Toespraak van professor Hans Jansen op de Brussels Conference van 9 juli 2012 [video]

Professor Hans Jansen in Brussel (ICLA) Hans Jansen speaks at the Brussels Conference July 9 2012 Prof.Dr. Hans Jansen legt op een heldere wijze uit waarom bijvoorbeeld de gevangenen die door de V.S. worden vastgehouden op Guantanamo Beach meer rechten hebben dan Joden en Christenen onder de Sharia (moslim wetgeving) en waarom dit ook voor ons zo belangrijk om weten is. Een half uur durende boeiende uiteenzetting [in het Engels]. De Nederlandse professor Hans Janssen (69 jaar) is een gekende Arabist, theoloog, historicus en kenner van het antisemitisme. [Biografie op Wikipedia.nl]. Lees op deze blog van prof. Hans Janssen onder … Lees verder Toespraak van professor Hans Jansen op de Brussels Conference van 9 juli 2012 [video]

Afscheid van een mythe: Israël bezet geen enkele vierkante centimeter van Judea & Samaria [Hagai Segal]

Acute bedrijvigheid in het Witte Huis in Washington DC waar de Amerikaanse president Barack Obama en zijn staf de huidige crisis in het Midden-Oosten overschouwen, grondig analyseren en bij hoogdringendheid hun prioriteiten leggen. Een juiste inschatting en beoordeling van de feiten aan de grond kan duizenden, wellicht miljoenen mensenlevens redden! Want geef toe, de huidige kritieke situatie in Syrië, Jemen, Libië, Egypte, Saoedi-Arabië… noopt tot politiek correcte conclusies gevolgd door onmiddellijke actie! And the winner goes to…..de Israëlische nederzettingen! Wie had dàt nu gedacht?! Dezelfde winnaar van verleden jaar en al die jaren daarvoor: de Joodse woningbouw is de enige echte boosdoener die de Wereldvrede in de weg staat. Ongelooflijk toch? 😦

Goodbye, occupation myth

Zelfs uitgedrukt in zuiver wettelijke termen, houdt Israël geen enkele vierkante centimeter bezet van Judea en Samaria

door Hagai Segal [Ynet]

Aan de era van de bezetting van gebieden is deze week een einde gekomen. Eindelijk. Een commissie die werd voorgezeten door rechter Edmund Levy en die bestond uit hogere juristen ging op één been staan door te onderstrepen dat Israël geen bezettende macht is in Judea en Samaria, integendeel: het is de rechtmatige eigenaar.

In diplomatieke termen is dit een problematische stelling. Leken zullen niet kunnen begrijpen hoe de bevindingen van Levy ’s Comité te rijmen vallen met de Israëlische retoriek van de afgelopen decennia, van de vroegere uitspraak van oud-premier Sharon in Latrun tot aan de recente toespraak van premier Netanjahoe in Bar-Ilan. Zij zullen de bevindingen als een frauduleuze truc bekijken met het doel om de morele plicht uit te wissen van het schenken van een staat aan zijn rechtmatige eigenaars van het land. Naar hun mening is dit al sinds de oudste tijden Arabisch grondgebied geweest.

Lees verder “Afscheid van een mythe: Israël bezet geen enkele vierkante centimeter van Judea & Samaria [Hagai Segal]”

Israëls fundamenten: De rechten v/h Joodse volk en de stichting van de Joodse staat [Andrew White]

David Ben-Gurion roept op 14 mei 1948 de Onafhankelijkheid uit van de Joodse Staat Israël, ruim een halve eeuw nadat Theodor Herzl in 1896 zijn boek "Der Judenstaat" had uitgebracht en aldus de aanzet had gegeven tot het georganiseerde Zionisme. De feitelijke heroprichting van de Jodenstaat kwam voor het eerst binnen bereik tijdens de Eerste Wereldoorlog nadat het Turks/Ottomaanse Rijk op 29 oktober 1914 Rusland en Engeland aanviel en enkele jaren later door de Britten in de pan werd gehakt.

Het ‘idee’ van de Joodse staat Israël ligt onder vuur. Zijn geschiedenis, zijn rechten en legitimiteit worden in toenemende mate in vraag gesteld of verdacht gemaakt. Sommige mensen vragen zich – en terecht – verwonderd af: “Waarom zou Israël voortdurend uitleg moeten geven over zijn recht om te bestaan als land en natie? Niemand toch die zich ooit afvraagt waar Zweden het recht vandaan haalt om te bestaan als land?”

Maar de waarheid is: Israël is anders. De geschiedenis van het Joodse volk en de omstandigheden waarin het land werd gesticht, zijn op zijn minst ongewoon. Bepaalde kernprincipes moeten daarom opnieuw worden bevestigd. Dat is het doel van dit bijzondere essay – om de fundamentele nationale rechten van het Joodse volk en hun streven voor de toekomst te herdefiniëren. Of het spreekwoordelijke “puntjes op de ‘i’ zetten”.

