PA sjeik: Niet-moslims die eten of drinken tijdens Ramadan direct in de gevangenis gooien [video]

“Imprison people for eating in public during Ramadan, including non-Muslims,” says PA cleric

“Mensen die in het openbaar eten tijdens de Ramadan met inbegrip van niet-moslims, moeten gearresteerd en opgesloten worden voor de duur van de Ramadan”, zegt een geestelijk leider van de Palestijnse Autoriteit

door Palestinian Media Watch [PMW]

Ik heb geen enkel probleem met belijders en hun leiders van de zovele religies, zolang ze zich maar inlaten met hun eigen volgelingen/gelovigen en zich niet moeien met het leven en de levenswijze van de ander(en) of anders gelovigen. Vandaar ook dat ik al zoveel jaren pleit voor een strikte scheiding tussen enerzijds kerk/moskee en/of synagoge en anderzijds de staat, wiens plicht het is om te waken over de naleving van dat recht op vrijheid van religie (en beleving) en vrijheid van meningsuiting voor àl zijn onderdanen. Kort gezegd: mijn vrijheid houdt op vanaf het punt dat ze de vrijheid van de ander begint te beperken èn… andersom! “Leven en làten leven” dus in wederzijds respect en verdraagzaamheid.

In de Arabische moslimlanden ligt scheiding van religie en staat duidelijk héél wat gevoeliger en zeker nu tijdens de vastenmaand Ramadan wanneer moslims overdag geen maaltijden mogen nuttigen en niet-moslims zoals bv. Joden, christenen en seculieren, toch gewoon willen doorgaan met hun dagelijkse routine of dat toch tenminste proberen om dat te doen. In hoeverre de Islam in het Midden-Oosten en in ‘Palestina’ tolerant staat tegenover andersdenkenden, mag u zelf beantwoorden.

Hoe een en ander onder de Pal-Arabieren leeft binnen het controlegebied van de Palestijnse Autoriteit op de West Bank en in de Gazastrook bleek onlangs uit een interview met islamitisch geestelijk leider Sjeik Yusuf Ida, dat op 22 juli 2012 werd uitgezonden op de Palestijnse openbare omroep Pal TV. Sjeik Ida is de president van de Opperste Rechtbank voor uitvoering van de Shariawetgeving van de Palestijnse Autoriteit.

‘Gematigd’ geestelijk leider Sjeik Yusuf Ida op de Palestijnse openbare omroep op 22 juli 2012:

TV gastvrouw: “Wanneer iemand niet wil vasten [tijdens de Ramadan maand] om bepaalde redenen zoals omdat hij een andere religie belijdt of om gezondheidsredenen, dan is dat zijn recht. Nochtans doorbreekt hij dan de geest van de Ramadan door in het openbaar of op het werk te eten of te drinken.”

Sjeik Ida: “Wij moeten de straten controleren en iedereen, die in het publiek [eet] tijdens de Ramadan, streng bestraffen en dit is de verantwoordelijkheid van de veiligheidskrachten. Onze [Palestijnse] straten zijn islamitisch, loof Allah. Om het even welke persoon die in het publiek tijdens de Ramadan op deze zonde wordt betrapt, moet in de gevangenis worden opgesloten tot aan het einde van de Ramadan, als voorbeeld voor de anderen. Ik roep de anderen [niet-moslims] op om rekening te houden met de gevoeligheden van de moslims.”

Wel ja, stel je zomaar eens voor dat onze Belgische nationale omroep de VRT/Eén of de Nederlandse NOS een interview zoals dit zou uitzenden, met name dat iedereen die niét de regels volgt van de Sharia, door bv zijn lunch te verorberen tijdens de middagpauze, voor de rest van de Ramadanmaand achter de tralies mag doorbrengen zónder brood en zónder water. We kunnen Israëlbashers zoals Rudy Vranckx en Lucas Catherine of Anja Meulenbelt en Harry van Bommel eens polsen wat ze daarvan vinden.