Opmerkelijk rapport: Israëliërs hebben het wettelijke recht zich in heel Judea & Samaria te vestigen

Zicht op Tel Aviv vanop de heuvels in Judea & Samaria. Vooraan een Joodse ‘nederzetting’

Mijn oog viel deze week op twee uitspraken van bekende [Belgische] beleidsmakers, die zich beiden in interviews in het julinummer van Joods Actueel ontpopten als voorstanders van de tweestatenoplossing: Maurice Sosnowski, voorzitter CCOJB: “Het CCOJB staat achter de tweestatenoplossing, binnen Israël is iedereen daarvan overtuigd en is er een meerderheid die tot een oplossing wil komen. Helaas kan dat niet gezegd worden van de Palestijnen.” Schepen Philip Heylen [CD&V] van de Stad Antwerpen deed er nog een schep bovenop en keerde zich tegen de bouw van Joodse huizen op de West Bank: “Maar de nederzettingenpolitiek is een ander paar mouwen. Elke keer wanneer een Israëlisch premier daar moedig paal en perk aan wil stellen, komt er protest waarna hij inbindt en toch weer gaat bijbouwen. Daar heb ik het dan moeilijker mee dan met de muur. Ik ben dan ook voorstander van de tweestatenoplossing, waarbij Israël en de Palestijnen in vrede en respect naast elkaar kunnen leven.

Beiden spreken elkaar vlakaf tegen want “als de premier telkens moet ‘inbinden’ wegens volksprotest” betekent dat gewoon dat er geen meerderheid bestaat in Israël om de nederzettingen op te ruimen [in ruil voor vrede] en dat de tweestatenoplossing die de Arabieren niét willen, geen enkel perspectief op de toekomst biedt. Een vaststaand feit is dat is dat de Palestijnse leiders tegen de tweestatenoplossing gekant zijn en vóór de éénstaatoplossing opteren (‘Palestina’ in de plaats van Israël en niet ernáást!) en als één van de twee betrokken partners afhaakt betekent dat gewoon dat die oplossing niet deugt en dat voor een andere oplossing moet geopteerd worden. Zeggen dat er twee staten naast elkaar moeten komen is simpelweg plat populisme en een uitspraak die geen rekening houdt met de historische context en met de realiteit aan de grond.

Bovendien ook nog eens het nederzettingenbeleid afschieten is iets waar in Israël helemaal geen meerderheid voor bestaat, integendeel. Leest u zelf maar mee met het volgende belangrijke bericht dat rechtstreeks uit Israël komt, want het is duidelijk dat beide heerschappen geen voeling hebben met wat in Israël gebeurt en hoe over belangrijke zaken wordt nagedacht en geoordeeld. En vrede met de Palestijnen? Het enige wat Israël daar tegenover hoeft te stellen is: vrede. Geen cent of streep land méér. Na 64 jaar Arabische oorlog en terreur en ongefundeerde Jodenhaat is het welletjes geweest.

Prime Minister Committee Report:

Rapport van de commissie van de premier:

Israelis Have a Legal Right to Settle All Judea and Samaria

“Israëliërs hebben het wettelijke recht om zich in heel Judea & Samaria te vestigen”

door UCI [http://www.unitycoalitionforisrael.org/]

Een comité dat door premier Benjamin Netanjahoe werd aangesteld om de legaliteit van de Joodse bouw te onderzoeken in Judea en Samaria (West Bank) heeft dinsdag 4 juli 2012 een verklaring uitgegeven met name dat de Israëliërs het wettelijke recht hebben om zich in dat gebied te vestigen. De op rust gestelde rechter van het Hooggerechtshof Edmond Levy, die dat comité leidt verklaarde het volgende:

“Volgens de internationale wet, hebben Israëliërs het wettelijke recht om zich in heel Judea en Samaria te vestigen en dat minstens in die gebieden die Israël controleert in het kader van de overeenkomsten met de Palestijnse Autoriteit. Vandaar dat de oprichting van Joodse nederzettingen [in Judea en Samaria] op zich niet illegaal is.”

De commissie werd opgezet door de premier om de rechtsgeldigheid te bepalen en te cementeren van de buitenposten in Judea en Samaria, met een nadruk op gemeenschappen die niet gebouwd werden op Palestijnse privé-gronden maar waarvan hun status nog in betwisting was toe te schrijven aan wettelijke bureaucratie.

Lees verder “Opmerkelijk rapport: Israëliërs hebben het wettelijke recht zich in heel Judea & Samaria te vestigen”

Speurtocht naar een oplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict [Timon Dias]

Oplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict

door Timon Dias
bron: http://www.dagelijksestandaard.nl/

Vredesproces
Voor het bewerkstelligen van vrede in en rondom Israël dienen Israël zelf, de Palestijnse autoriteiten en de omliggende Arabische staten zich in alle oprechtheid aan vrede te committeren. Tot nu toe heeft alleen Israël dit daadwerkelijk waargemaakt.

De Palestijnse Autoriteiten hebben vanaf dag één alle vredesvoorstellen in woord en/of daad verworpen. Ook hebben zij de tijdens Oslo overeengekomen voorwaarden voor vrede[1] op onduidelijkheid rondom het PA-handvest na, met voeten getreden. Met name het Palestijnse onderwijs is doordrenkt van haat en creëert de jihadisten van morgen.

Israël valt in dezen te verwijten dat destijds geen volledige bouwstop is afgekondigd voor nederzettingen op 1,8% van de Westbank. Ondanks dat het bouwen van nederzettingen niet verboden werd in de Akkoorden, meenden critici dat dit de spirit van Oslo ondermijnde. De geschiedenis wijst echter uit dat de Palestijns Arabische onwil voor vrede los staat van de Israëlische aanwezigheid in de Westbank en voorheen Gaza.

Lees verder “Speurtocht naar een oplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict [Timon Dias]”

Waar geschifte Arabieren zoal van dromen: ‘Israël zal ophouden te bestaan in het jaar… 2022 ‘ [video]

Alleged CIA report predicts end of Israel by 2022.. and PA TV host prays for it to be true door Pal Watch [http://www.palwatch.org/] vert. E.J. Bron [http://ejbron.wordpress.com/] Israël zou ophouden te bestaan in het jaar… 2022. De Palestijnse televisie interviewde onlangs een Syrische journalist genaamd Al-Bujayrami, die toegang zou hebben tot top geheime documenten van de Amerikaanse geheime dienst CIA. Al-Bujayrami bazelde het volgende tegen zijn gastheer: “Wat ik jullie ga vertellen, hebben jullie tot nu toe nog nooit gehoord. Ettelijke jaren geleden werd er door de Amerikaanse geheime dienst een rapport voor de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton samengesteld, … Lees verder Waar geschifte Arabieren zoal van dromen: ‘Israël zal ophouden te bestaan in het jaar… 2022 ‘ [video]