Het is allemaal de schuld van de Joden: ‘An allem sind die Juden Schuld’ [Mia Doornaert]

Friedrich Holländer zette een bitter satirische tekst op de muziek van ,,L’amour est enfant de bohême” van Bizets ,,Carmen”: ,,An allem sind die Juden schuld”. Het (zelf)spotliedje werd gezongen in politieke cabarets in de bruisend creatieve stad die Berlijn was, voor Hitler er een einde maakte aan alle ,,ontaarde kunst”. Maar ook die kritische kunstenaars bevroedden toen niet tot welke barbaarse uitmoording van joden en zigeuners Hitlers kroniek van een aangekondigd racisme zou leiden.

‘An allem sind die Juden Schuld’

door Mia Doornaert
bron: Doorgeprikt staat netjes [DS, 24.10.2003]

,,An allem sind die Juden Schuld”. Het refrein viel vorige week opnieuw te horen, De eerste minister van Maleisië zong het op de Conferentie van islamitische landen. Hij kreeg grote bijval van de vertegenwoordigers van meer dan een miljard bewoners van deze aarde. Uit hoffelijkheid voor de gastheer? Helemaal niet. Gewoon omdat, zoals Le Monde in een commentaar schreef, ,,de toehoorders het ermee eens waren. Omdat dergelijke uitlatingen dagelijkse kost zijn in de Arabisch-islamitische wereld (…) en regelmatig gebezigd worden door regeringen, door de — voor het merendeel gecontroleerde — pers, en door onderwijzers en leraren”.

Die constante haatpropaganda tegen niet alleen Israël maar ,,de joden”, is een factor die onze regeringen en vele actiegroepen voor vrede in het Nabije Oosten niet wensen te zien. En daarmee willen ze ook niet begrijpen hoezeer die haatpropaganda de Israëlische veiligheidsobsessie opzweept.

Ze zijn overigens, zoals Le Monde ook schreef, ook veel te lang blind gebleven zijn voor het herlevende antisemitisme in onze eigen landen. Daarover heeft de burgemeester van Amsterdam toch aan de alarmbel getrokken. Als er in scholen tijdens lessen over de Tweede Wereldoorlog spreekkoren opgaan ,,joden, die moet je doden”, dan is het alarmpeil inderdaad ver overschreden.

Laten we wel wezen. Uiteraard mag en moet Israël bekritiseerd worden voor zijn geweld tegen, en dagelijkse krenkingen en vernederingen van de Palestijnen in de bezette gebieden. Dat heeft niets met antisemitisme te maken.

Maar als alleen Israël constant kop van Jut is; als de zogenaamde vredesbeweging alleen massaal op straat komt als ze tegen de VS en Israël kan tekeergaan en nooit over bijvoorbeeld twee miljoen dode Congolezen; als zowat al onze ngo’s een boycot van Israël eisen maar nooit van bijvoorbeeld Rusland dat een moslimrepubliekje terug naar het stenen tijdperk bombardeert; als de Vlaamse Liga voor de Rechten van de Mens haar prijs geeft aan een Gretta Duisenberg die ,,Israël” en ,,de joden” los door elkaar gebruikt en vrede meent te moeten bevorderen door hate speech tegen Israël; als je zelfs antisemitisch geweld vergoelijkt omdat je allochtonen die het begaan, toch moet begrijpen, dan krijgt dat geheel een meer dan bedenkelijk reukje.

En dat geldt ook als alleen van Israël het bestaansrecht wordt gecontesteerd, maar van geen enkele andere staat, hoe bedenkelijk ook zijn ontstaansgeschiedenis.

Dat laatste is blijkbaar het thema aan het worden van een rist grote Vlaamse ngo’s die zeggen voor vrede tussen de Israël en de Palestijnen op te komen. Getuige de ,,Infomap Palestina-Israël” die door de koepel Actieplatform Palestina is uitgegeven als onderdeel van een ,,informatieproject” waaraan het Vlaams ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking 45.536,24 euro van onze belastingcenten voor de derde wereld heeft betaald.

