De mythe van een onafhankelijke ‘gedemilitariseerde’ Palestijnse staat [Prof. Arieh Eldad]

De onafhankelijkheid van de islamistische dictatuur Hamastan in Gaza wordt voorlopig nog niet erkend door de Verenigde Staten en de Europese Unie (de EU zou wel willen maar mag niet van de VS)

Ook ik was ooit de mening toegedaan dat het conflict in het Midden-Oosten zou kunnen opgelost worden door het oprichten van een onafhankelijke [gedemilitariseerde] staat voor de Palestijnen naast Israël. Eén van de redenen waarom ik mijn mening heb herzien, en een overtuigd tegenstander ben geworden van de 2-statenoplossing, wordt perfect verwoord in het volgende opiniestuk van het Israëlische parlementslid professor dokter Arieh Eldad. De voormalige brigade-generaal Arieh Eldad (°Tel Aviv, 1 mei 1950) is een zogeheten Revisionistische Zionist en een aanhanger van de ideeën van de filosoof Zeev Jabotinsky. Hij zetelt in de Knesset voor de Nationale Eenheidspartij (Ichud Leumi) als hoofd voor de Hatikva factie.

Eldad is een verdediger van het recht dat de Joden hebben om gelijk waar te wonen in het Land van Israël en een tegenstander om ook maar iets van de Israëlische soevereiniteit over te dragen aan de PLO (de grootste factie in de Palestijnse Autoriteit). Eldad is een tegenstander van de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en noemt die mogelijkheid een ‘ramp’ [voor Israël]. De oprichting van een Palestijnse staat in Judea en Samaria zou volgens Eldad, binnen de drie dagen nadat het werd overgedragen, veranderen in een centrum van terreur gerund door Hamas. Tevens is Eldad ervan overtuigd dat er tussen de staat Israël en de Arabieren nooit vrede kan komen. Ik kan dat alleen maar beamen.

Demilitarized Palestinian State?

Een gedemilitariseerde Palestijnse staat?

Lang geleden bestond er zo een staat

door Prof. Arieh Eldad [bron]

“Ik geloof niet dat een Palestijnse natie bestaat. Er bestaat een Arabische natie. Ik geloof niet dat een Palestijnse natie bestaat. Dat is een koloniale uitvinding. Sinds wanneer bestaan er Palestijnen? Ik denk dat er enkel een Arabische natie bestaat. Tot aan het einde van de 19de eeuw behoorde Palestina tot het zuidelijke deel van Groter Syrië.”

Prof. Arieh Eldad
Prof. Arieh Eldad

Als ik zoiets had gezegd, zou ik ongetwijfeld een Joodse nationalist worden genoemd, een racist en het ergste van al, een totaal gebrek aan zin voor realiteit worden verweten. Nochtans, en noteer dat goed, werden deze woorden enkele jaren geleden uitgesproken door voormalig parlementslid van de Knesset dokter Azmi Bishara in een interview met Yaron London. Bishara is een leider van de Israëlische Arabieren die zich openlijk vereenzelvigt met de vijand en die gedwongen werd om Israël te verlaten op de verdenking van het verlenen van hand- en spandiensten aan de terreurgroep Hezbollah in oorlogstijd.

Lees verder “De mythe van een onafhankelijke ‘gedemilitariseerde’ Palestijnse staat [Prof. Arieh Eldad]”

Islamitisch antisemitisme en Jodenhaat, de normaalste zaak in het Midden-Oosten [video]

Antisemitisme – 2012 Het loont altijd de moeite om door Arabische leiders in het Arabisch geuite toespraken van (Engelstalige) ondertitels te voorzien. Dan weet je tenminste wat ze zeggen tegen hun achterban. Want als Arabieren en moslims in het M-O tegen Westerlingen in het Engels praten, denken we altijd dat ze gewone kritiek op Israël hebben, en wie kan daar iets op tegen hebben hé? Echter, het lijkt op Israëlkritiek, maar het is in feite niks anders dan eeuwenoude Jodenhaat verpakt in een nieuw jasje. 😦 Deze videoclip geeft een overzicht van gedane uitspraken tijdens de eerste helft van 2012. … Lees verder Islamitisch antisemitisme en Jodenhaat, de normaalste zaak in het Midden-Oosten [video]

Het nieuwe antisemitisme – Eerst religie, dan ras, dan wat? (deel1) [Bernard Lewis]

The New Anti-Semitism

First religion, then race, then what?

door Bernard Lewis [http://theamericanscholar.org/]
vertaling Vederso/E.J. Bron [http://ejbron.wordpress.com/]

Er is een versleten gemeenplaats die we allemaal al vele malen eerder hebben gehoord: het is volstrekt legitiem om de acties en het beleid van de staat Israël of de leerstellingen van het zionisme te bekritiseren zonder dit noodzakelijkerwijs als antisemitisme te bestempelen. Het feit dat dit tot vervelens toe is herhaald, doet geen afbreuk aan de waarheid ervan. Niet alleen kan ik het accepteren, maar ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan met een andere formulering die misschien verrassing oproept zo niet shock: het is perfect mogelijk om Joden te haten en zelfs te vervolgen, zonder noodzakelijkerwijs antisemitisch te zijn.

Helaas, haat en vervolging zijn een normaal onderdeel van de menselijke ervaring. Het hebben van een afkeer, mild of intens, tegen mensen, die op een of andere manier anders zijn, naar etniciteit, ras, huidskleur, geloof, eetgewoonten, het maakt niet uit wat, is een onderdeel van de normale menselijke conditie. Wij vinden het overal in de geschreven geschiedenis en we vinden het over de gehele wereld. Het kan soms buitengewoon boosaardig zijn en soms zelfs amusant. Niet lang na de Tweede Wereldoorlog liepen de Denen over van wrok tegen twee van hun buren: de Duitsers als bezetters en de Zweden voor het aan de kant staan in een nutteloze neutraliteit. Een Deense gezegde in die tijd was: Wat is een Zweed? Een Duitser in menselijke vorm. Nog een dubbele belediging, deze uit het Britse leger in de late jaren 1930, toen het zich zorgen maakte over twee verschillende groepen van terroristen: Wat is een Arabier? Een geroosterde Ier. Ik citeer deze voorbeelden in geen enkel opzicht met goedkeuring of aanbeveling, maar als voorbeelden van de aard van het echt vervelende vooroordeel dat wijdverbreid is in onze wereld.

Lees verder “Het nieuwe antisemitisme – Eerst religie, dan ras, dan wat? (deel1) [Bernard Lewis]”