Dit essay “Israël’s fundamental case” is van de hand van Andrew White en werd opgedeeld in zes hoofdstukken en in 42 punten. Op de Vlaamse Vrienden van Israël verscheen dit belangrijk essay drie jaar geleden in drie afleveringen. Dit is dus het eerste deel van drie. Onderaan kan u doorklikken naar de volgende twee delen.

Israël’s fundamental case‘ is een essay dat iedereen absoluut moet gelezen hebben.

Israel’s fundamental case

door Andrew White
bron: Beyond Images [http://www.beyondimages.info/]
vert. Brabosh

Israëls fundamenten [1] De rechten v/h Joodse volk en de stichting van de Joodse staat

  • A) De nationale rechten van het Joodse volk
  • B) De stichting van de moderne staat Israël

[..]

A) De nationale rechten van het Joodse volk

herzl1. De Joden zijn een volk, geen ras: De Joden zijn een volk, geen ras. De Joden bestaan uit vele rassen en etnische groepen, die op verschillende wijzen uitdrukking geven aan hun identiteit. Dat kunnen religieuze, seculiere of culturele Joden zijn. Dat kunnen ook ashkenazische of sefardische Joden zijn, conservatieve of liberale Joden, of Joden van uiterst links tot uiterst rechts. Het kunnen ook combinaties zijn van een of meerdere van deze. Voor vele Joden is Judaïsme helemaal geen religieuze identiteit. En voor vele Israëli’s is een ‘Israëli’ zijn, thans de enige vorm van hun Joodse identiteit.

2. De Joden hebben een recht op nationale lotsbeschikking: Net als gelijk welk ander volk hebben ook de Joden het recht om zelf hun nationale lot te bepalen en uitdrukking te geven aan hun identiteit als een natie binnen hun eigen land. De beweging die aan het Joodse nationalisme gestalte geeft wordt het zionisme genoemd. Binnen die beweging zijn er zowel linkse als rechtse, seculiere en religieuze zionisten. Zionisme houdt zowel de restauratie in van Joodse zelfbeschikking in het land van Israël als de opbouw van een gemeenschap die zich baseert op de ethische principes van het Judaïsme. ‘Anti-Zionisme’ is immoreel en discriminerend omdat het nationale rechten ontzegd aan het Joodse volk waarvan andere volkeren in de wereld wel van genieten. Om dezelfde reden zijn de oproepen tot een zogenoemde ‘bi-nationale staat’ voor Joden en Arabieren, niet ‘progressief’ of ‘toekomst gericht denken’, maar in feite immoreel en discriminerend.

Lees verder “Israëls fundamenten: De rechten v/h Joodse volk en de stichting van de Joodse staat [Andrew White]”

Een unieke ervaring in een uniek land: Dit is Israël vandaag ! [video]

Dit is Israël vandaag Zelden of nooit krijgen we beelden te zien op onze openbare televisie zenders over Israël. Steeds weer dezelfde beelden over Gaza en de West Bank domineren en vervormen het beeld van de Joodse staat. Deze commerciële videoclip (in feite 4 opeenvolgende spots) werd door Tifferet TV gemaakt in opdracht van de Israëlische Dienst voor Toerisme bestemd voor de Amerikaanse markt en dateert reeds uit 2005. Exact drie jaar geleden heb ik die hier voor het eerst geplaatst en de 3 minuten durende clip loont absoluut de moeite om te herbekijken. Nog beter is om je vakantiereis … Lees verder Een unieke ervaring in een uniek land: Dit is Israël vandaag ! [video]

Dubieuze status van nederzettingen andermaal onderwerp van internationale controversie

Video: Satirische kijk van Latma TV op het Levy Rapport (Engels ondertiteld) hoe de critici in Israël (en ver daarbuiten) weigeren om concreet antwoord te geven op de argumenten die worden opgesomd in het rapport omtrent de legaliteit van de nederzettingen in Judea & Samaria (de West Bank).

Enkele dagen geleden publiceerde ik hier hoe een commissie van de premier onderzoek deden in hoeverre de nederzettingen conform zijn volgens de internationale wet en zij publiceerden op 4 juli hun rapport waarin ze tot de conclusie kwamen dat Israëliërs inderdaad het wettelijke recht hebben zich in heel Judea & Samaria te vestigen.

Hieronder is het hele rapport (in het Engels) te lezen en ik hoop het eerstdaags zelf naar het Nederlands te vertalen en online te brengen. Want blijkbaar is EoZ de eerste en enige die het van het Hebreeuws naar het Engels omzette, want niemand anders lijkt echt geïnteresseerd te zijn in de argumentatie, wellicht omdat ze onweerlegbaar correct is. [bron: EoZ]


Israelis Have a Legal Right to Settle All Judea and Samaria

“Israëliërs hebben het wettelijke recht om zich in heel Judea & Samaria te vestigen”
[..]

Having considered the approaches presented before us [from the Left and from the Right], we think a reasonable interpretation of the standard term of “occupation”, with all the obligations arising from it, in the provisions of international law is intended to apply for short periods of occupation of a territory of a sovereign state until the end of the conflict between the parties and the return of the land or any other negotiated agreement regarding it.

Lees verder “Dubieuze status van nederzettingen andermaal onderwerp van internationale controversie”