De onderliggende teneur is duidelijk: een aanvechting van het bestaansrecht zelf van Israël. De woordkeuze, de selectie van de gebeurtenissen, ze gaan alle in die richting. Israël alleen is de booswicht, de Arabische wereld het zwakke en onschuldige slachtoffer. Daarvoor worden zelfs feiten verdraaid. Een bijzonder vicieuze zin staat in de informatiefiche nr. 1. Het zionisme wordt er afgeschilderd als de bondgenoot van het antisemitisme. De pogroms in Rusland, de Dreyfus-afaire in Frankrijk, het open of sluipend antisemitisme in andere landen brachten Europese joden in de negentiende eeuw ertoe een eigen staat te gaan nastreven, in ,,Zion”, waar de wortels van het joodse volk liggen. Dat was volgens de brochure geen begrijpelijke reactie, maar een grove fout. ,,Het aangereikte antwoord op het ‘joodse vraagstuk’ was niet de oplossing ervan in zijn Europese context, maar het bereiken van een modus vivendi met het antisemitisme door het te ontlopen”. Je gelooft je ogen niet. Voor de Tweede Wereldoorlog dácht een overgrote meerderheid Europese joden er niet aan uit te wijken naar een joods homeland , juist omdat ze geloofden in integratie, in de ,,Europese context”. In de uitmoordingskampen is gebleken hoezeer ze gelijk kregen.

Als je die marxistoïde mantra moet geloven, dan zaten de joden tweemaal fout. Het zionisme was een spiegelbeeld van het antisemitisme. En als ze uitgemoord zijn onder nazi-Duitsland, en later vervolgd in de communistische Sovjet-Unie, dan is dat omdat ze het ‘joodse vraagstuk’ niet wisten op te lossen in ‘de Europese context’. Nu worden ze weer met de vinger gewezen om wat Israël doet. VLD-senator Jean-Marie Dedecker weet het maar al te goed. ,,Een Belgische diplomaat (in Israël) zei me: Als de Israëli’s zo door gaan, bereiden ze hun tweede holocaust voor ”. (Humo 1 juli 2003)

Hun ,,tweede holocaust”? De ,,eerste holocaust” werd niet tegen Israëli’s begaan, mijnheer Dedecker, die bestonden toen niet. Hij werd begaan tegen de joden, zonder onderscheids des persoons. Hij werd begaan tegen joden die zo sterk in Europa, en met name in Duitsland, geïntegreerd waren dat ze een onschatbare bijdrage leverden aan de cultuur, kunst, wetenschap en welvaart van dit continent. Wie nu zegt dat de Israëli’s door hun gedrag een ,,tweede holocaust voorbereiden”, geeft aan dat de ,,eerste holocaust” eigenlijk ook de schuld van die joden was.

De holocaust mag niet ingeroepen worden om het onrecht te rechtvaardigen dat Israël de Palestijnen aandoet. Maar de fouten van Israël kunnen nog minder ingeroepen worden om de genocide op de joden minder erg te doen lijken. Als Europa zich op die manier een beter geweten over die barbarij wil verschaffen, dan heeft het antisemitisme ,,mooie” dagen voor zich.


Reactie van Michel Laub van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België in januari 2004:

Wie nu zegt dat de Israëli’s door hun gedrag een “tweede holocaust voorbereiden”, geeft aan dat “de eerste holocaust” eigenlijk ook de schuld van de joden was” (Mia Doornaert)

“Mevrouw Doornaert, laat ons toe u onze oprechte dank te betuigen voor uw – zoveelste – moedig artikel en, in het bijzonder, voor deze laatste reactie. Want daar is de joodse gemeenschap nu eigenlijk nog steeds aan toe : haar gedeeltelijke overleving uit de hel van de Sjoa te moeten rechtvaardigen en verder haar excuses te moeten bieden, zowel hier, in Europa, als daar, in het Nabije Oosten, om “mede gebruik te maken van de zuurstof die de mensheid gegund is…” [bron]

