Hamas behaalt een overwinning in de Mensenrechtenraad van de V.N. [Anne Bayevsky]

VN Mensenrechtenraad in Genève, vrijdag 22 juni 2012. Sameh Habeeb (r) van het ‘Palestijnse Centrum voor Terugkeer‘ (een filiaal van Hamas) kreeg vrij podium in de Raad voor de Rechten van de Mens in de Verenigde Naties. Niemand in de Raad die bedenkingen koesterde omtrent de Mensenrechten in de Gazastrook zelves.

A Hamas victory at the UN Human Rights Council

door Anne Bayevsky [bron: J-Post]

De politieke en financiële steun van de regering van Obama voor de Raad van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, heeft voor Hamas op vrijdag 22 juni 2012 in Genève geresulteerd in een nieuwe overwinning. Een bij Hamas aangesloten organisatie en zijn verdedigers hielden in het Paleis der Naties van de V.N. een “informele parallelle vergadering” waarin zij de vernietiging van de Joodse staat promoten.

Het evenement werd geadverteerd op de website van de V.N. en stond op de lijst van een officieel document van de VN getiteld: ““Human Rights Council, 20ste zitting, 18 juni – 6 juli 2012”

Vandaar dat tijdens de week van de opening van de recentste zitting van de Raad, zowel de vrienden van Hamas aanwezig waren met toegangspassen van de VN en er het einde van de Joodse staat aanmoedigden en tezelfdertijd Eileen Donahoe, de afgevaardigde van Obama (en een voormalig fondsenverwerver in Californië) die de Raad afschilderde als de beste plaats om de rechten van de mens te bevorderen en te beschermen.

De laatste maanden hebben Israëlische topambtenaren bij hun Amerikaanse tegenhangers gepleit om een einde te maken aan de Amerikaanse legitimisering van de Raad, gezien in het licht van zijn virulente staat van dienst mbt. Israël. In feite is dit de eerste zitting van de Raad waarin de waarnemerszetel van Israël onbezet bleef. In plaats daarvan, heeft de regering van Obama zijn steun voor de organisatie aan de V.N. verdubbelt en blijft zijn besluit uitbazuinen in zijn streven naar een tweede ambtstermijn tijdens de verkiezingen deze herfst.

Hamas en zijn gezelschap hebben thans de prioriteiten van Obama’s ploeg in hun voordeel weten om te buigen.

Een van de drie sprekers afgelopen vrijdag was Sameh Habeeb, chef van het media departement van het “Palestinian Return Centre“. De flyer voor het evenement, die duidelijk het Centrum afficheerde als mede-organisator en zijn vertegenwoordiger noemde als een woordvoerder, werd toegestaan om plaats te nemen in de vergaderzaal van de Verenigde Naties en zijn flyers uit te delen aan de door de VN gereserveerde NGO tafels. En toch, zoals het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center heeft gedocumenteerd, is het Palestinian Return Centre [Palestijnse Centrum voor Terugkeer] één van de belangrijkste instellingen waarmee Hamas opereert in Groot-Brittannië.

Hier is wat van wat Habeeb had te zeggen terwijl hij in de zaal sprak van de V.N., aan een door de VN voorziene microfoon, in een door de VN aangekondigd evenement verbonden met het toporgaan van de mensrechtenorganisatie van de VN:

“In 1947, 1948 en 1949 werden de Palestijnse vluchtelingen etnisch gezuiverd door de Israëlische troepen…. Sommige Arabische legers kwamen naar Palestina om het Zionistische project te bevechten, die van overal in Europa kwamen om Palestina over te nemen en het te maken als een nationaal huis voor de Joden, hoewel het altijd al het nationale huis is geweest van de Palestijnen voor duizenden en duizenden jaren lang.”

Habeeb, een bekende radicaal en een campagnevoerder van de “één-staat-oplossing”, kwam echter niet alleen. Diverse publicaties van zijn Palestijns Centrum voor de Terugkeer waren onmiddellijk beschikbaar in de gebouwen van de V.N..

Zo was er bv. een pamflet verkrijgbaar met volgende opzwepende scherpe kritiek:

“… een racistische ideologie die inherent is aan het politieke Zionisme en… door de staat Israël wordt uitgevoerd als een politiek project. Het politieke Zionisme idealiseert en bevordert een racistische en chauvinistische… religie en nationalisme”.

