Recent spervuur van raketten levert bewijs dat Hamas niet veranderd is [Jonathan S. Tobin]

‘Gematigde’ leiders van Hamas willen in de regering van de Palestijnse Autoriteit op de West Bank zetelen om van daaruit de ‘gematigde’ en compleet ‘geweldloze’ strijd jegens de Joden op te voeren. Zeg nu zelf, 100 raketten en mortiergranaten afgevuurd vanuit Gaza op één weekeinde op Israël, als die Joden daar ook al niet meer tegen kunnen, waar zijn we dan mee bezig hé? Die ‘slechte’ Israëliërs twijfelen of Hamas opnemen in de PA op de West Bank wel zo’n goed idee is. Hebben ze ongelijk? Nochtans is het dat wat de internationale gemeenschap wenst want: Israël moet Hamas erkennen als een volwaardige onderhandelingspartner voor de vrede.

Rockets Prove Hamas Hasn’t Changed

door Jonathan S. Tobin
bron: http://www.commentarymagazine.com/

Nog maar net de afgelopen maand, was de gedeeltelijke blokkade van Israël van de door Hamas bestuurde Gazastrook, opnieuw het onderwerp van een nieuwe ronde van veroordelingen door Amnesty International en andere groepen die beweren te spreken namens de kwestie van de mensenrechten die zogenaamde door de Joodse staat worden geschonden. Het feit dat Israël nooit de stroom van voedsel of medicijnen naar de Strook heeft gestopt en het blijven toelaten dat het zich vasthaakt aan ’s lands elektriciteitsnetwerk en enkel gestreefd heeft om bouwmaterialen en bewapening tegen te houden, heeft de Israëlhaters er niet van weerhouden om de mythe te promoten dat er in Gaza een humanitaire ramp aan de gang zou zijn.

Ondanks het losmaken van de reeds versoepelde blokkade vorig jaar en de regelmatige stroom van materialen in Gaza via de thans geopende grens met Egypte of via de smokkeltunnels die door Hamas worden uitgebaat, lopen de klachten over Israël onverminderd verder. Maar jammer genoeg, doet het spervuur met raketten en mortiergranaten op zuidelijk Israël vanuit Gaza dat ook.

Tijdens de eerste zes maanden van 2011, in een tijd toen er vermoedelijk een staakt-het-vuren bestond tussen Israël en Hamas, werden bijna 300 raketten afgevuurd op Israël vanuit Gaza. Dat is een routinematige terreur op de inwoners van de Joodse staat waaraan zij gewend zijn geraakt en die door algemeen stilzwijgen wordt onthaald door zowel de internationale gemeenschap als door de menigte die ijvert voor de mensenrechten.

Maar op de laatste dag, is die routine in uitzonderlijke mate toegenomen, toen meer dan 40 raketten en mortiergranaten vanuit Gaza werden gelanceerd, resulterend in een paar slachtoffers en die evenals de zenuwen ten top joegen onder de bevolking van het reeds zwaar getroffen gebied. Hoewel het tijdige waarschuwingssysteem van Israël en de anti-raket verdediging (net als het slechte richten door de Palestijnen) verhinderden dat er dodelijke slachtoffers vielen, geeft de recente opstoot van geweld en terreur zowel voedsel aan de leugen van de bewering dat Hamas tegenwoordig een beleid van niet-gewelddadig ‘verzet’ zou voeren als aan de bewering van de critici van Israël die menen dat de zelfverdedigingsmaatregelen buitensporig zouden zijn en tegen het daar gebaseerde terroristenleger in feite onnodig zouden zijn.

Laat er geen enkele twijfel over bestaan wie verantwoordelijk is voor de regen van raketten die op Israël neerdaalt, namelijk Hamas dat besloten heeft om de verantwoordelijkheid voor de escalatie op te eisen, eerder dan aan één of andere splintergroepering de eer te laten voor het onder vuur nemen van de Joden. De aanslagen komen slechts een dag later nadat een terreurgroep uit Gaza het Egyptische grondgebied doorkruiste om Israël te raken en één persoon (een Israëlische Arabische bouwvakker) werd gedood.

Het is niet duidelijk of oorzakelijk verband van de aanslagen ontsproten is uit de wens om een punt te maken over de recente gebeurtenissen in Egypte, waar de kandidaat van de Moslim Broederschap – de groep waarin Hamas kuit schoot – het presidentschap heeft gewonnen. Een andere mogelijke theorie is dat het verwant is met de interne Palestijnse politiek en op de terechte bezorgdheid van Hamas dat zijn populariteit ernstig ziet afnemen wegens het relatieve gebrek aan aanslagen op Joodse doelwitten het afgelopen jaar.

Maar wat er ook van aan is, de Qassamraketten, Gradmissiles en mortiergranaten, die de afgelopen dagen zijn ingeslagen op Israëlische gebouwen en in gebieden, vormen enkel het zoveelste bewijs dat de onafhankelijke staat die enkel in naam bestaat in Gaza, een gewapende basis is waarvan het voornaamste doel is om de oorlog voort te zetten tegen het bestaansrecht van Israël.

Het idee dat de heersers van Gaza zouden moeten vertrouwd worden om in de overheid op de West Bank te worden opgenomen en dan de vrijheid moeten worden gegeven om van daaruit hun oorlog tegen de Joden te voeren, is er één die de meeste Israëliërs beschouwen als kortbij de totale krankzinnigheid – maar wel één is waar het grootste deel van de internationale gemeenschap hardnekkig op blijft hameren.

De leiders van Israël zullen zelf beslissen omtrent de aard en de timing van een reactie op de huidige escalatie van geweld en terreur. Maar de raketten zijn een geheugensteuntje dat de bewering dat Hamas zichzelf heeft hervormd [en gematigder zou zijn geworden] en dat Israël niks te vrezen heeft van de militaire opbouw die in de Gazastrook aan de gang is, niks meer of minder dan pure mythes zijn die erop gericht zijn om de veiligheid van de Joodse te ondermijnen.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Een gedachte over “Recent spervuur van raketten levert bewijs dat Hamas niet veranderd is [Jonathan S. Tobin]

Reacties zijn gesloten.