Gelijke rechten impliceert gelijke plichten, ook voor religieus-orthodoxe Joden in het IDF [Aviel Schneider]

Bijna zeventigduizend orthodoxe yeshiva-studenten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar zijn op basis van hun geloofsovertuiging vrijgesteld van militaire dienst in het IDF (Israëlisch Leger). Orthodoxe Joden zijn van mening dat zij hun plicht vervullen door te bidden voor het volk en daarmee te vergelijken zijn met soldaten die aan het front vechten.

Een devoot gebed als ultiem verschrikkingswapen tegenover een Hamasterrorist behangen met granaten en een raketlanceerder op zijn schouder? Wie zou hier de meeste kans maken om levend uit de confrontatie te komen? Ik gok op het machtige wapen van de devote Joodse prelaat. Wie iets anders beweert is gek. Ja toch?

Echter, een meerderheid van de Israëlische bevolking wil dat deze situatie verandert. Bedoeienen Israëli-Arabische activist Ibrahim al-Huzeil zei er het volgende over:

“Willen jullie gelijke rechten hebben? Lever dan je bijdrage [aan de Joodse staat Israël]. Als het niet in het leger is, help dan de gemeenschap, in jouw sector, in jouw gemeente. Ik zie geen enkel probleem om iedereen aan het werk te zetten, met inbegrip van [Israëlische] Arabieren en chassidim [religieus-orthodoxe Joden]”. [bron]

Een onoplosbare zaak?

door Aviel Schneider
bron: http://israeltoday.nl/

‘De Israelische maatschappij staat op een historisch kruispunt’, zei premier Benjamin Netanyahu afgelopen woensdag. ‘De huidige situatie is onhoudbaar. Het is noodzakelijk om de militaire dienstplicht in te voeren voor orthodoxe Joden. Israëlische Arabieren moeten ook dienstvervangende taken gaan verrichten.’

Woensdag heeft de commissie Plesner, geleid door Jochanan Plesner van Kadima, de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar herziening van de wetgeving ten aanzien van algemene dienstplicht. Het negentig pagina’s dikke wetsontwerp stelt voor dat in 2016 ongeveer tachtig procent van de orthodoxe yeshiva-studenten in de dienstplichtige leeftijd, militaire dienstplicht of vervangende dienstplicht moet vervullen. Bovendien zullen degenen die proberen om onder hun plicht uit te komen te maken krijgen met hardere straffen, zoals bijvoorbeeld een korting op hun uitkering.

Omdat de beleidsmakers hopeloos verdeeld zijn over het wetsvoorstel, besloot Netanyahu afgelopen maandag de commissie te ontbinden. Daarvoor had het Israëlische Hooggerechtshof de uitspraak gedaan dat het huidige systeem, waarbij yeshiva-studenten ontheven zijn van militaire dienstplicht, niet rechtsgeldig is.

Netanyahu’s grote regeringscoalitie heeft tot nog toe geen oplossing kunnen vinden voor de vragen ‘of’ en ‘op welke wijze’ orthodoxe Joden in de toekomst hun dienstplicht moeten vervullen. Het Hof heeft bepaald dat uiterlijk 1 augustus de coalitie met een nieuwe wet moet komen.

Tijdens de verhitte discussies die de afgelopen weken werden gevoerd in de Knesset, werd duidelijk dat premier Netanyahu meer respect had voor het standpunt van orthodoxe Joden dan dat van de seculiere bevolking. De religieuze ex-generaal Elazar Stern zei: ‘Het ontbreekt dit land aan een moedige leider die de orthodoxe Joden zal oproepen om hun dienstplicht te vervullen. Geen enkele regering wil de orthodoxen aanpakken, maar Netanyahu moet het belang van de staat voor ogen houden en zich niet laten leiden door zijn politieke ambities of terughoudend zijn vanwege de komende verkiezingen.’ De Israëlische media zullen een hard oordeel vellen als Netanyahu met zijn megacoalitie van 94 van de 120 zetels, deze zaak niet kan oplossen.

Bijna zeventigduizend orthodoxe yeshiva-studenten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar zijn op basis van hun geloofsovertuiging vrijgesteld van militaire dienst. Een meerderheid van de Israëlische bevolking wil dat deze situatie verandert. ‘Wij hebben een eenmalige kans in de geschiedenis van ons land om de vrijstelling te beëindigen door een nieuwe wet aan te nemen waarbij de dienstplicht voor alle burgers zal gaan gelden, ook voor orthodoxe yeshiva-studenten’, zei Shaul Mofaz, partijleider van Kadima. Hij dreigt om uit de coalitie te stappen als Netanyahu geen gehoor geeft aan de meerderheid van het volk.