En er werd een landkaart getoond met het woord “Palestina” uitgesmeerd over de totaliteit van wat nu Israël is. Bepleitend de verwijdering van een lidstaat van de V.N., is de meest elementaire schending van het Handvest van de V.N. maar is klaarblijkelijk aanvaardbare literatuur geworden in de schoot van het mensenrechtenbeest van de V.N.

Een derde folder, getiteld “Apartheid tegen Palestijnen”, maakt een analogie tussen Israëliërs en de Nazi ‘s:

“Het Israëlische regime is gebaseerd op… ras en godsdienstige suprematie… De moderne natiestaten die door deze corrosieve idealen worden gevormd, bedekten de 20ste eeuw met littekens, met inbegrip van Duitsland evenals het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime”.

Dit is de tweede keer in twee opeenvolgende zittingen van de Raad voor de Rechten van de Mens dat Hamas en zijn boodschappers toegelaten werden onder de voogdij van de V.N.. Bij de laatste zitting van de Raad in maart j.l., kreeg een Hamaslid van de Palestijnse Wetgevende Raad, Ismail al-Ashqar, een pas van de V.N., om er te zetelen op uitnodiging van een door de VN geaccrediteerde NGO en toegestaan om het woord te voeren tijdens een ‘randevenement’ van de Raad. Hoewel de organisatoren van de V.N. een standaard mededeling verspreiden omtrent wat er tijdens dergelijke evenementen zoal wordt gezegd, worden de toepassingen om zulke vergaderingen te houden eerst doorgelicht en goedgekeurd door de stafmedewerkers van de V.N..

De stroom van anti-Israëlische informele vergaderingen die tijdens de zittingen van de Raad van Rechten van de Mens zijn goedgekeurd, en de onophoudelijke Israëlbashing die door de Raad zelf geproduceerd wordt, zijn niet zomaar voorbij varende schepen in de nacht. Maar liefst éénenveertig procent van alle resoluties en besluiten van de Raad die een specifieke staat veroordelen, zijn onder alle 193 leden van de V.N. slechts gericht tegen één enkel land, met name Israël.

Niettemin, is vandaag de belangrijkste promotor van de Raad van de Rechten van de Mens van de V.N., de Amerikaanse president Barack Obama.

Gezien de presidentsverkiezingen van november snel dichterbij komen, werd de afgevaardigde bij de VN, Susan Rice, opgedragen om de onrust te verklaren, die leeft bij vele ontevreden kiezers omtrent de tegenstelling van dit alles mbt tot de Amerikaanse waarden.

In een synagoge in Boca Raton, Florida vorige maand, sprak Rice: “.. de regering heeft een zinvolle vooruitgang geboekt in de Raad van de Rechten van de Mens”. Namelijk dat de ene wat gelijker zijn dan de anderen. Zij probeerde ook dit verwrongen ding uit: “er is een belangrijk onderscheid te maken. Israël wordt uit de V.N. gewerkt en dat gebeurt niét door de V.N. Wanneer Israël wordt uitgesloten en belasterd, gebeurt dat gewoonlijk niet door het Secretariaat van de V.N…. Gewoonlijk komt dat door beslissingen van individuele lidstaten.”

In feite werden de besluiten om openbare toespraken toe te staan en de distributie van documenten door Hamas en zijn cohorten te vergemakkelijken in de marge van de Raad van Rechten van de Mens, mogelijk gemaakt door het Secretariaat van de V.N. En het punt is, dat is dat de VN-organisaties de schadelijke besluiten van hun leden machtigen en versterken.

In wat blijkbaar het standaardjargon dreigt te worden van de Democraten in de komende maanden, vatte Susan Rice haar opwekkend praatje in de V.N. aldus op deze wijze samen: “De pogingen om af te komen van de legitimiteit van Israël, zijn gebotst op de vastberaden oppositie van de Verenigde Staten”.

Behoudens dan de vertegenwoordiger van Obama die zich comfortabel in de Raad heeft genesteld terwijl de Israëlische zetel zelf vacant staat, is het voor iedereen duidelijk dat dit Witte Huis een oogje toeknijpt.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.