Outposts Committee is formeel: Judea en Samaria zijn geen bezette gebieden [Eyal Schwartz]

Voormalige rechter Edmond Levy’s commissierapport verklaart het wettelijk recht van Israël op het bezit van Judea en Samaria

Outposts Committee verklaart in rapport: Judea en Samaria zijn geen bezette gebieden

door Eyal Schwartz
[http://www.jewishpress.com/]

vertaling Roelf-Jan Wentholt
voor E.J. Bron [http://ejbron.wordpress.com/]

De jewishpress.com en vele anderen publiceren vandaag (24 juni 2012) over de bevindingen van het Outposts Committee. Deze commissie werd in 2011 ingesteld door Netanyahu om diepgaand juridisch onderzoek te doen naar de status van Israël en de nederzettingen in Samaria en Judea. Hieronder het verslag dat de Jewish Press deed van de bevindingen van de commissie.

Judea en Samaria vallen niet onder het bezettingsrecht. Dit is de belangrijkste conclusie van het Outposts Committee, dat werd ingesteld om de juridische status van Israël in Judea en Samaria te onderzoeken. De leden van de commissie, de voormalige rechter van het Hooggerechtshof Edmond Levy, circuit judge Techia Shapira en de jurist dr. Allan Baker, hebben deze week hun rapport uitgebracht. Daarin wordt voorgesteld om nieuwe en oude juridisch kaders ten aanzien van Israëls status in Judea en Samaria toe te passen.

De commissie analyseerde de historische en juridische achtergrond van Judea en Samaria en concludeert dat het onjuist is de Israëlische aanwezigheid te zien als een bezetting ten gevolge van een oorlogssituatie.

Volgens de commissie bevonden Judea en Samaria zich in een juridisch vacuüm voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog, omdat Jordanië, dat Samaria en Judea in bezit hield, dit deed tegen alle regels van het internationaal recht in. Alleen Groot-Brittanië erkende de Jordaanse soevereiniteit over Samaria en Judea. Omdat Jordanië niet de rechtmatige heerser was, zo stelt het rapport, kunnen de gebieden niet worden gedefinieerd als bezette gebieden in de juridische zin van het woord. Daarnaast somt de commissie een reeks van argumenten op waaruit blijkt dat Israël een juridische verbinding met de gebieden heeft. Ook daaruit blijkt dat Israël geen bezetter genoemd kan worden.

Het 90 pagina’s tellende rapport, inclusief bijlagen, bespreekt uitvoerig de kwestie van de buitenposten. Levy, Baker en Shapira verwerpen fundamenteel de juridische lijn die wordt gevolgd door procureur Talia Sasson in haar rapport over de buitenposten. Volgens hen kan de overgrote meerderheid van de buitenposten worden gedefinieerd als legaal, omdat ze vallen binnen het algemene plan voor legale nederzettingen, waarvan de stichting door de staat werd goedgekeurd.

De commissie beveelt verder aan dat de Nature and Parks Authority duizenden hectaren gebied in Judea en Samaria tot nationale parken verklaren, om zo deze natuurgebieden te behouden.

Met de afronding van de werkzaamheden van de commissie ligt de bal terug bij premier Netanyahu en Minister van Justitie Ne’eman, die opdracht gaven tot het rapport. Voorafgaand aan de benoeming van de commissie liet de procureur-generaal aan Netanyahu weten dat de rechterlijke macht niet verplicht is om de conclusies van de commissie te volgen. Netanyahu zei tegen leden van de commissie dat hij het rapport eerst wil lezen alvorens te beslissen over volgende stappen.

De volgende fase zal naar verwachting inhouden dat het rapport wordt voorgelegd aan het Ministers Committee on the Settlements. De belangrijkste vraag blijft of Netanyahu en Ne’eman het gerechtelijk apparaat kunnen dwingen om de aanbevelingen van de commissie te volgen.

Opgemerkt moet worden dat de leden van de commissie behoren tot de elite van de Israëlische rechtspraak. Voorzitter Edmond Levy werd beschouwd als uniek onder de Hoge Raad vanwege zijn grote gevoeligheid voor sociale vraagstukken. Techia Shapira is een zittende circuit judge in Tel Aviv. Dr. Allan Baker is een expert in internationaal recht en trad op als juridisch adviseur voor Buitenlandse Zaken. Hij nam onder andere deel aan het formuleren van de Oslo-akkoorden.