Orthodoxe Joden zijn van mening dat zij hun plicht vervullen door te bidden voor het volk en daarmee te vergelijken zijn met soldaten die aan het front vechten. Bovendien geven orthodoxe Knessetleden aan dat het Israëlische leger zo’n enorm aantal yeshiva-studenten niet wil, maar ook niet kan opnemen, omdat dat technisch en financieel niet mogelijk is.

Ook was het tot nog toe zo dat rabbijnen niet graag zien dat een enkele orthodoxe Jood zich vrijwillig meldt om in militaire dienst te gaan. Het laatste woord is nog niet gesproken over deze complexe zaak, die de Israëlische samenleving geestelijk en emotioneel zeer verdeelt.

10 gedachtes over “Gelijke rechten impliceert gelijke plichten, ook voor religieus-orthodoxe Joden in het IDF [Aviel Schneider]

 1. Ik begrijp je wel, maar je gaat uit van een ideaal. Er zijn behoorlijk wat Arabieren in Israel geweest (van dienstplichtige leeftijd) die Israelische soldaten hebben aangevallen. Ik vraag me af of het wel zo’n goed idee is om diegenen in het leger te hebben. Die schijnbare ongelijkheid hebben ze wel een beetje aan zichzelf te danken. Arabische christenen en Druzen doen het zo slecht nog niet. Klagen dat jouw stad geen voorzieningen heeft en tegelijkertijd geen belastingeld betalen is toch echt je eigen schuld

  Like

 2. Wat de [Israëlische] Arabieren betreft heb je geen keuze. Oftwel accepteer je hen als volwaardige burgers van Israël en geef je ze gelijke rechten en plichten, oftewel drijf je ze uit de maatschappij en uit het land naar elders. Zoals gezegd zijn aan rechten ook plichten verbonden. Arabieren die loyaal zijn ten opzichte van de Joodse staat Israël zijn dienstplichtigheid verschuldigd.

  De verwijten dat Joodse Israëliërs inderdaad meer privileges krijgen precies OMDAT ze hun militaire dienstplicht hebben volbracht, zijn voordien ook altijd onterecht geweest, want voor wat hoort wat. Door de Arabieren in Israël zelf ook dienst te laten nemen wordt die schijnbare ongelijkheid tussen Joodse en Arabische Israëliërs volkomen weggewerkt.

  Like

 3. Ja maar het is iets anders als je gaat trouwen om je dienstplicht te ontwijken. Uw laatste opmerking klopt helemaal niet. Ik heb het niet over Joodse vluchtelingen uit Arabische landen, maar gewoon over Arabieren zelf.

  Like

 4. Nouja ik snap best dat getrouwde meisjes niet in dienst hoeven. Zeker niet als ze bijvoorbeeld zwanger raken. Er zijn altijd geldige excuses te verzinnen. Betreft de Arabieren in Israël – de meesten zijn Joodse vluchtelingen uit andere Arabische landen.

  Like

 5. Ja, maar dat zijn linkse media en de gekende Israëlbashers. We moeten durven erkennen dat er bepaalde groepen zich openlijk drukken als het om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gaat en die ook durven te benoemen met naam en toenaam.

  Israël bevind zich al 64 jaar in oorlogstijd. Enkel twee landen – Egypte en Jordanië – hebben een bestand met Israël getekend (voor wat het waard is). Een staat die voortdurend het doelwit is van haat, aanslagen, bedreigingen allerhande en van wie het bestaansrecht in de meeste landen van het Midden-Oosten wordt ontzegd en zijn bestaansrecht ternauwernood getolereerd wordt door de Westerse landen, kan zich nu eenmaal niet permitteren om bepaalde bevolkingsgroepen een voorkeursbehandeling te geven.

  Inwoner zijn van Israël betekent 3 jaar verplichte militaire dienst voor mannen en twee jaar voor de vrouwen. In Israël is nu eenmaal iedereen soldaat (geweest) en zolang er geen vrede is met de omringende wereld is er geen ruimte voor uitzonderingen.

  Als op de sabbath je huis in brand staat, weet ik zeker dat het rabbinaat je niet zal beletten om de brand te blussen als daardoor mensenlevens kunnen gered worden. Hetzelfde geldt voor het IDF. Het Huis Israël staat al 64 jaar in brand en om die brand te blussen moet iedereen die handen aan zijn lijf heeft, emmers water aansleuren, ten allen tijd, dag en nacht.

  Op Yom Kippoer 1973 werd de Joodse staat ei zo na in de pan gehakt, want iedereen zat te bidden en/of te feesten. Gelukkig werd de ramp alsnog afgewenteld.

