Aanslag op Israëlische toeristen leidt tot ongekend reisadvies [Missing Peace]

Opmerkelijk: dit is de 100ste bijdrage van Missing Peace aan Brabosh.com.
En in zijn totaal het 4125-ste artikel dat op deze blog verschijnt. Mazzeltov Yochanan Visser!

Aanslag op Israëlische toeristen leidt tot ongekend reisadvies

door Missing Peace [http://missingpeace.eu]

De zelfmoord aanslag op een bus met Israëlische toeristen vorige week in de badplaats Burgas in Bulgarije zorgde voor opschudding in Israël. De aanslag riep herinneringen op aan de golf zelfmoordaanslagen op Israëlische bussen voor en tijdens de Tweede Intifada, maar ook aan eerdere aanslagen op Israëlische en Joodse doelen buiten Israël. De Israëlische media zorgden voor marathonuitzendingen en evenementen in het land werden afgelast.

Discussie
Op het moment van de aanslag was er in Israël juist een openbare discussie gaande over de weigering van het IOC om tijdens de opening van de Olympische spelen in London een minuut stilte in acht te nemen. Israël had het IOC eerder gevraagd om de omgekomen Israëlische atleten die tijdens de spelen in München veertig jaar geleden werden vermoord, op deze wijze te herdenken.

Terrorisme tegen Israëlische en Joodse doelen buiten Israël is op zich dus niets nieuws. De aanslag in Bulgarije kwam bijvoorbeeld exact achttien jaar nadat Hezbollah het gebouw van de Joodse gemeenschap in Buenos Aires opblies.

Het meest opvallend is echter dat er nu sprake lijkt van een geprolongeerde Iraanse terreurcampagne tegen Israëlische doelen in het buitenland. Volgens sommige analisten is die campagne een antwoord op de stille oorlog die Israël via cyberspace en via liquidaties van Iraanse functionarissen voert tegen het Iraanse kernwapenprogramma.

Iran en Hezbollah
Iran en Hezbollah zitten volgens Israël ook achter de aanslag in Bulgarije. De Israëlische autoriteiten zeggen dat ze over concrete aanwijzingen beschikken dat Hezbollah de aanslag in opdracht van Iran uitvoerde. Inmiddels hebben ook Amerikaanse autoriteiten zoals de politie in New York (NYPD), bevestigd dat Hezbollah verantwoordelijk was voor de aanslag.

Over het laatste jaar heeft Iran, via de Al Quds brigade, en de door Iran opgerichte en gesponsorde Libanese beweging Hezbollah – die overigens nog altijd niet op de lijst van verboden terreurorganisaties in de EU staat – 20 keer geprobeerd om een aanslag uit te voeren op Israëlische doelen in het buitenland. In juni werd bijvoorbeeld op Cyprus een Hezbollah agent gearresteerd die een aanslag moest voorbereiden op Israëlische toeristen daar.

Eerder werd aangetoond dat Iran achter de deels mislukte aanslagen zat op Israëlische doelen in India, Thailand en Georgië die in februari van dit jaar werden uitgevoerd. De Israëlische regering is nu een campagne begonnen om meer internationale aandacht te krijgen voor de toegenomen Iraanse terreur tegen Israël.

Onvoorbereid
Een ander gegeven dat in het oog sprong na de aanslag in Bulgarije was de onvoorbereidheid van de plaatselijke autoriteiten op dergelijke terreur. Die onvoorbereidheid stond in schril contrast met de reactie van de Israëlische toeristen die de aanslag overleefden of getuige waren van het drama. Het Israëlische tv station Arutz 2 zond bijvoorbeeld interviews uit met Israëli’s die bij terugkeer verhaalden over de gebrekkige Bulgaarse hulpverlening. Ambulances waren onvoldoende beschikbaar en kwamen volgens hen te laat ter plekke.

TV beelden lieten verder zien dat de veiligheidsmensen op de Bulgaarse luchthaven niet wisten wat ze moesten doen direct na de aanslag. De aanwezige Israëli’s daarentegen gebruikten brandblussers van de luchthaven en hun eigen kleren om de vlammen te doven en haalden met gevaar voor eigen leven slachtoffers uit de brandende bus.

De Israëlische autoriteiten organiseerden onmiddellijk een luchtbrug waarbij hulpverleners naar Bulgarije werden gevlogen en slaagden erin om binnen vierentwintig uur alle gewonden naar Israël te repatriëren.

Ervaring
Het is typerend voor de grote ervaring die er in Israël is met terreuraanslagen. Bij de meeste terreuraanslagen in Israël zijn er voorbeelden van burgers die onverschrokken naar het gevaar toe gaan om hulp te bieden. Er zijn zelfs gevallen geweest waarbij een burger verantwoordelijk was voor het uitschakelen van een terrorist .

In Israël wordt nu gevreesd voor een nieuwe Iraanse aanslag tijdens de Olympische Spelen die deze week in Groot Brittannië beginnen. De Britten hebben om die reden de Israëlische verblijven van ongekende bewaking voorzien en er vindt samenwerking plaats tussen de Mossad en MI5, de Britse geheime dienst.

Reisadvies
Het Israëlische publiek blijft ondertussen gewoon op vakantie gaan naar het buitenland. Het reisadvies dat door de regering bij monde van minister van defensie Ehud Barak werd afgegeven week ook af van wat elders in de wereld gebruikelijk is :

“Gewoon doorgaan met leven en reizen naar het buitenland !”