Ons recht op dit land van onze voorvaderen kan nooit worden prijsgegeven [Ze’ev Jabotinsky]

De omstreden Ulpanawijk, een buitenwijk van Beit El in Samaria ten westen van de Jordaan, wordt al jaren met afbraak bedreigd

De regering Netanjahoe besliste afgelopen woensdag 6 juni naar aanleiding van een uitspraak van Israël’s Hoogste Gerechtshof, om de gezinswoningen van Ulpana, een buitenwijk van Beit El in Samaria ten westen van de Jordaan, te laten afbreken en de 30 gezinnen over te plaatsen naar Beit El. De Israëlische gemeente Beit El is een Joodse ‘nederzetting’ die in 1977 ten noorden van Ramallah in Samaria werd gesticht en telde in 2009 ruim 5.300 inwoners, voornamelijk orthodoxe Zionistische Joden.

Echter, de premier voegde eraan toe dat, ondanks de recente beslissing van het Hooggerechtshof, hij de nederzettingenbeweging blijft steunen en dat bij wijze van compensatie nog eens 300 gezinnen zich in Beit El kunnen vestigen. Zoals kon verwacht worden keurde de internationale gemeenschap, met inbegrip van de Verenigde Staten alsmede de Verenigde Naties, de uitbreiding van Beit El in de ‘betwiste’ gebieden unaniem af. Vrijdag 8 juni betoogden een 100-tal Israëlische bewoners Beit El en van de Ulpanawijk tegen de afbraak van hun huizen.

Our right to this land

door Ze’ev Jabotinsky
bron: http://www.israelhayom.com/

Na het uitbarsten van de Arabische opstand in Palestina in 1936, richtten de Britten de Peel Commissie van 1936-1937 op, formeel bekend als de Palestijnse Koninklijke Commissie, om aanbevelingen voor te stellen hoe om te gaan met het geweld. In 1937 stelde de commissie voor om het land te verdelen in kantons, terwijl het het grootste deel van het grondgebied overliet in Arabische handen.

De Joodse leiding in die tijd, geleid door Prof. Chaim Weizmann, David Ben-Goerion en Moshe Sharett, keurde het verdelingsplan goed, ondanks het feit dat het plan de Joden slechts een gebied van ongeveer 5.000 vierkante kilometers (1.900 vierkante mijlen) van het land toewees.

Mijn grootvader, Ze’ev Jabotinsky (plaatje rechts), verwierp resoluut het recht van de Joodse leiding om om het even welk deel van het Land van Israël op te geven. Toen het hem in 1930 door de Britten werd verboden nog een voet te zetten in het door het Britse Mandaat gecontroleerde Palestina, registreerde hij zijn bezwaren (tegen het plan) op een grammofoonplaat die naar binnen werd gesmokkeld en bestemd waren voor de oren van het Joodse publiek.

Die opgenomen boodschap lijkt wel of ze vandaag kon geschreven zijn in antwoord op hoe de “leiders” van Likoed afgelopen woensdag 6 juni tegen het voorstel stemden van de overeenkomst omtrent de ‘buitenposten’ (Joodse vooruitgeschoven nederzettingen in Judea & Samaria die niet door Israël erkend worden).

Hier zijn de opgenomen woorden van de leider van de Beitar beweging, ter uwer overweging:

“Zeg niet, wat als wij Hebron, Nabloes en alles voorbij de Jordaan zouden opgeven, deze concessie geen spel van holle woorden is en iedereen wel zal begrijpen dat dit het geval is. Onderschat niet de macht van een concessie!… Onderschat niet de macht van een recht en overdrijf niet de waarde van een gebouw dat wordt gebouwd. Ik ook, eerbiedig de bouw van een gebouw, maar ellende zal over ons komen wanneer wij de basis van ons recht losmaken van ons recht om te bestaan… De Christen hand mag niet aan onze rechten raken, die eeuwig zijn en compleet zijn, en niet zullen worden prijsgegeven.”

Ik ook, net zoals wijlen mijn grootvader, heb respect voor de verklaring van de eerste minister dat dozijnen nieuwe huizen in Beit El zullen worden bijgebouwd, alhoewel ik maar moeilijk kan begrijpen wat hem heeft verhinderd om dit reeds meer dan drie jaar geleden te doen. Maar ellende zal ons lot zijn, indien de extra constructie van gebouwen de basis van ons recht zal worden om gemeenschappen in Judea en Samaria op te bouwen.

Het tegengestelde is waar: De legitimiteit van ons recht wordt beschermd door de internationale wet, en die gebaseerd op besluiten die door de Volkerenbond in 1922 werden genomen en die tot op vandaag nog altijd geldig zijn. [Lees ook op Brabosh: De Vredes Conferentie van San Remo van 25 april 1920.]

De vernietiging, zelfs van van één gebouw, ondermijnt dit recht van ons. Zij die ten gunste van de afslijpen van dit recht hebben gestemd, verlenen hand- en spandiensten aan een beleid dat net het tegenovergestelde is aan de wensen van de overgrote meerderheid van de leden van Likoed. Mijn aanbeveling luidt als volgt: Houdt onmiddellijk een referendum onder alle leden van de Likoedpartij.

Hieronder een recent kaartje van Judea en Samaria
met Israëlische gemeenten en steden in opbouw (zwarte letters)
Boven Ramallah en net onder Ofra ligt Beit El


Met dank aan Love of the Land voor de hint.

5 gedachtes over “Ons recht op dit land van onze voorvaderen kan nooit worden prijsgegeven [Ze’ev Jabotinsky]

  1. Jabotinsky is altijd mijn man geweest. Ik ben blij dat er nu geestgenoten in de Knesset zitten.
    Op de een of andere manier zien ze de problemen realistisch.

    Like

Reacties zijn gesloten.