  Like

 6. In het Amerikaanse leger worden in principe geen uitzonderingen op basis van etnische of religieuze gronden gemaakt. Zowel Joden als moslims, vrouwen en homo’s, afro-zwarten en mexicanen enz. dienen in het VS-leger. Dat is het uitgangsprincipe. Indien het nodig is kan bv een eed van trouw worden geëist aan dienstplichtigen. Wie zich daaraan wenst te onttrekken moet maar de gevolgen van zijn keuze (insubordinatie) ondergaan. Het is op zich al een controle en een test om te kijken wie een eventueel gevaar vormt voor de veiligheid van de Joodse staat. Als ze openlijk of heimelijk ervoor kiezen om Hamas of Al Fatah te steunen, kunnen ze gelijk oprotten naar de Palestijnse Autoriteit of naar Jordanië waar ze al een Palestijnse staat hebben.

  Democratie is een kostbaar goed maar wel op voorwaarde dat ze gedragen wordt door iedereen uit alle lagen van de bevolking ongeacht ras, religie of afkomst. Het is niet de eerste gangsterbende die op democratische wijze aan de macht komt om… diezelfde democratie korte tijd later in eenzelfde trek prompt weer op te doeken en verkiezingen voor onbepaalde tijd op te schorten. Kijk maar naar nazi-Duitsland 1933-1945 en dichter en recenter nabij Israël in Gaza waar Hamas in 2006 ook zogenaamd ‘eerlijk verkozen’ werd en er sindsdien geen oppositie meer bestaat en ook geen verkiezingen meer.

  Like

 7. mijn grote bezwaar is dat er gedaan wordt door diverse media dat het alleen maar gaat over de haredim die niet in het leger gaan. De groep is 10x groter die niet gaat dan de haredim. En daar lees je nooit wat over.

  Like

 8. Het zijn natuurlijk niet alleen de mensen ter linkerzijde van het politieke spectrum. Er zijn ook veel meisjes die geen dienst doen door in eens enorm ‘gelovig’ te worden of door te trouwen. Toch vraag ik me wel af of het zo’n goed idee is om ook alle Israelisch Arabieren verplicht dienst te laten doen. Kijk eens naar de Balad partij en hoe zij zich gedragen. Er zijn Israelische Arabieren die op dat soort partijen stemmen en daarmee, hoe onaardig het ook is om te zeggen, een vijfde colonnne vormen.

  Like

 9. Toen in september 1970 mijn geschiktheid voor de militaire dienst in het Belgische leger werd gekeurd, kon ik op dat ogenblik ook kiezen voor soldaat worden of als gewetensbezwaarde andere opties kiezen. Sommigen van mijn makkers kozen voor ongewapende dienst als magazijnier of brancardier. Sommigen gaven zich uit als Jehovah’s Getuigen, anderen weer moesten een vervangende burgerdienst doen in door de staat erkende sociale instellingen, in een jeugdbeweging enz. Ik kon daar best begrip voor op brengen, ieder moet dat maar voor zichzelf uitmaken vond ik toen.

  Uiteindelijk koos ik ervoor om soldaat te worden zodat ik – als het ooit nodig was – mijn land en al waar het voor staat – gewapend te verdedigen en daartoe opgeleid wenste te worden. Dat was een bewuste keuze. Toen ik begin mei 1971 werd opgeroepen om mijn dienstplicht te vervullen (3 maanden in België, 9 maanden in Duitsland bij een bataljon lanceerinstallaties voor Hawkmissiles/artillerie) herinner ik me nog best dat ik daarover een klinkende ruzie had met mijn vader.

  Die had de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nog ervaren en was na de oorlog een pacifist geworden. Zijn hoop was dat zijn twee zoons (waaronder ik), dienst zouden weigeren. Wij mochten als kind ook nooit met al dan niet zelf gemaakte speelgoedwapens spelen. Ik vond dat allemaal dikke onzin.

  Sinds ik echter sinds 2003 op de Jodenvervolging ben beginnen studeren en vanaf eind 2008 op het Israëlisch-Arabisch conflict, zie ik dat helemaal anders. De verdediging van je land, jouw democratische waarden en verworvenheden overlaten aan of doorschuiven naar anderen omwille van morele of religieuze bezwaren, is een luxe die de Joodse staat zich niet kan permitteren. De verdediging van Israël is een zaak voor iedereen die daar wenst te wonen en te genieten van de welvaart die de staat produceert. De lusten en de baten.

  En zoals je zegt: voor iedere onderdaan geldt hetzelfde. Alle mazen in het net om aan die dienstplicht te ontkomen moeten onverbiddelijk gedicht worden. Op het Belgisch wapenschild staat geschreven : “l Union fait la Force/Eendracht maakt macht”. Diegenen die dat niet willen inzien moeten maar een handje geholpen worden, desnoods met harde hand.

  Like

 10. Het betekent ook dat nu ook eindelijk een hoop linkschen het leger inmoeten die zich al jaren drukken van de dienstplicht. Maar ja, daar hoor je niemand over…
  Het zelfde geldt ook voor de Israelische Arabieren, die mogen ook dan het leger in.
  Het eindeloze gezeik tegen de haredische bevolking moet dan ook maar eens afgelopen zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.