17 gedachtes over “Het is allemaal de schuld van de Joden: ‘An allem sind die Juden Schuld’ [Mia Doornaert]

 1. Och Winnie, onder Orthodoxe Joden zijn huwelijken tussen neef en nicht ook niet ongewoon, in Israël maar ook daarbuiten zie je dat regelmatig. Qua intelligentie heeft het weinig effect; Charles Darwin, weliswaar geen Jood maar toch niet bepaald een domme man, was ook met zijn nicht getrouwd. Had alles behalve domme kinderen.
  Incest heeft vooral effect op gezondheid. En de bewoners van het Midden-Oosten (zowel Joden als Arabieren, want ze stammen allemaal uit de Irakees Abraham) zijn van oudsher veehouders. Een Islamitische vader zal net als een Joodse vader er niet over peinzen zijn dochter te laten trouwen met een zwakzinnige of zieke man. De achtergesteldheid van veel Arabieren is cultureel en niet genetisch bepaald.

  Overigens – de Europeanen hebben ook hun sporen nagelaten in het Midden-Oosten ten tijde van de kruistochten. Kijk naar een man als Bashar al-Assad van Syrië; bruin haar, een lichte huid en felblauwe ogen. Is ook geen domme man. Wel een wrede.

  Like

 2. mooi voorbeeld van hoe het “wel kan” en nee niet iedereen hoeft het daarmee ééns te zijn maar ook dat hoort tot het “intelligent” zijn..open staan voor meningen en gewoon het “anders” kunnen zijn.iets waar men in landen rondom Israel niet eens wil over nadenken

  http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=273609

  Like

 3. wanneer je 2000 jaar lang vervolgd maar vooral ook verkracht wordt.en dat generatie op generatie, leidt dat natuurlijk tot grote genetische vermenging. de joden zijn dan ook een mengvolk, met genen uit alle delen van de wereld. en dat is goed voor je hersens.

  heel wat beter dan eeuwenlang aan je neef of nicht uitgehuwelijkt te worden, zoals gebruikelijk in islamitische culturen. dat helpt niet echt om nobellaureaat te worden.

  hebben we toch nog iets goeds overgehouden aan al die vervolgingen.

  Like

 4. toen ik naar school ging en later aan de univ was er onder de Joodse studenten een soort van “grap” de vraag was niet of je ging doctoreren maar de vraag was wannéér je dat ging doen
  persoonlijk denk ik dat Joden niet slimmer zijn dan de rest van de wereldbevolking, wat ik wel vrij zeker weet is dat Joden meer aandacht schenken aan opleiding, kwestie van overleven?

  @.Dhr. Heulderink
  “Al zijn dat wel stuk voor stuk Joden met Europees bloed”

  dat kan wel kloppen ..maar bij de mensen in Israel ga je altijd wel Europees bloed terugvinden (bij de (meeste) Joodse toch) en misschien is dat ook wel de verklaring waarom er door Israel een progressieve wind is gegaan die er nooit is geweest bij zijn buurlanden(paar opflakkeringen na dan)

  en iets wat je volgens mij niet mag onderschatten, religie heeft nooit een rem gezet op ontwikkeling (paar uitzonderingen na) zowel cultureel als op andere vlakken loopt Israel voor op zijn buurlanden en neem daar gerust een paar Europese landen bij..iets wat zelfs een “groene politica” heeft bevestigd bij JA .

  Like

 5. @ Brabosh

  “Er is in de loop der jaren zoiets als een “Palestijnse identiteit ontstaan”.

  Zoals je zelf zegt, een “in elkaar geflanste politieke identiteit. De Koerden, een VOLK mét een identiteit heeft dit ook niet veel opgeleverd. De Basken hebben ook hun identiteit, maar alhoewel zij gewelddadig waren, waren het kleuters in verhouding met de ”Palestijnen”.

  Geweld blijkt nodig te zijn om een ‘politieke identiteit’ te verkrijgen in de media en daardoor in de politiek. Een in elkaar geflanste politieke identiteit zonder verdere inhoud is als een gas canister zonder gas.

  Ik kan nog wel even doorgaan over groepen met een identiteit. Als je maar zorgt dat je genoeg media aandacht krijgt, dan komt die identiteit vanzelf, verdiend of niet!

  Like

 6. Eerlijk gezegd betwijfel ik ook dat, hoewel intelligentie wel genetisch wordt bepaald, dit niet noodzakelijk leidt tot meer intelligent gedrag. Daar is nog wel wat meer voor nodig, bijvoorbeeld een goede opvoeding en opleiding en het meest van al nog motivatie en ambitie.

  Het verbaast me niks dat er zoveel nobelprijswinnaars zijn onder de Joden en zovele andere Joodse genieën uitblinken op zowat alle terreinen: auteurs, acteurs, kunstenaars, politici, componisten en muzikanten, noem maar op, overal zijn ze aanwezig en aan de top. Wat zou de wereld nog voor ons betekenen zonder al die Joden? Ik kan het me niet voorstellen maar een enorme verschraling zou ons overvallen die niemand van ons wil.

  Joden aan de top, wie kijkt er nog van op? Als je 2000 jaar lang, generatie na generatie altijd wel ergens in één of ander land wordt vervolgd dan wel vermoord, kan dat zelfs de minst begaafde onder hen genoeg motiveren om toch maar te trachten iets beter, iets slimmer, iets handiger te zijn dan alle anderen. De kans op overleven en op een normaal leven, nemen dan alleen maar toe.

  Charles Darwin schreef het al: Enkel diegenen die zich voldoende aanpassen aan veranderende omstandigheden, zullen overleven en zich kunnen vermenigvuldigen. Als je dan net dat ietsje beter bent en alles en iedereen net een stapje voorblijft, heb je je plaats op de wereld meer dan wel verdiend. En wij, die misschien net dat ietsje minder hebben en zijn, kunnen er toch allemaal maar lekker mee van genieten en de vruchten plukken van hun vlijt en hard labeur.

  Like

 7. @.Dhr. Heulderink

  Intelligentie is genetisch bepaald, intellect wordt meer cultureel en door studie bepaald. Verder ben ik ook niet zo zeker of het Joodse volk als volk zo slim is, zeker niet meer of minder dan andere volkeren. Het enige wat wel waar is, is dat in verhouding de Joden véél meer Nobelprijswinnaars hebben voortgebracht en meegewerkt hebben aan allerlei uitvindingen & projecten die de vooruitgang in de wereld hebben bevorderd.

  Like

 8. “Er blijft voor Israël geen andere oplossing dan Judea & Samaria definitief in te lijven bij Israël, iets wat ze in 1967 al hadden moeten doen”

  inderdaad ! en voor de publieke opinie moeten we het ook niet laten(paar Antwerpse kiekes uitgezonderd)

  en Gaza? dat mogen ze houden of bij Egypte kruipen,dat die het maar oplossen,hoewel …nu ze ook van plan zijn om Vaticaanstad en en Andalusië in te lijven opent dat natuurlijk nieuwe deuren en aangezien er nog schapenhoeders zijn in de Franse Pyreneeën is de kans aanwezig dat men ook dat zal opeisen als zijnde “moslimland” Parijs zal dan ongetwijfeld een van de volgende “haltes” zijn(via Toulouse) geef toe…schitterend plan nietwaar…

  Like

 9. Al zijn dat wel stuk voor stuk Joden met Europees bloed. Je kunt je afvragen of “het Joodse volk” wel zo ontzettend slim is, of dat Westerlingen dat zijn en enkel de verwesterde Joden een graantje hebben meegepikt. Ik betwijfel ten zeerste dat een Joodse herder in Libanon per definitie intelligenter zou zijn dan zijn Islamitische buurman. Vestig ze in een Westers land en hun nazaten zullen al maar slimmer worden. Is meer cultureel bepaald dan genetisch.

  Like

 10. @ander geluid,

  en relatief het grootste aantal nobelprijswinnaars onder de beschaafde medebewoners van onze planeet.

  Like

 11. Ik onderschrijf voor de volle honderd pond wat een ander geluid in haar eerste reactie neerpent. Toch moet ik ook Jenny in zekere mate gelijk geven dat er inderdaad sinds kort zoiets bestaat als een “Palestijnse identiteit”, zij het dan een politieke identiteit in elkaar geflanst en kunstmatig in leven gehouden door de omringende Arabische naties die per definitie vijandig staan tegenover het Joodse volk. Die politieke identiteit, die verder niets te maken heeft met ras, afstamming, oorsprong, geschiedenis, cultuur enz., werd sinds 1967 kritiekloos overgenomen door de Westerse landen en het Kwartet voor het Midden-Oosten.

  Het is intussen duidelijk dat de Oslo Akkoorden van 1994, die onder meer geleid hebben tot het oprichten van de Palestijnse Autoriteit (de werknaam voor een toekomstig soeverein Palestina) één van de grootste Israëlische blunders is geweest (van hetzelfde niveau als de ontruiming van Gush Katif in aug. 2005). Om de eenvoudige reden dat met Arabieren geen enkele afspraken kunnen gemaakt worden die vroeg of laat toch weer door hen worden verbroken.

  De geschiedenis bewijst dat enkel de afschrikkingsmacht van Israël de enige en beste garantie is voor de vrede. Kijk bv maar naar de vredesakkoorden met Egypte en Jordanië die na even zoveel aanvalsoorlogen en nederlagen, ten lange leste inzage dat Israël militair niet kan vernietigd worden en een vredesakkoord met de Joodse staat het beste compromis bleek om niet zélf vernietigd te worden door Israël.

  Er blijft voor Israël geen andere oplossing dan Judea & Samaria definitief in te lijven bij Israël, iets wat ze in 1967 al hadden moeten doen. De Pal-Arabieren die de strijdbijl tegen Israël begraven kunnen blijven, al de rest moet zich willens nillens schikken naar de wetten van de Israëlische staat of inpakken en oprotten. Er kan geen soevereine Palestijnse staat worden opgericht op de West Bank, omdat – zoals het er nu naar uitziet – dit ten eeuwige dagen een permanente dreiging zal blijven vormen voor de veiligheid van de staat en zijn bevolking.

  Kort samengevat: ontbinding van de Palestijnse Autoriteit en annexatie van Judea & Samaria, de Arabieren die dat willen volkomen integreren in de Joodse staat met alle rechten en plichten, en complete demilitarisatie van alle Palestijnse terreurbendes zowel in Gaza als op de Westelijke Jordaanoever.

  Wat er met Gaza moet gebeuren, hangt van het Gazaanse volk af: aansluiten bij Israël of Egypte. Misschien dat er iemand er ooit zal inslagen om een volksreferendum te organiseren (olv het Kwartet) alhoewel dat ik vrees voor het ergste, gezien de jarenlange indoctrinatie van in de wieg tot in het graf, van de Gazanen en Palestijnen dat alle Joden per definitie slecht zijn en dat “alleen een goede Jood een dode Jood is”.

  Like

 12. @Jenny
  Tja dat de Palestijnen niet zouden bestaan…Ondertussen is er een demografische en politieke realiteit. Meer dan 60 jaar worden ze al in UNWRA-kampen ondergebracht en gefinancierd. Ze hebben al heel wat zonen en dochters verloren in de strijd met Israël.En stromen Joods bloed vergoten.

  Je kunt ze natuurlijk niet uitgummen of zo. Toch denk ik dat er pas een echte leefbare oplossing komt wanneer Jordanië haar verloren Palestijnse zonen en dochters (’48-’67) opneemt en integreert in een volledig zelfstandige Palestijnse staat ten Oosten van de Jordaan.

  Like

 13. @Jenny Mees…..

  Definitie van een VOLK, zoals beschreven in de van Dale:
  1. Gezamelijke bewoners v.e. Staat.
  2. Een gemeenschap der bewoners v.e. land die afstamming, taal, zeden, overleving
  gemeen hebben.

  Palestijnen zijn ‘niet de gezamelijke bewoners van een Staat of land en hebben ‘niet dezelfde afstamming (komen uit verschillende Arabische landen, zijn dus gewoon Arabieren).

  Ze hebben géén gezamelijke geschiedenis, cultuur, koningen, geloof etc. Ze hebben niets gemeen, behalve hun ‘gezamelijke gecultiveerde haat!

  Hun ‘overleving begint in ong. 1985 toen Arafat (de Egyptenaar) en Carter ze een etiket van “Palestijn” opplakten. Daarvoor hadden ze een Jordaans paspoort!

  Hun ‘saamhorigheid begint & eindigd bij het “martelaarschap en de “vernietiging van de Staat Israel.

  Hun ‘Historische groei is nooit van de grond gekomen, omdat hun drang naar vernietiging altijd de boventoon voert.

  Wanneer ze deze mentaliteit niet ‘zelf zullen veranderen en zich losmaken van hun gecultiveerde wrok, zullen ze het eeuwige (vrijwillige) & perfecte slachtoffer blijven. Ze zouden beter eens een pagina uit de boeken der Joodse geschiedenis lezen, een VOLK dat altijd (onvrijwillig) tot een letterlijk SLACHT-OFFER gemaakt is, door de eeuwen heen & door zoganaamde geciviliseerde mensen, maar dat altijd weer opnieuw overeind krabbelde en altijd sterker en onafhankelijker uit de strijd kwam……..nooit vergetend, maar wél vergevend & zonder wrok maar wél met een flinke dosis scepsis t.o. de andere ‘beschaafde medebewoners van onze planeet.

  Like

 14. Ik heb één bedenking bij de reactie van @een ander geluid. Akkoord met het feit dat de palestijnen “an invented people” zijn… Maar intussen kan men toch spreken van een palestijns volk -historisch gegroeid door de gebeurtenissen tijdens de laatste zestig jaar…Al wordt hun identiteit vooral negatief bepaald: slachtofferrol,extreme haat tegenover Israël en joodse mensen, verheerlijking van terreur en een soort van retoriek over bloed en bodem (martelaarschap)…Andere Arabische volkeren die wel een eigen staat hebben, beschouwen intussen ook de palestijnen als verschillend van henzelf… Wat denken andere mensen hierover?

  Like

 15. “…dagelijkse krenkingen en vernederingen van de Palestijnen in de bezette gebieden”

  Ik neem aan dat ze hier doelt op wegversperringen en dergelijke. Beetje selectief. Diezelfde controles zullen niet plaatsvinden in Arabische dorpjes in Judea en Samaria simpelweg omdat de terroristen die dorpen en steden niet zullen willen raken. Sinds de jaren ’70 worden Israëlische scholen ook beveiligd. Arabische scholen hebben die beveiliging niet nodig. Israëli’s worden zelf dagelijks onderworpen aan controles ook al zijn zij niet degenen met de bomgordels. Dat is pas vernederend. Misschien eerst maar is ophouden met het promoten van Jihadisme en daarna kunnen we verder praten over eventuele ‘krenkingen’ en ‘vernederingen’.

  Like

 16. wat is er veranderd in de jaren na de Shoah? men heeft de Joden een paar tientallen jaren een min of meer relatieve rust gegund(uit schaamte?) nog een paar jaar geduld en hun laatste schaamte is weg(alle overlevenden trouwens ook en dan begint de shit pas goed)

  toen begin jaren 70 de extreem linkse gekken hun opmars maakten en onvoorwaardelijk de kant kozen van de “onderdrukte palestijnen” die van hun land beroofd waren door die o zo machtige Joden(wat er nog van overbleef) ontstond er een nieuwe golf van Jodenhaat,RAF en meer van die moordenaars die het nodig vonden om hun”broeders te steunen in hun drang naar vrijheid

  plotseling was er weer geen enkele Jood meer veilig behalve dan in Israel(nou ja)
  1972 de moord op de Joodse atleten,sabenatoestel dat gekaapt werd,Entebbe (eind van de maand is het al weer ruim 36 jaar geleden(duitse kapers trouwens)
  aanslagen tot in Antwerpen toe (1981) en dan vergeet ik nog veel maar het ergste moest nog komen
  regeringen keerden zich tegen Israel(nooit tegen Joden…)zionisten noemen ze ons,etnische zuiveringen werden ons toegeschreven..apartheid, oliecrisissen waren onze schuld,911,Madrid,London tot zelfs het opwarmen van de aarde… alles de schuld van de smerige joden….

  onze kinderen werden vermoord(doelbewust)en de wereld stak wel een vingertje in de lucht dat dit niet kon(terwijl ze de andere hand gebruikten om een dolk in de rug van Israel te planten)

  de ooo zoooo machtige Joodse Lobby (nietwaar LC?)kan niet eens stoppen dat in belgie alleen al door de staat financieel gesteunde “journalisten” dag in dag uit de meest walgelijk vormen van Jodenhaat worden uitgedragen(machtig wapen die lobby) en als er dan iemand is die Israel WIL EN KAN verdedigen(slecht woord) dan gaat men hem nog beschuldigen van fanatisme ook !

  Like

 17. Met alle respect voor Mevr. Mia Doornaert, die het “”waagt om een gewoon feitelijk mening te geven, moet ik hier toch enkele kantekeningen bij maken.

  1 De eeuwige benoeming Israel/’Palestijnen’ is een foute. Israel is een erkend land, de Joden het oudste volk dat altijd in dit land gewoont heeft. “Palestina” bestaat niet! Heeft ook nooit bestaan! Het was een territorium, nooit een land!

  2. Palestijnen zijn gewoon Arabieren. Arabieren, die in ong. 1920 naar deze gebieden kwamen om te werken, daar de Joden aldaar bezig waren met land-ontginningen. Het waren gewoon gastarbeiders. (hetzelfde wat nu in Europa gebeurd)

  3. Het gebied werd ten tijde van het oude testament & de bijbel Judea/Samaria genoemd, géén Palestina. (dit was een uitvindng van de Romeinen die Judea benoemden tot Paelestina)

  4. Israel was NOOIT in oorlog met “de Palestijnen”. Degenen die in oorlog waren met Israel waren de Arabische landen, die geen Joodse staat in hun midden wensten en nog stééds niet wensen!

  5.De opmerking dat “”Israel bekritiseerd mag & moet worden voor het geweld tegen en de dagelijkse krenkingen & vernederingen van “”de Palestijnen”” in de “”bezette gebieden””, is
  wel èrg kort door de bocht en toch zéér in de richting van het criticasters koor.

  a. De Palestijnen bestaan niet als volk/religie. Alléén als terreur groep
  b. Dagelijkse krenkingen & vernederingen? Ik dacht van niet!
  c. Dagelijks geweld tegen “Palestijnen”? Ik dacht van niet!
  d. Bezette gebieden? Betwiste gebieden is de term!

  Tenslotte: Kritiek op Israel mag & moet! Wie besluit dit & wie moet dit doen?
  De Europeanen met hun verleden? Het Oost-blok met zijn verleden? De Arabieren? De Kerken? De Moskeeen?………………….Ik dacht het niet!

  Waar is de kritiek op de bomaanslagen, raket aanvallen, (zelf)moordacties tegen Israelische burgers? De dagelijkse laster campagnes, de haat-educatie, de oproep tot boycots van/voor de vredelievende, arme Palestijnen. De kritiek hierop is, behalve een enkele uitzondering NIHIL!

  De tragiek van het Midden Oosten dat het ‘sprookje het leven is gaan leiden van de realiteit en dit door een wereld van anti semitische criticasters als de ‘waarheid’ wordt gepromoot.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.