Opmerkelijk rapport: Israëliërs hebben het wettelijke recht zich in heel Judea & Samaria te vestigen

Zicht op Tel Aviv vanop de heuvels in Judea & Samaria. Vooraan een Joodse ‘nederzetting’

Mijn oog viel deze week op twee uitspraken van bekende [Belgische] beleidsmakers, die zich beiden in interviews in het julinummer van Joods Actueel ontpopten als voorstanders van de tweestatenoplossing: Maurice Sosnowski, voorzitter CCOJB: “Het CCOJB staat achter de tweestatenoplossing, binnen Israël is iedereen daarvan overtuigd en is er een meerderheid die tot een oplossing wil komen. Helaas kan dat niet gezegd worden van de Palestijnen.” Schepen Philip Heylen [CD&V] van de Stad Antwerpen deed er nog een schep bovenop en keerde zich tegen de bouw van Joodse huizen op de West Bank: “Maar de nederzettingenpolitiek is een ander paar mouwen. Elke keer wanneer een Israëlisch premier daar moedig paal en perk aan wil stellen, komt er protest waarna hij inbindt en toch weer gaat bijbouwen. Daar heb ik het dan moeilijker mee dan met de muur. Ik ben dan ook voorstander van de tweestatenoplossing, waarbij Israël en de Palestijnen in vrede en respect naast elkaar kunnen leven.

Beiden spreken elkaar vlakaf tegen want “als de premier telkens moet ‘inbinden’ wegens volksprotest” betekent dat gewoon dat er geen meerderheid bestaat in Israël om de nederzettingen op te ruimen [in ruil voor vrede] en dat de tweestatenoplossing die de Arabieren niét willen, geen enkel perspectief op de toekomst biedt. Een vaststaand feit is dat is dat de Palestijnse leiders tegen de tweestatenoplossing gekant zijn en vóór de éénstaatoplossing opteren (‘Palestina’ in de plaats van Israël en niet ernáást!) en als één van de twee betrokken partners afhaakt betekent dat gewoon dat die oplossing niet deugt en dat voor een andere oplossing moet geopteerd worden. Zeggen dat er twee staten naast elkaar moeten komen is simpelweg plat populisme en een uitspraak die geen rekening houdt met de historische context en met de realiteit aan de grond.

Bovendien ook nog eens het nederzettingenbeleid afschieten is iets waar in Israël helemaal geen meerderheid voor bestaat, integendeel. Leest u zelf maar mee met het volgende belangrijke bericht dat rechtstreeks uit Israël komt, want het is duidelijk dat beide heerschappen geen voeling hebben met wat in Israël gebeurt en hoe over belangrijke zaken wordt nagedacht en geoordeeld. En vrede met de Palestijnen? Het enige wat Israël daar tegenover hoeft te stellen is: vrede. Geen cent of streep land méér. Na 64 jaar Arabische oorlog en terreur en ongefundeerde Jodenhaat is het welletjes geweest.

Prime Minister Committee Report:

Rapport van de commissie van de premier:

Israelis Have a Legal Right to Settle All Judea and Samaria

“Israëliërs hebben het wettelijke recht om zich in heel Judea & Samaria te vestigen”

door UCI [http://www.unitycoalitionforisrael.org/]

Een comité dat door premier Benjamin Netanjahoe werd aangesteld om de legaliteit van de Joodse bouw te onderzoeken in Judea en Samaria (West Bank) heeft dinsdag 4 juli 2012 een verklaring uitgegeven met name dat de Israëliërs het wettelijke recht hebben om zich in dat gebied te vestigen. De op rust gestelde rechter van het Hooggerechtshof Edmond Levy, die dat comité leidt verklaarde het volgende:

“Volgens de internationale wet, hebben Israëliërs het wettelijke recht om zich in heel Judea en Samaria te vestigen en dat minstens in die gebieden die Israël controleert in het kader van de overeenkomsten met de Palestijnse Autoriteit. Vandaar dat de oprichting van Joodse nederzettingen [in Judea en Samaria] op zich niet illegaal is.”

