandige zeeschepen en pogingen van terroristen om te infiltreren.

Anders dan de landen van Europa, wordt Israël als 64 jaar lang bedreigd door zijn buurstaten en heeft tot nog toe zeven aanvalsoorlogen van de Arabieren afgeslagen. Daarnaast zijn er de talloze aanslagen, raketbeschietingen, infiltraties en slachtingen, die ervoor zorgen dat de contra-terreureenheden van te IDF permanent paraat staan.

Legerdienst in Israël is dan ook verplicht: 3 jaar voor mannen en 2 jaar voor vrouwen. Ook Arabieren, Druzen, Christenen en andere niet-Joodse Israëliërs alsmede homoseksuelen, kunnen op vrijwillige basis bij het leger hun militaire dienst doen. Met het afschaffen van de Talwet door het Israëlische hooggerechtshof moeten thans ook ultra-orthodoxe Joden hun legerdienst volbrengen en dit vanaf 1 augustus 2012. Gelijke rechten brengt ook gelijke plichten mee, zonder exclusieven. En wie in Israël zijn militaire dienst volbrengt houdt daar later ook voordelen aan over, net zoals dat in andere Westerse landen eveneens het geval is.

In de volgende video houdt de Contra-Terrorisme elite eenheid van het IDF oefeningen in het bevrijden van gegijzelden. De Lotar Eilat Eenheid, hield een oefening in het populaire Bijbelse themapark “Kings City”. De eenheid is volledig samengesteld uit reserve combat soldaten die in de zuidelijk gelegen Israëlische havenstad en gekend vakantiecentrum Eilat wonen. Zij laten regelmatig hun families achter om te oefenen en zich voor te bereiden op noodsituaties zodat ze altijd klaar staan om levens te redden wanneer dat noodzakelijk is.

In de derde video (hierboven) is de Israëlische Marine te zien in volle actie op zee en hoe zij de kust en de territoriale wateren van Israël beveiligen. Allemaal stuk voor stuk spectaculaire beelden!

Meer informatie, artikels, foto’s en videobeelden over het IDF: