Ons recht op dit land van onze voorvaderen kan nooit worden prijsgegeven [Ze’ev Jabotinsky]

De omstreden Ulpanawijk, een buitenwijk van Beit El in Samaria ten westen van de Jordaan, wordt al jaren met afbraak bedreigd

De regering Netanjahoe besliste afgelopen woensdag 6 juni naar aanleiding van een uitspraak van Israël’s Hoogste Gerechtshof, om de gezinswoningen van Ulpana, een buitenwijk van Beit El in Samaria ten westen van de Jordaan, te laten afbreken en de 30 gezinnen over te plaatsen naar Beit El. De Israëlische gemeente Beit El is een Joodse ‘nederzetting’ die in 1977 ten noorden van Ramallah in Samaria werd gesticht en telde in 2009 ruim 5.300 inwoners, voornamelijk orthodoxe Zionistische Joden.

Echter, de premier voegde eraan toe dat, ondanks de recente beslissing van het Hooggerechtshof, hij de nederzettingenbeweging blijft steunen en dat bij wijze van compensatie nog eens 300 gezinnen zich in Beit El kunnen vestigen. Zoals kon verwacht worden keurde de internationale gemeenschap, met inbegrip van de Verenigde Staten alsmede de Verenigde Naties, de uitbreiding van Beit El in de ‘betwiste’ gebieden unaniem af. Vrijdag 8 juni betoogden een 100-tal Israëlische bewoners Beit El en van de Ulpanawijk tegen de afbraak van hun huizen.

Our right to this land

door Ze’ev Jabotinsky
bron: http://www.israelhayom.com/

Na het uitbarsten van de Arabische opstand in Palestina in 1936, richtten de Britten de Peel Commissie van 1936-1937 op, formeel bekend als de Palestijnse Koninklijke Commissie, om aanbevelingen voor te stellen hoe om te gaan met het geweld. In 1937 stelde de commissie voor om het land te verdelen in kantons, terwijl het het grootste deel van het grondgebied overliet in Arabische handen.

De Joodse leiding in die tijd, geleid door Prof. Chaim Weizmann, David Ben-Goerion en Moshe Sharett, keurde het verdelingsplan goed, ondanks het feit dat het plan de Joden slechts een gebied van ongeveer 5.000 vierkante kilometers (1.900 vierkante mijlen) van het land toewees.

Mijn grootvader, Ze’ev Jabotinsky (plaatje rechts), verwierp resoluut het recht van de Joodse leiding om om het even welk deel van het Land van Israël op te geven. Toen het hem in 1930 door de Britten werd verboden nog een voet te zetten in het door het Britse Mandaat gecontroleerde Palestina, registreerde hij zijn bezwaren (tegen het plan) op een grammofoonplaat die naar binnen werd gesmokkeld en bestemd waren voor de oren van het Joodse publiek.

Die opgenomen boodschap lijkt wel of ze vandaag kon geschreven zijn in antwoord op hoe de “leiders” van Likoed afgelopen woensdag 6 juni tegen het voorstel stemden van de overeenkomst omtrent de ‘buitenposten’ (Joodse vooruitgeschoven nederzettingen in Judea & Samaria die niet door Israël erkend worden).

Lees verder “Ons recht op dit land van onze voorvaderen kan nooit worden prijsgegeven [Ze’ev Jabotinsky]”

Iran waarschuwt: eender wie in Syrië militair tussenbeide komt, daar zal Israël de prijs voor betalen


Syrisch president Bashar al-Assad, de Slager van Damascus: “Israël heeft het gedaan!”

“Toen hij tot hen sprak, ‘Laat ons gaan en de slechte mensen pakken’, begon de grootste slechterik zijn mes te slijpen.” (Georgisch spreekwoord)

‘Syria military intervention would engulf Israel’

bron: http://www.jpost.com/

Om het even welke crisis die door een militaire interventie in Syrië wordt veroorzaakt zou Israël overspoelen, waarschuwde Ali Larijani, de voorzitter van het Iraanse Parlement, zoals te de Tehran Times berichtte. De commentaren van Larijani kwamen er toen de Verenigde Staten lieten doorschemeren om de Verenigde Naties te passeren en een einde te maken aan de gewelddadige onderdrukking van de oppositie die nu al meer dan zestien maanden aan de gang is. Sprekend tegenover verslaggevers nadat de afgevaardigde van internationaal bemiddelaar Kofi Annan, Jean-Marie Guehenno, tegenover de 15 tellende leden van de VN-Veiligheidsraad een somber overzicht gaf van de inspanningen die Annan had gedaan om het geweld in Syrië te stoppen.

“De Amerikaanse militaire ambtenaren hebben waarschijnlijk een slecht inzicht in zichzelf en in de regionale kwesties, omdat Syrië op geen enkele wijze te vergelijken valt met Libië en (de gevolgen daarvan) zouden een ander Benghazi in Syrië creëren dat zich over Palestina zou verspreiden en de aswolk die zou oprijzen uit de vlammen zou het Zionistische regime er definitief in betrekken”, schreef de Tehran Times die Laranjani citeerde. “Het schijnt dat de Verenigde Staten en het Westen tot doel hebben om de weg te banen naar een nieuwe crisis te banen”, vervolgde hij.

Lees verder “Iran waarschuwt: eender wie in Syrië militair tussenbeide komt, daar zal Israël de prijs voor betalen”