De commissie werd opgezet door de premier om de rechtsgeldigheid te bepalen en te cementeren van de buitenposten in Judea en Samaria, met een nadruk op gemeenschappen die niet gebouwd werden op Palestijnse privé-gronden maar waarvan hun status nog in betwisting was toe te schrijven aan wettelijke bureaucratie.

De commissie overhandigde zijn rapport aan Algemeen Procureur Yehuda Weinstein.

In het rapport schreef Edmond Levy:

“bovenop het voltooien van de opdrachten van de commissie en de gehoorde getuigenissen in overweging genomen, luidt de algemene conclusie dat vanuit het perspectief van de internationale wet, de wetten van de ‘bezetting’ niet van toepassing zijn op de unieke historische en wettelijke omstandigheden rondom de decennialange aanwezigheid van Israël in Judea en Samaria.”

Het rapport citerende:

“Evenzeer niet van toepassing is de Vierde Conventie van Genève [met betrekking tot de Bescherming van Burgers in Oorlogstijd] over de overdracht van bevolkingen, en was niet bedoeld om toegepast te worden op gemeenschappen zoals die door Israël werden gevestigd in Judea en Samaria.”

“… dozijnen nieuwe woonwijken werden opgebouwd, zonder de autorisatie van de overheid en af en toe zonder een aangrenzende verbinding met de moedergemeenschap. Verscheidene werden gebouwd buiten de wettelijke jurisdictie waaraan de gemeenschap onderhevig is. Dit voorkomende fenomeen vereiste grote financiële investeringen, vandaar dat de commissie moeilijk kan aannemen dat dit alles gebeurde zonder dat de overheid daarvan op de hoogte was.”

Als conclusie stelt het rapport:

“wij hebben binnen de Israëlische nederzettingenonderneming in Judea en Samaria een fenomeen ontdekt dat geen land bevoordeelt dat de rechtsstaat bevestigt. Van nu af aan, moet het aan de voorvechters van de nederzettingenonderneming en aan het politieke echelon duidelijk worden gemaakt dat zij enkel moeten werken binnen de grenzen van de wet, en de verscheidene instellingen die de wetten handhaven moeten in de toekomst de wet op kordate wijze afdwingen.”

De aanbevelingen van de commissie omvatten het volgende:

De regering moet zijn houding inzake de kwestie van de Israëlische nederzettingen in Judea en Samaria verduidelijken om wisselende interpretaties van zijn beleid te voorkomen; een nieuwe gemeenschap zal slechts opgebouwd worden nadat de overheid of een erkende ministeriële commissie die heeft goedgekeurd; de uitbreiding van een gemeenschap buiten de grenzen van zijn gemachtigde jurisdictie moet eerst worden goedgekeurd door de defensieminister of door een ministeriële commissie voor nederzettingen regelingen, in coördinatie met de eerste minister.

Anderzijds, verklaarde de commissie dat de aanmoediging die de overheid verstrekt aan de nederzettingenonderneming op legale wijze gebeurt. Volgens de commissie, konden de gemeenschappen die op land werden gebouwd dat eigendom was van de staat of privébezit voortgebouwd werden dat door de staat wordt bezeten, of land in het persoonlijk bezit van Israëliërs, met de steun van overheidsinstellingen, niet geclassificeerd worden als ‘niet-geautoriseerd’ wegens het ontbreken van een officieel overheidsbesluit dat dit zou machtigen. De wezenlijke steun die door de overheid wordt verstrekt aan hun onderneming vormt een impliciete vergunning.

In deze omstandigheden, zo besluit het rapport, zou de evacuatie van dergelijke gemeenschappen onpraktisch zijn en een andere oplossing, zoals compensatie of door middel van landruil, zou dan moeten worden uitgevoerd. Daarom adviseert de commissie in zijn rapport, dat de overheid het uitgeven van afbraakbevelen van deze gemeenschappen zou moeten vermijden, omdat het tenslotte de overheid zelf is die deze situatie in de eerste plaats creëerde.

Eveneens wordt geadviseerd dat de regering dringend werk moet maken van het onderzoek van de gemeenschappen van wie de status nog niet werd vastgelegd. Zij stelden voor dat de overheid de status van deze betwiste gemeenschappen in termen van evacuaties of afbraak slechts zou omschrijven na grondig onderzoek en na de afloop van een volledige wettelijke procedure. Om het dagelijks leven van deze bewoners te vergemakkelijken, stelde de commissie voor om speciale gerechtshoven in Judea & Samaria op te richten specifiek om landgeschillen te regelen.

Om onzekerheid te voorkomen en de stabiliteit te bevorderen, moedigde de commissie Israëliërs en Palestijnen aan om hun landaankopen binnen een akkoord in een tijdskader te registreren van tussen de vier à vijf jaren, waarna iedereen die het proces niet voltooide alle rechten op het bezit ervan zou verliezen. De commissie stelde verder voor dat Israëliërs land in Judea en Samaria enkel zouden mogen verwerven onder het toezicht van een erkende instelling.

Amerikanen die de Israëlische soevereiniteit steunen over al het land dat wordt aangeduid als “heroprichting van het oude Joodse geboorteland” (zoals geciteerd uit opmerkelijke besluiten van San Remo, 25 april 1920), verheugen zich bij de definitieve bevindingen van deze commissie. Israël heeft definitief het verband met valse beschuldigingen van zich afgeworpen en accepteert niet langer de valse benoeming van “bezetting”. Die terminologie wordt definitief aan de kant gezet door de bevindingen van het Comité van premier Netanjahoe.

Dat besluit is werkelijk een “mijlpaal” die door deze geautoriseerde bron wordt afgeleverd. De campagne van de UCI om de Ambassade van Verenigde Staten [naar Jeruzalem] te doen verhuizen krijgt meer substantie door dit bevelschrift dat de rechten valideert zoals die door de internationale wet van de Opperste Raad van de Geallieerde Machten werden vastgelegd.

Deze uitspraak voegt geloofwaardigheid toe aan de campagne van de beweging Unity Coalition for Israel (UCI) om de Verenigde Staten aan te moedigen om de wettigheid te accepteren van de Internationale Joodse eisen om Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israël te erkennen. De aankoop van de grond door het Congres waarop de ambassade [in Jeruzalem] gebouwd moet worden, werd voltooid nadat de Akte van de Ambassade van Jeruzalem van 1995, overweldigend door beide kamers van het Congres werd goedgekeurd.

De oorspronkelijke Akte van de Ambassade vormt een weerspiegeling van de wil van het Amerikaanse volk. Daarom dat wij in onze campagne het Congres aansporen om Resolutie 1006 van de Kamer en de begeleidende Senaatswet 1622 samen zullen zij de Presidentiële verklaring van afstand elimineren en de President het recht verlenen om de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen slechts telkens voor 6 maanden uit “veiligheidsoverwegingen” mogen uitstellen. Alle Amerikaanse presidenten hebben sinds 1995 deze verklaring van afstand gebruikt om de verhuis van de ambassade naar Jeruzalem te vertragen, waarbij herhaaldelijk het openbare protest voor actie werd tegengewerkt.


Intussen timmert Mahmoud Abbas, de gerant van de Palestijnse bollenwinkel, gezwind verder aan een denkbeeldige Palestijnse staat binnen de grenzen van Israël die… er natuurlijk nooit kan en zal komen. Of wat dacht u? Dat de Joden van Israël plotseling dement zijn geworden of dat zij eensklaps zelfmoordneigingen beginnen te  vertonen? “No way, Jose!”

4 gedachtes over “Opmerkelijk rapport: Israëliërs hebben het wettelijke recht zich in heel Judea & Samaria te vestigen

 1. mja ik weet dat het een “rekbaar begrip is” strikt genomen val ik daar zelfs onder..

  heb je dit al is gelezen? het komt niet van mijn favoriete website en of ze betrouwbaar is(je weet wel wat ik bedoel)? maar toch als je die cijfers bekijkt das echt brrrrrrrrrrrr en ik geloof nooit dat ze daar het “rekbaar begrip” kennen”

  http://kifkif.riffle.be/actua/zwart-antwerpen-enig-perspectief-voor-de-wever

  ook heel interessant,maar je moet er wel je tijd voor nemen

  http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/

  Like

 2. “Allochtonen” is een rekbaar begrip. De grootste groep onder hen vormen nog altijd de Europeanen (Franse, Italianen, Nederlanders enz.) die voor het merendeel nog opgegroeid zijn onder christelijk (geïnspireerde) waarden en tradities. Neem bv mijn echtgenote, geboren in de voormalige sovjetrepubliek Georgië. De staatsgodsdienst in dat land is de christen-orthodoxie. In feite is er maar weinig verschil in denken met onze westerse maatschappij. Behalve dan dat ze misschien heel wat conservatiever denken. Maar een generatie verder lossen die verschillen op in de massa.

  Anders ligt het bij moslim immigranten, in België zo’n 650.000 en meer dan een miljoen in Nederland. Het overgrote deel onder hen valt nauwelijks op en hun dagelijks leven verschilt weinig van het onze. Door hun moslimgeloof en praktijkbeleving komen ze wel via hun moskee’s, theehuizen, vzw’s en andere organisaties in contact met radicale politieke islamisten die het helemaal niet zo goed menen met onze democratie. Vandaar dat we ons beter – en met harde hand – zouden richten tot islamisten en jihadisten in onze steden en gemeenten. Neem de rotte appels weg en de rest draait wel bij.

  Like

 3. je hoeft niet lang te zoeken naar een reden voor al dat populistisch pro-palestijnse gezever, kijk maar is naar de cijfers over de allochtone aanwezigheid in de “grote steden”(copypaste gva)

  Antwerpen (39,7 procent), Mechelen (27,3), Leuven en Gent (26,3 procent).

  in Antwerpen zou dat in 2018 zelfs 50% bedragen.en hoeveel Joden zijn er in Belgie? 30.000?
  en dan komen die onderling nog niet overeen…

  Like

 4. Antwerpenaren vinden!!!!!!

  Wat Antwerpenaren vinden van de Midden Oosten politiek van Israel is net zo absurd als wat Tel Avivians vinden van de Vlaams/Waalse 2-Staten politiek van de Belgische regering.

  “”Er moet een twee-statenoplossing komen waarbij Israeliers en Palestijnen in
  VREDE & RESPECT naast elkaar kunnen leven””.

  Haloooo, leest de heer Ph.Heylen v.d. open-VLD geen kranten? De zogenaamde Palestijnen willen geen VREDE maar Israel uit de weg en **in plaats daarvan** een nieuwe staat Palestina oprichten. Ze zeggen dit vaak & duidelijk….in het Arabisch!

  RESPECT bestaat voor de zogenaamde Palestijnen in het verheerlijken van terroristen met zovéél mogelijk Joods bloed aan hun handen. Het vergelijken van Joden met varkens, honden & apen is ook een vorm van Palestijns RESPECT. Arabische leiders die het hardst schreeuwen om de ‘Satanstaat Israel van de aardbodem te blazen, die verdienen het GROOTSTE RESPECT van onze ‘vredelievende Palestijnen!

  Het wordt eens tijd voor mensen zoals Dhr. Ph. Heylen & vrienden om de oogkleppen & oordoppen af te doen en eens te LUISTEREN, dan zouden ook zij dit gehoord én begrepen hebben.

  Het populistische geklets van al deze politici is niet meer dan papagaaien praat en voegt totaal niets toe, integendeel!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.