Voorbeeldige martelaren en zelfmoordaanslagers dragen piyama’s van Hamas [satirevideo]

Sinds Hamas in januari 2006 aan de macht raakte (en die na 6 ½ jaar bestuur nog altijd niet wil afgeven “omdat ze democratisch zijn verkozen”), waakt de sharia-achtige zedenpolitie over het wel en wee van de Gazanen. Kledijvoorschriften is maar één van de zovele kwellingen waar de Palestijnen in Hamastan mee te maken krijgen.

Elder of Ziyon staat altijd paraat om de draak te steken met de terroristen van Hamas, Krot & Company. Vandaar dat EoZ om hen te plezieren een leuke video satire in elkaar heeft geknutseld. Lachen met Hamas verlicht de pijn en de zeden 🙂